přeskočit na hlavní obsah

Přestavba výměníkové stanice

/up/images/featured/images/prestavba_vymenikove_stanice_Varnsdorf_0.png

Varnsdorf
BORIS ŠONSKÝ, RADOMÍR GRAFEK, ZDENĚK NAVRÁTIL / RG PROJEKT

Objekt původně sloužil jako výměníková stanice tepelného hospodářství města Varnsdorf. Po provedení teplofikace města je bez využití. V části objektu je zřízena trafostanice ve správě SČE. Širší okolí je charakteristické panelákovou zástavbou bytových objektů a objektů občanské vybavenosti. V těsném sousedství se nachází vícepodlažní zástavba bytových domů a komerčních objektů z 80. let.

Navrhované stavební úpravy objektu vedou k vytvoření nových komerčních prostorů (prodejen textilu, galanterie, papírnictví, obuvi, drogerie, parfumerie, denního tisku, kancelářské prostory apod.).

Objekt bývalého výměníku je jednopodlažní, nepodsklepený objekt, který je tvořený montovaným železobetonovým typovým skeletem s bezprůvlakovými stropy, železobetonovými panely tl. 25 cm, sloupy průřezu 400 x 400 mm, se světlou výškou 3,9 m. Obvodový plášť je tvořen cihelným a plynosilikátovým výplňovým zdivem tl. 350 mm.

Urbanistické řešení V rámci stavebních úprav došlo ke změnám stávajících urbanistických vztahů. Architektonickým záměrem bylo objekt směrem do ulice Pražská komunikačně i pohledově otevřít a docílit propojení venkovních prostorů s vnitřními prostory jednotlivých provozoven. Do uliční fronty fasády, tj. směrem k přilehlému chodníku a k nově budované parkovací ploše, byly osazeny výkladce se vstupními dveřmi. Zásobování jednotlivých provozoven je umožněno buď z chodníku, nebo vchodem, který je situovaný v zadní části objektu. Tímto vchodem je umožněn i vstup zaměstnancům jednotlivých provozoven, ale i obsluze výměníkové stanice CZT.

Architektonické a dispoziční řešení Návrh architektonické formy je zvolen s přihlédnutím k formě okolní výstavby a k urbanistickému řešení stávajícího sídliště. Kubická hmota přízemního objektu je zdůrazněna na ni kolmou hmotou věžovitého, převýšeného charakteru. Ta nejen zdůrazňuje objekt samý, ale zároveň koresponduje s okolními deskovými hmotami bytových domů.

Kombinace prosklených ploch a ploch obložených cembonitovými a dřevoštěpkovými deskami vytváří kompoziční výtvarné prolínání, ale i oddělení hmot. Zároveň se v řešení podporuje pravdivost funkce a schopnost vypovýdat o účelu jednotlivých částí objektu. Prosklené části v parteru umožňují nezbytný a nutný obchodní kontakt. Plné části zase uschovávají funkci, která nemusí a nemá být pohledově zpřístupněna. Vstupní části jsou dále zvýrazněny markýzami, které jednak ponesou firemní označení, ale také chrání vystavované zboží a nakupující, zákazníky před vlivy počasí. Mimo funkční uplatnění markýz se jedná o zdůraznění architektonické formy v napojení prosklených a plných části hmot. Tato forma je navíc zdůrazněna i odlišným materiálovým řešením zpevněných ploch přilehlých chodníků.

Materiálově jde o kombinace fasádního a okenního systému s prosklenými částmi a fasádního systému obloženého cembonitovými a dřevoštěpkovými OSB deskami různé struktury a barevného odstínu. Použití těchto lakovaných dřevoštěpkových desek bylo zvoleno jako alternativa původně navrženého cembonitového obkladu, jelikož investor vlastní firmu, která z těchto OSB desek vyrábí konstrukční panelový systém K-KONTROL. Tímto systémem je provedena i vlastní přístavba hmoty věže.

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Architekturu objektu a zpevněných ploch umocňuje barevné řešení, které využívá tyto základní materiály a barvy:
Fasáda – fasádní systém CEMBONIT – odstín tmavě šedá
Fasáda věžedesky OSB, seříznuté vodorovné hrany, odstín světlý dub
Okna – prosklená fasádní konstrukce Schüco systém, rámy RAL 7016 Anthrascitgrau, sklo Pilkington Elipse Evergreen
Střecha – měkčená fólie Alkorplan, barva šedá
Klempířské konstrukce – titanzinkový plech, barva přírodní

STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉHO VÝMĚNÍKU NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT
VARNSDORF, PRAŽSKÁ 2952
AUTOR RG projekt / Ing. arch. Boris Šonský, Radomír Grafek
STAVEBNÍ ČÁST RG projekt / Zdeněk Navrátil
INVESTOR Michael Šatník
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 570 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR 3248 m3
NÁKLADY 10 mil. Kč
REALIZACE 2006

FOTO PETR ZÁPOTOCKÝ, JAN HOSTINSKÝ

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 334     ne: 356

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb