přeskočit na hlavní obsah

Přehlídka diplomových prací 2011 - Stopy Kristiánova

/up/images/featured/images/0-stopykristianova.jpg

2. Cena přehlídky diplomových prací 2011

Kristiánov se nachází na jižním svahu v jihovýchodní části Jizerských hor na křižovatce významných turistických stezek. Po dvou požárech (1887 a 1938) se již život do osady nevrátil. Každého, kdo Kristiánov navštíví, se ale dotkne pocit, že tu již lidská ruka zasáhla. Paměť místa naznačuje, že se zde odehrál příběh.

Hlavní částí zpracovaného tématu jsou urbanistický a krajinný koncept osady a možnosti jejího dalšího rozvoje. Dále vyzdvihnutí genia loci zaniklého místa a poukázání na jeho minulost. Navrhuji koncepci muzea skla, rekonstrukci vybraných objektů a zázemí pro návštěvníky hor, vytvoření prostoru pro pořádání poutí, duchovních obřadů a setkání.

V návrhu se střetávají dvě hlavní roviny. V první rovině je expozice, jež je tvořena vlastní osadou. Druhá je rovina duchovní, tvořená třemi vertikálními prvky spojenými do trojúhelníku umístěnými v pomyslném těžišti osady. Muzeum lze chápat v různých kontextech. Lze vytvořit instituci, která bude poskytovat expozici v interiéru. Stavět v přírodě objekt, který by upozorňoval na svoje vlastní okolí, je bezpředmětné. Vzniká otevřené muzeum, proměňující se v závislosti na čase, počasí a roční době. Nesnaží se návštěvníka polopaticky informovat. Nechává ho objevovat, pátrat, zkoumat.

Nekonzervuji. Nevytvářím konečný stav. Přidávám další vrstvu. Obnovuji staré principy.

Osada kdysi mívala kapli, hřbitov, hospodu a školu. V podstatě základ každé běžné vesnice. Tyto prvky v ní obnovuji - v přeneseném smyslu slova. Krajina má svou paměť. Lidské zásahy do krajiny se překrývají - každá generace přidává svůj díl.

Z hodnocení poroty

Slečna Pucandlová uvedla svoji práci citátem V. Cílka: „Posvátné je dnes ne to, co je jen božské, ale prostor, kde se potkává příroda a duch." Autorce se skutečně podařilo zvolit téma odkrývání paměti místa, přidávání nové vrstvy do odkrytých pozůstatků sklářské osady. Clenové jury často poukazovali na uměřenost a vysokou míru citlivosti, s jakou je návrh zpracován. Nové prvky přirozeně a harmonicky navazují na původní části a vytvářejí velmi působivý celek. Je pozoruhodné, jak skromné prostředky, správně navržené, mohou vytvořit velmi silné dílo. Vítězství v soutěži uniklo slečně Pucandlové o nepatrný rozdíl dvou bodů. V předposledním hlasovacím kole dokonce nastala rovnost bodů s návrhem Davida Pavlišty. To vše samozřejmě znamená, že jsme si všichni uvědomovali vysokou kvalitu návrhu a slečně Pucandlové blahopřejeme

JITKA PUCANDLOVÁ / FUA TU LIBEREC / VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE JIŘÍ BUCEK

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 306     ne: 282

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb