přeskočit na hlavní obsah

Přehlídka diplomových prací 2011 - Hranice ve městě - Textilana Liberec

/up/images/featured/images/0-textilanaliberec.jpg

4. Cena přehlídky diplomových prací 2011

Hranice jsou podstatnou součástí každého města. Jsou to zlomy v kontinuitě prostoru napomáhající k orientaci v rámci města. Mohou být bariérou, ale mohou fungovat i jako prvek propojující. Rozhraní centrální části Liberce a okolní zástavby je místem pro rozvoj, otázkou propojení, ale i otázkou výrazu města. Liberec se nevyvíjel v rámci středověkých hradeb, není zde proto patrná scelující vnitřní hranice centrální části. Výrazná topografie, množství vodních toků a lesních porostů neumožňovaly rázný koncept ve struktuře zástavby města. Charakteru Liberce by lépe odpovídalo řešení drobnými zásahy, které však spolu komunikují a dohromady vytvářejí scelující prvek. Východiskem je systém věží. Věže se stávají orientačními body v rámci města. Tyto body jsou umístěny na hranici centra Liberce v místech příjezdových cest. Mohou být chápány i jako brána, vstup do centra města. Jeden z bodů je umístěn na území, kde v minulosti stál uzavřený areál Textilany. Dnes prázdné a nepropustné území lze chápat jako problematickou hranici ve formě bariéry, přestože má potenciál stát se atraktivní městskou částí. Nalézá se v prostoru dvou údolí na hranici mezi centrem a rekreační oblastí kolem Harcovské přehrady.

Zároveň tvoří hranici mezi třemi kopci s obytnou zástavbou. Práce se proto zabývá jejím přetvořením v rozhraní. Navrhuji intenzivní zástavbu s městskou třídou navazující na centrum protažením ulice Na Bídě. V uzlovém bodě vzniká náměstí uzavřené příčným objemem, který je však prořezán, a dále se otevírá prostor parku pod přehradou. Domy-mosty slouží k propojení okolních kopců. Zástavba v druhém údolí se vztahuje k odkrytému potoku.

Území lze chápat jako středobod textilního průmyslu, jenž byl dlouho doménou Liberce. Navržením centra textilu (rekonstrukce jediné zbylé budovy Modrý bod a novostavba věže) oživuji vztah Liberce k textilnictví a vytvářím nový atraktor.

Z hodnocení poroty

Autorka uvažuje o hranicích a jejich smyslu pro město. Hranice jako místo vazby mezi prostory, které z této vazby těží a nestavějí mezi sebe bariéru. Struktura s hranicemi namísto bezbřehé koláže. Z původního areálu Textilany, který se, stejně jako město v jeho bezprostředním okolí, vyvíjel bez interakce, zbyl jeden objekt - nositel paměti. Po asanaci výrobního areálu zůstala v organismu města rána, kterou autorka nenásilně léčí. Nechává prostor prokrvovat přirozenými vodními toky a prorůstat sousedními zdravými tkáněmi definovaných městských struktur a živé přírody. Tím vzniká neotřelá srostlice objemů a prostorů navzájem se obohacujících. Příslušnost k městskému centru a současné uvědomění si jeho existence opravňuje autorku k návrhu akcentu v podobě věže. Věž má smysl tam, kde se neutopí mezi ostatními věžemi.

ŽOFIE RAIMANOVÁ / VŠUP PRAHA / VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE IVAN KROUPA 

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 232     ne: 212

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb