přeskočit na hlavní obsah

Pozemní stavitelství I - Svislé konstrukce

/up/images/featured/images/pozemni_stvitelstvi_1.png

Získání podrobného přehledu ve stavebně konstrukčních systémech – v části pozemního stavitelství, týkající se konstrukčních principů a aplikací materiálů, svislých (nosných i nenosných) a vodorovných nosných konstrukcí včetně úprav doplňujících konstrukcí a vzájemného spolupůsobení.

Znalosti problematiky zajistí připravenost pro výuku v dalším stupni pozemního stavitelství a navazujících odborných předmětech.

OBSAH

1 Úvod 5
1.1 Cíle 5
1.2 Požadované znalosti 5
1.3 Doba potřebná ke studiu 5
1.4 Klíčová slova a slovní vazby 5

2 Navrhování vícepodlažních staveb 7
2.1 Problémy navrhování vícepodlažních staveb 7
2.2 Budova jako prostorový systém 9
2.2.1 Spolupůsobení nosných prvků a konstrukcí 9
2.2.2 Zatížení 10
2.2.3 Konstrukční systém podélný 13
2.2.4 Konstrukční systém příčný 13
2.2.5 Konstrukční systém obousměrný 14
2.2.6 Konstrukční systém jádrový 17
2.2.7 Konstrukční systém obvodový 17
2.2.8 Orientační návrh svislých ztužujících prvků u budov do 20 podlaží 19
2.2.9 Stabilita a tuhost konstrukčního systému 19
2.2.10 Definice konstrukčního systému 23

3 Souvislosti konstrukčního systému 24
3.1 Shrnut 24
3.2 Charakteristické vlastnosti používaných konstrukčních systémů 25
3.2.1 Klasifikace konstrukčních systémů vícepodlažních budov 25
3.2.2 Svislé prvky používané u vícepodlažních budov 26
3.2.3 Svislé konstrukční díly a systémy z nich vytvořené u vícepodlažních budov 30
3.2.4 Konstrukční zásady při navrhování dilatačních spár 61
3.2.5 Zásady řešení dilatačních spár v nosné konstrukci budov 65
3.2.6 Zdvojené konstrukce 65
3.2.7 Vykonzolování stropní konstrukce 66
3.2.8 Vložené pole 67
3.2.9 Posun hlavních modulových sítí oddilatovaných částí objektu 68
3.2.10 Jednostranné kluzné uložení 68
3.2.11 Jednostranné kluzné uložení s využitím speciálních dilatačních prvků 69
3.2.12 Řešení dilatačních spár v navazujících konstrukcích 70
3.2.13 Otvory v nosných konstrukcích 71
3.2.14 Kamenné překlady 72
3.2.15 Cihelné překlady 73
3.2.16 Ocelové překlady 74
3.2.17 Keramické překlady 74
3.2.18 Železobetonové překlady 75
3.2.19 Překlady z lehkých betonů 76
3.3 Studijní prameny 76
3.3.1 Seznam použité literatury 76
3.3.2 Seznam doplňkové studijní literatury 77
3.3.3 Odkazy na další studijní zdroje a prameny 77

autor: Ing. Lubomír Zlámal

Líbil se vám článek?

ano: 315     ne: 385

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb