přeskočit na hlavní obsah

Pouliční osvětlení - světelné znečištění a plýtvání energií

pouliční osvětlení

Spotřeba elektrické energie na veřejné osvětlení neustále roste. Zatímco nárůst populace v naší zemi stagnuje, spotřeba elektrické energie na veřejné osvětlení rapidně stoupá. Se stoupajícími cenami za energii se příliš nemění přístup zastupitelstev měst a obcí, která hospodaří s osvětlením ulic a objektů. Pouliční osvětlení stále využívá zastaralé typy svítidel, u nichž je poměr příkonu a množství vyzařovaného světla nesmírně vysoký, zejména vysokotlaké sodíkové výbojky. Ani nově budované veřejné osvětlení nevyužívá příliš úsporná svítidla, nýbrž velice silné světelné zdroje, například rtufové výbojky, kterými jsou mnohdy nahrazovány fluorescenční zářivky, mají až trojnásobnou spotřebu elektrické energie a jejich svítivost se na konci životnosti snižuje až na polovinu původního parametru. Navíc tyto lampy s oslnivým světlem a nedokonalým stíni-dlem ovlivňují noční oblohu a způsobují světelné znečištění. Stínidla pouličních lamp dostatečně neodrážejí světlo směrem k zemi, kde je skutečně potřeba a vypouštějí tak emise světla a peníze daňových poplatníků do nekonečného vesmíru. Osídlená a prosvětlená města lze v noci spatřit z velkých vzdáleností, i když je město ještě daleko za horizontem. Obrovský světelný koláč nás jasně informuje o blížícím se městě. Těžko lze dnes v blízkosti měst pozorovat hvězdy, milovníci noční oblohy prchají spatřit svou padající hvězdu do neosídlených oblastí a milióny lidí z velkých měst po celém světě v životě nespatřily mléčnou dráhu. Z oblohy mizí hvězdy, také světové ba přímo vesmírné bohatství. Jaký má toto noční znamení lidské civilizace vliv na naši přírodu asi nikdo nezkoumal. Celé to je ne-nepostradatelné, drahé a životní prostředí ovlivňující.

Mnohem lepší variantou osvětlení se zdá použití nízkotlakých sodíkových výbojek nebo stávajících vysokotlakých sodíkových výbojek s dokonalým stínidlem. Toto řešení nabízí úsporné a bezpečné osvětlení za rozumné provozní náklady. Navíc lze lepším směrováním světla použít méně výkonné zdroje světla při stejném efektu, čímž se dají také ušetřit nemalé finanční prostředky.

Nedokonale zastíněné lampy osvětlují okolní obytné budovy a znepříjemňují tak život a především spánek jejich obyvatel. Toto ostré světlo a jeho odrazy od okolních ploch, jako jsou skleněné a lesklé fasády a mokrá vozovka, ohrožují motoristy a chodce. Každý z nás zná situaci, kdy projíždí nočním městem plným neonů, světelných reklam a dopravního značení. Projíždíte těsně po dešti, do vozovky vstupuje chodec v černém kabátu a vy ho pochopitelně neregistrujete, nebof přemýšlíte zda dva červené body před vámi je signál semaforu, a nebo světelná reklama na značkové sportovní oblečení Red point. V poslední chvíli šlapete na brzdový pedál, brzdy kvílí a muž v černém kabátu uskakuje a v lepším případě si ukazuje na čelo, v tom horším se dobývá do vašeho vozu a chce vám cosi fyzicky vysvětlit. Lesk a ostré světlo vytvářejí oslepující kontrasty mezi světlem a stínem. Je to podobné jako když vám někdo svítí baterkou do očí a vy se snažíte rozpoznat kdo tou svítilnou tak šikovně manipuluje.

Proč tolik světla?

Je zde jedna významná domněnka a teorie o vlivu temnoty na zvýšenou kriminalitu. Na rozdíl od teorie, že se dříve rodilo více dětí, protože byla dříve tma a lidé neměli po setmění co dělat, však tato domněnka nemá opodstatnění. Se stoupajícím počtem veřejného osvětlení roste, bohužel, i počet

trestných činů. Mnoho výzkumů zaměřených na tuto závislost neprokázalo žádný vzájemný vliv. Navíc je většina trestných činů spáchána za denního světla.

„Bezpečnostní osvětlení" našich parkovišf a vchodů do domu je často tvořeno světlem směřujícím do nebe, což nepřináší tížený efekt, spíše naopak. Světlo vytváří stíny a samočinné zapínání už dávno naši sousedé nevnímají, nebof se stává obětí hrajících si psů a koček. Zlodějům, podle hesla: „pod lampou je největší tma", tento druh ochrany rozhodně nepřekáží.

Proč nám tedy světelné znečištění zatím vůbec nedělá starosti, spíše naopak? Zřejmě díky obecnému povědomí a chápání problému ve smyslu: více světla na více místech musí být lepší, asi jako „větší je lepší". Objevili jsme klam této ideologie když jsme si začali uvědomovat znečištění ovzduší, vody apod. Světelné znečištění je další dimenzí stejného problému, který se dá snadněji odstranit než náklady na osvětlení nekonečného vesmíru.

Kolik nás to stojí?

„Světelní" inženýři, odborníci na osvětlení, konstatují, že pouliční lampy mohou efektivně osvětlit plochu o poloměru přibližně trojnásobku výšky lampy. Všechno světlo dopadající za tento prostor je tedy světelným odpadem způsobujícím oslnivou záři a osvícenou oblohu, všechno světlo směřující vzhůru je ztraceno kompletně. Výrobci pouličních osvětlení vesměs neuvádějí parametry svítidel z tohoto pohledu, neměří intenzitu osvětlení a množství světla, které je vyzařováno směrem nahoru. Veřejné osvětlení využívá jako zdroj elektrické energie veřejnou rozvodnou sít a konvenčně vyrobenou elektrickou energii z převážně fosilních paliv, a tak je světelné znečištění doprovázeno také znečištěním ovzduší a tvorbou skleníkových plynů.

Lidé začínají kupovat úsporné žárovky a zářivky pro své domácnosti, hubují své potomky, kteří zapomněli před cestou do školy zhasnout. Přemýšlí o úspoře a snížení účtů za elektřinu ve svých domácnostech, ale mnohem větší částky platí prostřednictvím daňových poplatků za osvětlení stromů v parku a dálničních výpadovek. Také obce a jejich zastupitelstva by měly pečlivě zvažovat, které lampy nakoupit pro veřejné osvětlení a kde je umístit. Možná i samotné reakce nás občanů by napomohly při zlepšení situace. Pokud je ve vašem okolí umělé osvětlení, které podle vašeho názoru neodpovídá svou polohou, typem či časovým intervalem potřebám nebo vás dokonce ruší při nočním klidu, upozorněte na to.

Většina lidí si není vědoma světelného znečištění, protože nedělá rámus, nezapáchá a necítí ho ve svém jídle. Přesto nás zvýšené množství nočního osvětlení ovlivňuje, zejména zvyšuje naši necitlivost k životnímu prostředí a vytváří falešnou představu většího bezpečí. Je to přeci rozdíl kráčet v noci zámeckým parkem, osvětlenou pěšinou, kdy vidíte kam šlapete, vnímáte s jistotou nejbližší okolí kam dopadá světlo umělého osvětlení, dokonce vidíte barevně, i když zkresleně. Co však nevidíte a absolutně nevnímáte je příroda kolem, zahalená do dokonalé tmy. Pokud se projdete po stejném chodníku potmě neuvidíte sice barevně, ale rozhodně dál, hlouběji, více uslyšíte a ucítíte zvuky a vůně okolního parku. Je dokázané, že se jednotlivé smysly lidského vnímání ovlivňují, slepci mívají výborný sluch a pokud posloucháte v autě nahlas rádio hůře vidíte dopravní situaci.

Navíc je zde ještě noční obloha znečištěná umělým světlem a nepoznaný vesmír se spoustou nezodpovězených otázek nejenom o nás. Světelné znečištění zhoršuje kvalitu nočního pozorování, mnoha významným světovým observatořím se zhoršují pracovní podmínky. Svítíme si do obličeje pomyslnou svítilnou a zavíráme dveře před poznáním v nejširším slova smyslu.

Snažíme se ve městech budovat parky, zachraňujeme vzrostlé stromy, ale neodmyslitelnou součást přírody, noční oblohu, necháváme mimo města. Důslednějším a účelnějším veřejným osvětlením bychom mohli vrátit hvězdy na noční oblohu velkoměst.

Zřejmé řešení

Nepotřebujeme více osvětlení, ale osvětlení kvalitní. Potřebujeme světelné lampy s dokonalým stínidlem reflektujícím světlo požadovaným směrem a účinné světelné zdroje - výbojky, zářivky a žárovky s vysokou účinností. Neměli bychom spatřit oslnivé přímé světlo z pouliční lampy dříve, než se dostaneme přímo pod světelný kužel. Nejlepší kombinací jsou nízko a vysokotlaké sodíkové výbojky s dokonalým krytem, který stíní světlu v nežádoucím směru a odráží světlo směrem požadovaným, tedy zejména směrem dolů.

Kontrola světelného znečištění se začíná v poslední době zavádět na mnoha místech světa. Vznikají mezinárodní organizace s cílem vzdělávat a informovat o této problematice na všech úrovních. Společnosti jako „The Illuminating Engineers in North America" a podobné ve Velké Británii a Evropě vytvářejí standardy pro venkovní osvětlení všeho druhu. Mezinárodní organizace bojující proti světelnému znečištění „The International Dark Sky Association" má dokonce svou webovou stránku: www.darksky.org

Dalším problémem a možností úspory je bezesporu doba, po kterou je to či ono osvětlení v provozu, stále lze spatřit rozsvícené celé ulice za bílého dne, kdy má již denní světlo výrazně navrch.

Závěr

Smyslem tohoto článku není radikálně vymýtit světlo z nočních ulic a nastolit „dobu temna", ani asi nelze napadnout osvětlení historických a zajímavých dominant našich měst. Turismus a cestovní ruch se ve světě stává jedním z největších obchodních artiklů a noční scenérie lákají.

Právě se například zprovoznilo zajímavé osvětlení horského hotelu Ještěd, dominanty města Liberec. Instalace zařízení stála přibližně 500 000,- Kč a ročně se prosvítí okolo 100 000,- Kč. Instalaci zaplatili z větší části dobrovolní přispěvatelé a provozní náklady budou hradit České radiokomunikace, které v budově sídlí. Sami jsme si o tom rozhodli, pýcha a hrdost z pomíjivého lidského díla nám jsou milejší než hvězdy na nebi.

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r. 2000

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 328     ne: 299

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb