přeskočit na hlavní obsah

Popis solárního ohřevu a přitápění RD Praha

/up/images/featured/images/0-solarniohrev.jpg

Často se účastníme veletrhů a konferencí a kvitujeme s uspokojením, jak roste u veřejnosti zájem o alternativní vytápění domů solárními systémy. Instalace technologie je velmi specifické dílo, které je vázáno na objekt samotný, jeho zateplení a možnosti tepelných zisků během celého roku. Aby systém dobře a spolehlivě fungoval, doporučujeme, aby si zájemce svou představu zadal u zkušené odborné firmy. Každá instalace je totiž originálním řešením. To vyžaduje výběr kvalitních komponentů a určitou nemalou finanční investici jak na přípravu teplé vody tak i vytápění celého domu. Jak by mělo řešení vypadat a jaké jsou přibližné finanční náklady, o to jsme požádali Miroslava Červeného, obchodního manažera firmy SVP solar, s.r.o.

Naše firma nedávno provedla instalaci solárního ohřevu teplé užitkové vody a přitápění rodinného domu v Praze. Jaké pohnutky vedly majitele domu rozhodnutí oslovit firmu SVP solar s.r.o.?

„Majitel domu nás oslovil za účelem nalezení řešení vedoucí ke snížení výdajů za energie. V první řadě jsme tedy s investorem prodiskutovali jeho požadavky, představy a v neposlední řadě finanční možnosti. Vyhodnocením variant úsporných opatření jsme poté došli k závěru realizovat solární systém pro ohřev teplé užitkové vody a přitápění s ohřevem vnitřního bazénu. Tomuto systému se přímo nabízeli dispozice domu: plochá střecha kam lze umístit dostatečný počet kolektorů, prostor pro umístění akumulační nádrže a objem bazénu, kam lze dodávat teplo v obdobích energetických přebytků. Majitel domu - investor také získal v rámci programu Zelená úsporám dotaci 80 000 Kč na realizaci a od SFŽP dotaci 15 000 Kč na přípravu a projekt. V neposlední řadě díky tomu, že je dům situován jako nízkoenergetický standard byla solární energie vhodnou alternativou pro vytápění objektu."
Dle výpočtů pro dotační program Zelená úsporám vyšel celkový energetický zisk solární soustavy v reálném využití 5 304 kWh za rok, z toho 4 050 kWh na úsporu pro přípravu TUV a 1 254 kWh na úsporu pro přitápění.


Popis funkce celého systému je rozdělen do třech hlavních částí:

Solární okruh

Šest solárních kolektorů, rozdělených do dvou polí po třech ohřívá teplonosnou kapalinu na bázi propylenglykolu. Tato kapalina předává teplo do akumulační nádrže o objemu 800 litrů skrze dvojici výměníkových „hadů". Cirkulaci solárního okruhu zajišťuje nízkoodběrové čerpadlo Wilo, o jehož spínání se stará elektronická řídící jednotka, která porovnává výstupní hodnoty z teplotních čidel umístěných v solárních  kolektorech a v akumulační nádrži. V současnosti je systém nastaven na diferenci 10° / 3°.

Pokud je rozdíl teplot na kolektoru a v nádrži 10 °C sepne se oběhové čerpadlo, jakmile rozdíl teplot poklesne na 3 °C čerpadlo se vypíná.

Podle rozdílů teplot, neboli diference, probíhá spínání také trojcestného ventilu, který přepouští solární okruh skrze oba nebo jen přes spodní výměník. Přepínání probíhá rovněž podle nastavené diference teplot vrchní a spodní části nádrže. Je to z důvodu vhodného rozložení energetického přísunu pro případ, kdy je nárazově větší odběr teplé vody,ať už otopné nebo užitkové.

V solárním systému je nastaven provozní tlak na 2,5 baru. Celkový průtok je 8 litrů za minutu avšak v jednotlivých kolektorových polích je to 4 litry za minutu.Rozdělení zajišťuje omezovač průtoku z důvodu zajištění rovnoměrného oběhu kapaliny v obou polích.

Z bezpečnostních důvodů má systém expanzní nádobou dimenzovanou podle objemu solárního okruhu na 80 litrů a také pojistný přetlakový ventil, nastavený na kritickou hodnotu 6 bar.Při takovémto navýšení tlaku v soustavě se ventil otevírá.

Předehřev TUV

Systém je navržen tak, aby předehříval užitkovou vodu a do stávajícího 200 litrového zásobníku pouštěl již teplou užitkovou vodu (TUV).

Samotný předehřev probíhá v akumulační nádrži, která je vybavena nerezovým výměníkem TUV, který přijímá teplo z okolní teplé otopné vody ohřáté solárním okruhem. V případě, kdy nebude voda dostatečně předehřátá, má stávající zásobník elektrickou topnou patronu, která je schopna vodu dodatečně dohřát na požadovanou teplotu. Jako bezpečnostní prvek byl instalován termostatický směšovací ventil, díky kterému můžeme v zásobníku ohřívat vodu na vyšší teplotu a na výstupu si navolit pro nás přijatelnou teplotu. Nehrozí tak riziko opaření.

Přitápění

V rodinném domě jsou instalovány dva plynové kotle, které vytápí tepelný rozdělovač, ze kterého je odebíráno teplo do podlahového vytápění a bazénu. Pro ušetření energii jsme navrhli akumulační nádrž o objemu 800 litrů. Otopná voda v nádrži je ohřívána přes dva výměníky ohřívané solárním okruhem. Nádrž jsme začlenili do stávajícího topného systému. Oběh vody zajišťují čerpadla ve stávajících plynových kotlích, pokud nemá oběh dostatečnou teplotu, kotle jej přihřejí, avšak nemusí již vynaložit tolik energie pro dosažení požadované teploty. Rovněž je i zde použit trojcestný ventil, který přepíná tok otopné vody, buďto přes akumulační nádrž, kde se zpátečka ohřeje a nebo pouze přes kotle, z důvodu menších tepelných zisků solárního okruhu a tudíž větších výdajů energie pro ohřátí většího objemu otopné vody pomocí stávajících kotlů.Vzhledem k navýšení objemu otopné soustavy o 800 litrů, bylo nutné vyměnit stávající expanzní nádobu 80 litrů za větší,150 litrovou.

Tomáš  

manažer SVP Solar

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 371     ne: 370

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb