přeskočit na hlavní obsah

Pohotovost - emergency - Konstrukční detail

/up/images/featured/images/emergency_hospital_heliport_0.png

Konstrukce opláštění heliportu

Geometrie

Obvodový plášť je složen ze dvou částí - zakřivené a vodorovné. Vodorovná část je tvořena spodním lícem železobetonové desky horní plochy heliportu. Zakřivená část je tvořena přechodovou eliptickou plochou mezi horní půdorysnou kružnicí o poloměru 12 500 mm a spodní půdorysnou křivkou z kružnic o poloměrech 5180 mm a 2926 mm - tvar spodní křivky viz. půdorysné schéma. Mezi spodní křivkou a horní kružnicí v každém radiálním řezu (tzn. řez vedený středem „S" - viz půdorysné schéma) je vždy čtvrtina elipsy se svislou poloosou o konstantní délce a proměnnou vodorovnou poloosou. Ramenáty budou umístěny radiálně ke středu „S", mezi sebou budou svírat úhel 5°.

Konstrukce

Základní nosné konstrukce jsou železobetonové - střešní deska, stěny strojovny, vodorovná deska plochy heliportu, žebra pod horní deskou heliportu. Ramenáty jsou dřevěné, kotvené do železobetonových konstrukcí heliportu (oddilatování celého tělesa heliportu od ostatních konstrukcí musí být dodrženo). Na ramenátech je kotveno dřevěné bednění, na které bude kotvena vrstva minerální tepelné izolace s vlákny kolmo k povrchu pláště (např. Orsil nf). Povrch izolace bude zabroušen do požadovaného tvaru (vyrovnání nepřesností) a opatřen finální armovanou omítkou a barevným nátěrem. Konstrukce ramenátů včetně kotvení musí být navržena na zatížení vlastní váhou, pláštěm heliportu, větrem a na účinky vyvolané provozem helikoptér.

Provádění

Konstrukce ramanátů bude navržena tak, aby umožňovala provedení střešního tepelněizolačního a hydroizolačního pláště až po osazení ramenátů (ale před osazením pohledového pláště heliportu) - ramenáty budou mít ve spodní části vodorovný profil o 100 mm posunutý - viz. pohledy na ramenáty

zdroj: časopis ARCHITEKT

Líbil se vám článek?

ano: 187     ne: 260

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb