přeskočit na hlavní obsah

Pohodlí v koupelně

koupelna

Dobrou zprávou je, že se dožíváme stále vyššího věku. Pokud nám to zdraví dovolí, právě nyní, kdy jsou děti již samostatné a často bydlí ve svém, se také pouštíme do rekonstrukce bytu nebo si pořizujeme bydlení nové. Čemu věnujeme největší pozornost? Z výzkumu, který provedla společnost Kaldewei, vyšla vítězně koupelna. Od ní nyní považujeme více pohodlí a pocit, že jsme hýčkáni. Důležité je, aby koupelna byla schopna splnit všechny naše individuální požadavky.

Životní skutečnost generace 50plus

Studie dokazuje, že stáří je individuálně vnímán zcela rozdílně. Tak popisují dotazovaní stáří jednak jako „osvobozené vychutnávání“, které umožňuje neomezený, aktivní životní požitek. K tomuto idealizovanému vnímání dochází kupříkladu při vstupu do důchodového věku, který přislibuje novou volnost, nevázanost a sebeurčení. Na druhé straně stojí naproti tomu v realitě zkušenosti, ve kterých je stáří primárně pociťováno jako postupující omezování a překážky.

Pohodlí v koupelně je zásadní podmínkou

Při dotazování na své soukromé životní zázemí a obytné prostředí vyjadřují lidé starší 50 let obzvláště často přání nových, komfortnějších koupelen, které umožňují dokonalý prožitek hýčkání a pohody. O to citlivěji zároveň reagují na dotaz ohledně vybavení koupelny specificky vhodné pro stáří. „Na základě výsledků předchozích studií ústavu je pochopitelné, že vnímání stáří má zejména dopady na individuální požadavky na soukromou koupelnu. Jak víme, má koupání a sprchování z psychologického hlediska nesrovnatelně intenzívnější význam než kupříkladu užívání kuchyně“, říká Martin Koch, vedoucí oddělení podnikové komunikace firmy Kaldewei.

Více komfortu

Funkční přeměna v koupelně: z tranzitní stanice k oáze hýčkání a pohody Dosavadní poznatky ukazují, že více než dvě třetiny dnešních koupelen vyžaduje renovaci. Jak dokazuje aktuální studie, je rozhodnutí k renovaci koupelny vázáno často na „pociťovaný“ přechod do nového životního období. K tomu patří zejména situace jako je vystěhování dětí nebo začátek důchodového věku, nebo když člověk jednoduše „cítí stáří“. Před tímto pozadím lze rozlišovat dva různé motivy pro renovaci: Jednak je to přání obnovení respektive individuální reorganizace koupelny. Jaksi to s člověkem zestárlo a nese viditelné stopy stáří, které nevědomky připomínají i neoblíbené stránky vlastního stárnutí. Za druhé bude koneckonců nutné indikované přizpůsobení se prvním tělesným omezením, aby bylo možno ve věcech tělesné očisty a péče co možná nejdéle jednat nezávisle.

Vedle těchto čistě praktických úvah mění koupelna především také psychologicky svůj význam. Dokud jsou v popředí úkoly pracovního života, je prožívána spíše jako „funkční“ místo – jistý druh tranzitní stanice, ve které člověk denní péčí o tělo splňuje především sociální povinnost vůči společnosti. Po odstoupení z „veřejného“ života a získání času k volnému disponování je koupelna silněji pociťována jako „egocentický“ prostor, ve kterém se člověk může sám dle libosti hýčkat. Z této přeměny funkce vyplývá přání zrealizovat koupelnu snů, zhodnotit její vybavení a dopřát si více než standardní řešení.

Koupelna 50plus: sprcha Superplan XXL s celoplošným povrchem antislip Podle nové studie firmy Kaldewei ke „Koupelnové a koupelové kultuře generace 50plus“ by „vhodnost pro stáří“ neměla být při plánování koupelny středem pozornosti, ale měla by být takřka neviditelně integrována. V popředí se přitom nacházejí především aspekty, jako je komfort a pohodlí – například zásluhou sprch s větší podlahovou plochou nenáročnou na péči – inovativní design výrobků, ale také bezpečnost, zaručovaná třeba speciálními protiskluzovými povrchy.

Více prožitku Jak rozličné jsou záliby a zvyklosti týkající se koupelny, v jednom se dotazovaní sjednocují: s přibývajícím věkem potřebuje člověk v koupelně více času a tento čas si také dopřává. Psychologicky je navíc mnohem intenzivněji prožíván zejména nový duševní start spojený s koupáním a sprchováním. „Mnohem silněji než v mladším věku pociťují osoby starší 50 let prožitek koupání a sprchování jako ‚studnu mládí’, která umožňuje reálně pociťovanou, rozsáhlou revitalizaci“ vysvětluje Martin Koch tento psychologický „impuls svěžesti“.

Jste koupací nebo sprchoví? Možnost prožít více času v koupelně vychází nejprve vstříc zejména těm lidem v nejlepším věku, kteří patří k „typům koupacím“. Silněji než „typy sprchové“ mají tendenci přetvořit koupelnu na soukromou oázu hýčkání a pohody, ve které se cítí dobře a bezpečně. Přitom si přejí právě „mladší staří“ větší koupelovou vanu, ve které se lze koupat i ve dvou, nebo přechod na vanu vířivou. Zároveň je však koupání s přibývajícími známkami stáří pociťováno jako problematické. Mnozí „koupací“ se proto loučí ve stáří s koupáním a „spokojují se“ se sprchou.

Přizpůsobení koupelny „pro stáří“ Stejně jako „stáří“ samo o sobě se také téma přizpůsobení koupelny pro stáří ukazuje jako velmi ambivalentní. V ideálním případě chce člověk na jedné straně včas učinit opatření k tomu, aby mohl žít co možná nejdéle samostatně. Na druhé straně by „vhodnost pro stáří“ neměla být při plánování koupelny středem pozornosti, ale měla by být takříkajíc neviditelně integrována – to je výzvou obracející se na vývoj výrobků. V popředí se přitom objevují aspekty, jako je komfort a pohodlí, například zásluhou sprch s větší podlahovou plochou nenáročnou na péči, příjemný, inovativní design výrobků, ale také bezpečnost, zaručovaná třeba speciálními protiskluzovými povrchy.

zdroj: Bydlet v panelu­ ­ 

Líbil se vám článek?

ano: 282     ne: 304

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb