přeskočit na hlavní obsah

Podlahy v domech pro seniory

/up/images/featured/images/podlahy_v_domech_pro_seniory.png

Podlahové krytiny v objektech s péčí o seniory jsou spolu s podkladovými vrstvami tvořeny různými druhy a strukturami materiálů. Jsou ošetřeny povrchovými úpravami a současně také nositeli specifických technických, ergonomických i estetických vlastností. Umožňují plnit provozní zátěžové podmínky také v interiérech s poskytováním sociálních služeb seniorům na různé úrovni.

Péče o člověka, splnění jeho tělesných, sociálních i duchovních hodnot v poslední fázi života předpokládá vytvářet vnitřní prostředí trvale esteticky zajímavé, ekonomicky dostupné, bezpečné, hygienické a udržované rovněž vlivem správně navrhovaných podlahových krytin.

Podlahová plocha ve všech typech stavebních objektů významně ovlivňuje celkový vzhled interiérů, musí však plnit svoje funkční a estetické vlastnosti.

V těchto souvislostech zákon č.108/2006 o sociálních službách rozlišuje a definuje druhy pobytových zařízení, formy poskytovaných služeb pro starší osoby a jejich standardy interiérového vybavení. V současnosti jsou to zařízení, která kladou velký důraz na aplikaci vhodných podlahových krytin. Patří sem domovy pro seniory s převládající ubytovací funkcí a hospicové domy pro seniory.

V obou typech těchto zařízení se funkční nášlapné a pojezdové bezbariérové plochy týkají zejména:

vstupních prostor s recepcí, vybavené samostatnými celky čistících zón, zabraňujících přenosu velkých i malých nečistot z exteriéru do interiéru

■ přidružených administrativních prostor

■ chodeb, atrií a schodišťových komunikací

■ lůžkových pokojů pro seniory včetně hygienických zařízení

místností pro lékaře s vyšetřovnou a pracovnami sester

■ místností pro poslední rozloučení

■ zázemí s varnou a přípravou jídel, popř. jídelny pro mobilní seniory

■ prádelny ve spojení se sušením prádla vhodnými elektrospotřebiči

■ TZB s kotelnou,osobními i nákladními výtahy

skladovacích prostor a dalších.

Namáhavé činnosti ošetřujícího personálu v průběhu celého dne vyžadují daleko vyšší standard aplikace vybraných podlahových krytin. Mezi nejčastější a vhodné povrchy patří:

■ Pružné teplé a méně teplé homogenní podlahoviny na bázi PVC a vinylu, zahrnující ve hmotě bakteriostat, přičemž daleko více snesou opakovanou běžnou i specifickou údržbu podle podmínek dezinfekčních řádů. Dotýká se to především prostor se zdravotní péčí a lůžkových pokojů, frekventovaných chodeb pro personál, zohledňující pružný nášlap, ale i jeho pocitů odnímání teploty z povrchu podlahové krytiny.

■ Tvrdé keramické nebo kamenné podlahy, někdy ve zvlášť odůvodněném případě jako vytápěné teplovodním způsobem, s použitím v prostorách vstupů a dvoran, dále pro místnosti technického zázemí z hygienického a bezpečnostního hlediska.

Podlaha podle ČSN 77 45 05 je zde definována jako sestava podlahových vrstev, uložených na nosném podkladu stropní nebo jinak upravené konstrukce, popř. zabudovaných podlahových prvků, s dilatačními a pracovními spárami.

Sestavu jednotlivých vrstev podlahy, v pořadí směrem od stropní konstrukce, vždy tvoří vrstva podkladová, popř. vyrovnávací s funkcí stabilizační, dále vrstva izolační, těsnící s funkcí akustickou, tepelnou a hydroizolační, následuje vrstva vyrovnávací, v některých případech jako podklad s funkcí roznášecí a odstraňující nežádoucí nerovnosti a nakonec vrstva nášlapná s velmi častou odolností proti velké provozní zátěži a nejrůznějším ušpiněním na podlahovině a především s návrhy výtvarných a prostorových účinků v interiérech.

Nášlapná vrstva zajišťuje funkci ergonomickou, souhrnně s těmito vlastnostmi:

■ vzhled a barevnost: na podlaze s tmavšími odstíny ve vztahu k četnosti a zátěže lokálních ušpinění různým obutím nebo pojezdu, při provádění pravidelné údržby, opodstatněné pestrosti barev, zvyšující estetickou účinnost podle odborného uvážení a citu pro aplikaci

■ kontrast barev pro bezpečnou chůzi

■ omezení a zmírnění jasů při pohledu na barevné plochy v zorném poli člověka a současném denním i umělém osvětlení

■ zmírnění zátěže na kloubní systém lidského těla a stupněm poklesu dotykové teploty při chůzi s vhodně navrhovanou tloušťkou, skladbou a stupněm tvrdosti podlahové krytiny na určených plochách

■ zajištění bezpečné samostatné i pojezdové chůze pomocí protiskluzu za sucha nebo na mokrém povrchu

■ vyloučení obtěžování elektrostatickým nábojem, ve smyslu zajištění jeho odvedení z povrchu krytiny

■ zajištění komfortu při pojezdu lůžkového nebo jiného pomůckového mobiliáře na podlaze, který počítá s vysokou odolností abraze na její vytvrzované povrchové úpravě na bázi PUR a další navazující technické vlastnosti podlahových krytin, jako je chemická odolnost, kročejový útlum a vzduchová neprůzvučnost, stupeň požární odolnosti a index šíření plamene po povrchu, čistitelnost a průběh údržby ve spojení s dodržováním hygieny prostředí podle požadavků vyhlášky č.195/2005 - pro zabezpečení provozu hospicového typu zdravotnických zařízení.

Současná architektonická praxe a rozhodování při výběru konkrétní podlahové krytiny v interiéru upozorňují na některá kritéria, kterými můžeme eliminovat chybná rozhodnutí.

Týkají se zejména vlivu a druhu ušpinění při přenosu z exteriéru do interiéru přes zátěž čistících zón a odůvodnění aplikace podlahovin pro jednotlivé podlaží a místnosti s ohledem na účel prostor a provádění činností.

Architekti sledují cíl vytvářet podmínky i pohodu prostředí pomocí barevnosti, vhodných povrchových optických účinků a celkového estetického vzhledu. Skrývá se za ním odolnost povrchové úpravy vůči jakémukoliv ušpinění, bezpečí a pohodlnost při chůzi i pojezdu, bez obtěžování statickou elektřinou a také pravidelné ošetřování podlahoviny, používání vhodných čistících prostředků i receptur pro úklid s ohledem na zachování výtvarných hodnot architektonického díla.

Prameny:

1. ČSN 74 4505 – Podlahy. Společná ustanovení a související ČSN
2. Suchá, V.: Interiér –aplikace materiálů a doplňkových konstrukcí v interiéru,ČVUT Praha 2005 technické podklady – Hospic „Citadela“, Valašské Meziříčí

Domov seniorů Mnichovo Hradiště:

Přírodní charakter travertinu na keramické podlaze s póry v koridorech chodeb způsobují ergonomické obtíže kloubního aparátu obsluhujícího personálu a velmi ztížené podmínky pro úklid. Tato varianta neuváženého řešení vyvolá nadměrnou finanční zátěž z důvodu budoucích velkých oprav.

Hospic Citadela, Valašské Meziříčí:

Citlivě promyšlená koncepce architektonického díla. Podlahová krytina na chodbách a v pokojích, řešená jako světlejší přírodní linoleum, je z provozního a úklidového hlediska nevhodná při častém použití dezinfekčních prostředků. Rizika násobných lokálních ušpinění nebo snadnějšího poškození jsou pro tuto krytinu a tento druh zdravotního zařízení velmi značná, opravy vyvolají velkou ekonomickou zátěž. Nově vyvinutá tvrdost povrchu na bázi PUR vlivem UV záření s nanesením v tloušťce 22 mikrometrů může zde silně potírat původní ergonomickou vlastnost této podlahoviny a opakovaně působících látek s účinkem chlóru.

Penzion pro seniory, Český červený kříž, Praha 6:

Vytápěná podlahová plocha atria teplovodním způsobem s akumulací tepla do keramické krytiny, velkorysé řešení, ale s daleko vyšší mírou spotřeby tepla pro tento druh vytápění.

Autoři staveb:
Domov seniorů Modrý kámen, Mnichovo Hradiště: Ing. arch. Jiří Štěrba
Hospic Citadela, Valašské Meziříčí: Ing. arch. Pavel Kučera
Penzion pro seniory ČČK Hvězda: Ing. arch. Jan Línek, Ing. arch. Josef Kolář, Ing. Věra Dubská

zdroj: NAKLADATELSTVÍ MISE

Líbil se vám článek?

ano: 561     ne: 527

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb