přeskočit na hlavní obsah

Podlahové konvektory

podlahy, topení, Podlahové konvektory

POUŽITÍ: Při dnešní výstavbě se často používají velké prosklené plochy jako architektonický prvek. To však snižuje tepelně izolační schopnosti obvodových stěn. Při nevhodně projektovaném zasklení klesá tepelná setrvačnost objektu. Tyto chyby se projevují především vyššími tepelnými ztrátami a studeným prouděním vzduchu v blízkosti podlahy.

Rychlost a směr proudění ve vytápěném prostoru jsou závislé především na umístění a velikosti otopných ploch. Pokud máme těleso umístěno pod oknem u ochlazované stěny, zabrání chladným padajícím proudům dostat se až k podlaze a vytvořit tak poměrně velkou oblast lokální tepelné nepohody. Pro zjištění chladných proudů a chladného sálání je důležitou hodnotou povrchová teplota. Povrchová teplota okna se součinitelem prostupu tepla k = 1,5 W/m2.K (při vnější výpočtové teplotě -12 'C) bude pouze 14 'C. Vzhledem k této nízké teplotě, o 6 K nižší než je vnitřní výpočtová teplota vzduchu 20 'C, vzniknou na okenní ploše 2 x 1,5 m chladné padající proudy působící v oblasti podlahy. Rychlost proudění (0,3 m/s) a teplota 14 'C chladné okenní plochy budou z hlediska tepelného sálání působit značně nepříznivě („chladné sálání"). Proto ani podlahové vytápění „systém Pedotherm" v celé ploše místnosti nemůže studené proudění vzduchu odstranit.

Pro vytápění takovýchto objektů s velkou prosklenou stěnou je použití klasických topných těles obtížné. Zde nachází uplatnění „podlahový konvektor" firmy Pedotherm umístěný přímo v podlaze. Velmi výhodné je jeho použití ve spojení s podlahovým vytápěním v situacích, kdy ani zahuštěná okrajová zóna podlahového okruhu nedokáže předat potřebný topný výkon, aniž by byla překročena povrchová teplota nášlapné vrstvy. Samotný podlahový topný systém nedokáže zabránit vzniku kondenzace vodních par na chladných stěnách velkých prosklených ploch. Projektanti pak jsou nuceni navrhovat před tyto plochy otopná tělesa na nožičkách jako dodatkovou topnou plochu. Takto umístěné radiátory jsou z hlediska interiéru neestetické. Přesto je i zde úkolem projektanta kompenzovat chladné sálání okna do vytápěného prostoru, stejně jako proudění chladného vzduchu.

Pro omezení padajících chladných proudů od okenní plochy je nutné umístit otopné těleso vždy pod okno a délku otopného tělesa volit přinejmenším stejnou jako délku okna. Místo použití je všude tam, kde nelze z technických anebo architektonických důvodů umístit běžná vytápěcí tělesa: ložnice, pokoje, pracovny, koncertní a výstavní sály, prodejny, foyery, obchodní domy, autosalony, bazény, k zabudování do soklů apod.

VLASTNOSTI: Podlahové konvektory (PK) vyráběné naší firmou jsou zcela ukryté v podlaze a esteticky nijak neruší pohled na okolí skrze prosklené stěny. Na rozdíl od obvyklých topných těles mají velmi malou konstrukční výšku (115-150 mm) a do podlahy se dají zabudovat bez zásadních stavebních úprav a žádným způsobem neovlivňují individuální využití prostoru. Podlahové konvektory nezabírají místo v interiéru a působí nenápadně a s dodávanou krycí pochozí mříží velmi esteticky. Podlahové konvektory vytvářejí tepelnou clonu a zabraňují nepříjemnému studenému sálání velkých prosklených ploch do interiéru a zároveň vytápějí daný prostor. Konvektory s ventilátorem pak intenzivně odmlžují prosklené plochy a díky jednoduché regulaci výkonu reagují dynamicky a přitom mají velmi nízkou hlučnost.

Standardně jsou dodávány mřížky dřevěné. Na přání lze dodat mřížky z elox. hliníku. Vzhledem k široké paletě barev RAL na trhu, lze hliníkové mřížky opatřit práškovou vypalovací barvou a tím je možné splnit jakékoliv představy architekta stavby. Jsou nejen opticky nenápadné, ale jsou i vzhledem ke svéi konstrukční výšce i dostatečně výkonné a na rozdíl od běžného podlahového vytápění reagují na změny venkovní a tím i na změny vnitřní teploty okamžitě. Jsou to vlastnosti, které jsou při vytápění zimních zahrad a verand nepostradatelné. Podlahový konvektor vytváří jemnou tepelnou clonu, která odděluje vzduch v místnosti od studeného prosklení. Tím je člověk stejně jako rostliny v zimních zahradách a verandách uchráněn od chladu, sálajícího z prosklených stěn. Tak se během okamžiku dosáhne pocitu tepelné pohody.

KONSTUKCE: Podlahové konvektory s nuceným prouděním vzduchu se vyrábějí jak kombinované, tak pouze s nuceným prouděním.

Kombinované podlahové konvektory umožňují topný výkon v trojnásobné výši oproti PK bez ventilátoru. Vypnutí ventilátoru je výhodné z hlediska hluku při umístění PKV-1 v ložnicích a dětských pokojích, kde v nočních hodinách se stejně přechází na noční útlum (snižuje se teplota v místnosti po dobu spánku).

Ke vchodům, kde hrozí padání nečistot do tělesa např. vchody do budov, lze použít typ PKV-3, protože vzduch je nasáván na straně tělesa vaničky mimo prašnou zónu. Základem topného konvektoru je měděná trubka, na kterou jsou nalisovány speciální tvarované hliníkové lamely. Hliník i měď jsou materiály s vynikajícími koeficienty přestupu tepla, životností a dalšími pozitivními vlastnostmi. Registr je opatřen na straně přívodní a vratné topné vody 1/2" vnitřním závitem a odvzdušněním. Max. přetlak je 10 MPa. Výrobce poskytuje na těsnost výměníku tepla záruku až 10 let. Malý vodní obsah topného registru zvyšuje rychlost zásahu regulace (termopohon + prostorový termostat) topné soustavy a tím zabezpečuje nepřetápění místností při jejich oslunění.

Tyto topné registry jsou pak uloženy v plechovém kanálu, který se zabetonuje v rámci podlahové konstrukce. Součástí dodávky je horní krycí a ná-šlapná mřížka s rámečkem. Horní hrana rámečku a mřížky PK je v úrovni povrchové krytiny podlahy. Základní barevný odstín je eloxovaný hliník. Barva mřížky může být upravena nástřikem vypalovací barvou v odstínech RAL. Žádané jsou barvy bílé a mosazné.

REGULACE: Pro místnosti s většími tepelnými požadavky je možno použít podlahový konvektor s nuceným prouděním vzduchu pomocí speciálního tangenciálního bezhlučného ventilátorku (PKV-1, nebo PKV-3). Výkon takového PKV je několikanásobně vyšší a reguluje se pomocí speciálního regulátoru otáček v závislosti na nastavené teplotě (přepínáním vinutí transformátoru), nebo pomocí prostorového termostatu a přepínače otáček. Transformátor je uložen v instalační el. krabici, která se zabudovává do zdi. Pro komfortnější regulaci kombinovaných PKV lze osadit na přívod topné vody termoelektrickou hlavici ovládanou od prostorového termostatu, nebo termohlavici s odděleným čidlem. Při výskytu více PKV v jedné místnosti lze až 5 konvektorů zapojit na jeden transformátor RT-5. Konvektory musí být umístěny tak, aby toto napojení bylo technicky možné. Jako náhradu za objemný autotransformátor se bude od 06/2001 používat regulátor Reg VT .

Pro komfortnější ovládání tepelné pohody v místnosti je nabízen regulátor digitální s automatickým i manuálním ovládáním otáček, oddělení topení a chlazení, stálé zobrazení skutečné teploty, doběh ventilátoru.

Připravil: Dipl. tech. Milan Forst (JaP)

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r. 2000

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 496     ne: 568

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb