přeskočit na hlavní obsah

Počítačová podpora projektování - AUTOCAD

/up/images/featured/images/022.png

Hlavní náplní tohoto modulu je uživatelské zvládnutí CAD systému firmy Autodesk a jeho využití při tvorbě výkresové stavební dokumentace v oblasti pozemních staveb.

Osnovy předmětu jsou sestaveny tak, že posluchač se základní znalostí práce s PC je po absolvování kurzu schopen vypracovat kompletní stavební výkresovou dokumentaci ve 2D. Posluchač je zároveň veden k důslednému dodržování ČSN, EN a ISO v oblasti zakreslování a označování stavebních konstrukcí, objektů a staveb.

Modul AutoCAD je určen všem, kteří mají zájem o vytváření projektové dokumentace pomocí tohoto programu. Učební text je koncipován tak, aby i začátečník, který spustí AutoCAD poprvé v rámci tohoto kurzu, byl schopen začít studovat.

AutoCAD je produkt natolik obsáhlý a bohatý, že i většina zkušených uživatelů z něj zná jen ty příkazy a funkce, které bezprostředně používají. Proto se i tento text omezuje pouze na základní informace, bez kterých se zřejmě při kreslení v AutoCADu neobejdete. Cílem tohoto kurzu je poskytnout vám kvalitní vědomostní základy, na nichž budete schopni sami dále stavět a rozšiřovat okruh svých znalostí a dovedností podle konkrétních potřeb vašich projektů.

Kurz je rozčleněn do kapitol a podkapitol, které na sebe logicky navazují. Text obsahuje popis dialogových panelů, důležitých a často používaných postupů a technologií. Příkazy jsou vysvětlovány na jednoduchých příkladech a obrázcích demonstrující technologii použití a výsledný efekt.

Podmínkou úspěšného zvládnutí tohoto modulu je aktivní práce studenta s programem již při čtení textu. Předpokládá se, že během studia budete průběžně prakticky provádět popisované operace. K procvičování a opakování probrané problematiky je do textu zařazena řada samostatných úkolů. Některé kapitoly jsou doplněny testem. Tyto testy jsou pro vás zpětnou kontrolou, jak pozorně jste studovali. Správné odpovědi jsou uvedeny v závěru celého modulu.

Dovolím si zde připomenout staré české přísloví: "Opakování - matka moudrosti", neboť jen neustálým opakováním a procvičováním učiva, získáte schopnost pohotově a efektivně využívat možnosti, které vám AutoCAD nabízí.

Kurz je k dispozici přes Regionální centrum celoživotního vzdělávání na VŠB-TU Ostrava - RCCV­ (pro studenty za výrobní cenu) nebo také na adrese xwww.fast.vsb.cz/cmiel/ppp/kurz/autocad­.

Zdroj: Ing. Filip Čmiel

Bez předchozího souhlasu autora je publikování nebo šíření obsahu zakázáno.


Líbil se vám článek?

ano: 239     ne: 197

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb