přeskočit na hlavní obsah

Perspektivy bydlení II – člověk v chytrém domě

/up/images/featured/images/0-konferencebydleni.jpg

Druhý seminář ze seriálu Perspektivy bydlení, který nesl podtitul Člověk v chytrém domě, uspořádalo nakladatelství FCC PUBLIC dne 21. 11. 2012 v přednáškovém sále Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR v Praze 8.

Cílem semináře bylo představit zainteresované odborné veřejnosti problematiku chytrých domů, a to nejen po stránce možností samotných instalací, ale také z hlediska možností integrace zabezpečovací techniky. Z tohoto hlediska zaujaly přednášky zaměřené na požárně bezpečnostní parametry objektů nebo na otázky ochrany soukromí. Kromě zástupců firem, kteří představili aktuálně dostupná technická řešení pro chytré domy, a zástupců státních institucí vystoupili i zástupci akademické sféry s novinkami na poli výzkumu a své další aktivity.  

Seminář zahájil přednáškou Člověk v chytrém domě Ing. Jan Průcha ze společnosti InsightHome. V něm se věnoval především popisu současného „trhu s chytrým bydlením“, charakteristického malosériovými nebo zcela individuálními zakázkami. Představil univerzální velkosériové řešení Chytrý rozvaděč, jenž reaguje na tento stav a je vlastně prvním krokem k hromadné automatizaci českých domácností.  

V další přednášce Ing. Jaromír Klaban ze společnosti Teco a.s, prezentoval systém Tecomat Foxtrot, a jeho možnosti jako univerzálního nástroje automatizace v budovách. Následoval příspěvek Ing. Ondřeje Šlechty z Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., na téma elektromagnetická kompatibilita. V něm zmínil zásadní normy pro elektromagnetickou kompatibilitu, podle nichž se zařízení zkoušejí, a uvedl zajímavé příklady toho, jak se mohou zařízení navzájem ovlivňovat, pokud elektromagneticky kompatibilní nejsou, a to nejen v domácnostech, ale také v oblastech průmyslu a dopravy. Po Ing. Šlechtovi promluvil Ing. Jaromír Pávek ze společnosti Eaton Elektrotechnika, s.r.o., který hovořil o možnostech bezdrátového systému xComfort a jeho funkcích, i o plánech na další nejbližší rozšíření systému. Poté host semináře Ing. Hynek Syrovátka ze společnosti Microrisc představil společností založenou alianci  IQRF Smart Home a základní stavební komponenty systému který dodává: Transceivery IQRF s integrovaným operačním systémem.  
JUDr. Alena Kučerová z Úřadu pro ochranu osobních údajů naznačila některé aspekty ochrany soukromí obyvatel chytrých domů a osob, které se zdržují v inteligentních budovách, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. pak hovořil o svých zkušenostech s požárním zabezpečením a likvidací požárů či jiných mimořádných událostí v inteligentních budovách. Poukázal na to, že v momentě, kdy dojde k situaci, kterou pro její výjimečnost již budova svou „inteligencí“ nedokáže zvládnout, strmě narůstají škody, které vzniknou při zásahu.

Po požárně bezpečnostní tematice seznámil pan Viktor Strouhal posluchače se systémem ego-n společnosti ABB, s.r.o. Jedná se o inteligentní řešení instalace pro domácnosti a menší provozovny. Krátce po něm pak Ing. Richard Müiller také z firmy ABB, s.r.o. představil řešení pro větší objekty ABB i-bus KNX.

Mezi těmito dvěma přednáškami Ing. Jan Havlík, Ph.D.,  z FEL ČVUT referoval o konferenci Smart Homes 2012, která se konala na Elektrotechnické fakultě o den dříve, a o nizozemském AAL Forum 2012, jehož se zúčastnil o několik týdnů před tím, a o některých projektech zaměřených zejména na inteligentní asistivní techniku a její integraci od větších urbánních celků v západní Evropě, které byly na Fóru prezentovány.

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., promluvil o některých aspektech zabezpečovací techniky a o vztahu bezpečnostních systémů ke zbytku inteligentních domovních instalací, zejména na pozadí požadavků naší legislativy, technických norem i pojišťoven.
V závěrečné přednášce Ing. Stanislav Vítek, Ph.D., z FEL ČVUT představil centrum asistivních technologií vybudované na této fakultě a pohovořil o významu chytré asistivní a medicínské techniky a o jejím využití.

Cíl pořadatelů připravit pestrý program, který představí nejen řešení jednotlivých firem působících na trhu, ale poukáže také na širší aspekty rodícího se trendu automatizace domácností, byl beze zbytku naplněn a zpětná vazba posluchačů byla pozitivní. Perspektivy v tomto případě neznamenaly jenom předpověď blízké budoucnosti, ale také mnohostranný přístup k tématu, reprezentovaný širokým spektrem odborných hledisek. Přednášky poskytly posluchačům podněty a materiál k pohledu na inteligentní budovy a domácnosti v širším kontextu.

Fotogalerie ze semináře a prezentace jednotlivých přednášejících jsou k dispozici na  http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=46726

Organizátorem semináře bylo nakladatelství FCC PUBLIC, s.r.o.
Hlavními partnery semináře byli: EATON elektrotechnika, s.r.o., Teco, a.s.

Partnery semináře byli: ABB, s.r.o., Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., a InsightHome, a.s.

Seminář byl připraven ve spolupráci s: FEL ČVUT a TF ZČU.
Mediálními partnery semináře byli: Elektrika.tv, Orsec, DPS Elektronika od A do Z, IDB Journal, TZBinfo.cz, ČeskéStavby.cz, ČeskéReality.cz, 4construction, E-Arch, HW server, Inteligentní budovy, IT Dům a Digitální domácnost

Líbil se vám článek?

ano: 233     ne: 290

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb