přeskočit na hlavní obsah

Parametrická struktura č.2

/up/images/featured/images/struktura_0.png

Objekt je součástí řešeného interiéru rodinného domu ve vilové čtvrti v Uherském Hradišti. Celý interiér je laděn monochromaticky do odstínu bílé a šedé barvy. Prostor pro umístění struktury je pouze 95 cm široký a 5 m vysoký. Navržená struktura využívá značné výšky této spojovací chodby a dvěma „šlahouny" vybíhá proti schodišti.

Objekt se pohybuje na pomezí architektury, designu a umění. Organický tvar je z důvodů možností realizace společně s finanční náročností navržen z jednotlivých lineárních prvků z lehkých komatexových desek. Výsledné křivky jsou těmito prvky vyskládány a vytváří tak volně tvarovanou plochu. Při změně perspektivy pozorovatele dochází k proměně hustoty - poréznosti struktury. Objekt se pozorovateli postupně otevírá a uzavírá v závislosti na změně úhlu pozorování. Organicky tvarovanou strukturu bylo možno navrhnout a vyrobit jen pomocí užití metody parametrického designu. Základní úvahou návrhu bylo vytvořit nástroj, který by nesloužil pouze pro hledání tvaru a jeho prověřování ve vizualizacích, ale který by sloužil i pro samotnou realizaci. Tímto nástrojem měl být parametrický objekt, u kterého bude možné měnit předem vybrané parametry - např. hustotu a průřez lineárních prvků, počet řídících křivek, jejich rádius, jejich natočení atd. Pomocí modifikací těchto parametrů dojde k vizuálním i konstrukčním změnám, ale prvek si zachovává svůj předem daný charakter. Lze tak měnit morfologii zvlněné plochy na základě funkčních a estetických požadavků. Pro návrh byl využit námi vyvinutý softwarový nástroj „Wooden Waves", který jsmevyužili i při realizaci Cafébaru ve Starém Městě u Uh. Hradiště. Vytvořen byl jako prvek GDL - Geometric Description Language, který je součástí softwaru ArchiCAD. Základem nástroje je aktivní databáze všech prvků, které jsou v konstrukci použity.

Každá část má své jedinečné označení, které pod sebou ukrývá veškeré informace. Jednotlivými změnami parametrů dochází k okamžité aktualizaci této databáze. Na základě výkresů a seznamů je přesně určeno, kde se jaká část v konstrukci nachází a na co navazuje. Bez těchto dat by byla montáž prakticky nemožná.

Světelnému efektu a barevnému vyznění celého objektu byla přikládána velká míra pozornosti. Proto byl k projektu přizván světelný designér společnosti Philips, který zpracovával simulaci nasvětlení a spolupracoval při hledání optimálních variant generovaných struktur. Jednotlivé varianty byly podrobeny simulaci světelného toku a světelného šíření. Simulace přispěla ke správnému výběru typu svítidel, jejich umístění a zvolení intenzity. Zásadní bylo nalezení vhodného vyzařovacího úhlu a úhlu natočení hlavního svítidla, aby bylo možné prosvítit strukturu co nejvíce do jejího středu. Objekt počítá i s nasvětlením denním světlem, které se promíchává s umělým a vytváří pozvolný přechod. Se změnou intenzity denního světla v průběhu dne se světelná atmosféra mění a modré zabarvení se více uplatňuje.

Z důvodu dlouhé životnosti a nízké spotřeby bylo zvoleno svítidlo Philips LEDline2 a bílý leddiodový pásek.

PARAMETRICKÁ STRUKTURA Č. 2
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

KLIENT: manželé Soukeníkovi
AUTOR: ing. arch. Michal Kutálek, ing. arch. Viktor Johanis
SPOLUPRÁCE: Filip Müller / Philips
VÝROBA: Tomáš Bozděch, Jakub Smělík
NÁKLADY: 60 000 Kč
REALIZACE: 2010

MICHAL KUTÁLEK / NEXT LEVEL STUDIO, VIKTOR JOHANIS

zdroj: časopis ARCHITEKT

Líbil se vám článek?

ano: 235     ne: 188

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb