přeskočit na hlavní obsah

Osvětlení Klicperova divadla v Hradci Králové

/up/images/featured/images/0-divadloklicper.jpg

Předmětem řešení tohoto projektu byla rekonstrukce osvětlení hlediště Klicperova divadla v Hradci Králové. Autory projektu celé rekonstrukce jsou Ing. arch. Alexandr Pur a Ing. arch. Vladimír Křížek. Hlediště divadla prošlo celkovou rekonstrukcí. Ta se týkala interiéru, povrchů, sedadel, elektroinstalace a osvětlení. Architekti přizvali naši firmu do projektového týmu, a ta osvětlovací soustavu nakonec i realizovala.

Osvětlení prostor hlediště Klicperova divadla v Hradci Králové je rozděleno čtyř částí:
- slavnostní osvětlení celého hlediště a přilehlých prostor,
- pracovní osvětlení v době představení,
- pracovní osvětlení hlediště pro úklid a čas mimo dobu představení,
- nouzové osvětlení.

Obr. 1. Půdoryspohled na půdorys v programu RELUX 2004
Obr. 2. Hlediště – vizualizace obsahuje tzv. rendering – pohled 3D do hlediště v programu RELUX 2004

Koncepce nové osvětlovací soustavy vycházela z respektování dosavadních zvyklostí práce s osvětlovací technikou v divadle. Jelikož rekonstrukce hlediště v této fázi nezahrnuje celkovou rekonstrukci místnosti osvětlovacích techniků, bylo ovládání osvětlení hlediště ponecháno v současném stavu. Z důvodu zvýšení celkového příkonu osvětlení hlediště bylo navrženo pouze posílení výkonu stmívacích jednotek.

Při zhotovování návrhu nové osvětlovací soustavy byly respektovány požadavky norem ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838

Obr. 3. Hlediště – fotografie skutečného stavu hlediště těsně po dokončení; řada svítidel nad hranou balkonu je vypnuta

Hlavní lustr hlediště divadla zůstal i po rekonstrukci na původním místě. Jeho vzhled ani osazení světelnými zdroji se nezměnily. Ovládán je ve dvou okruzích. Třetí okruh lustru, osazený kompaktními zářivkami, je určen k pracovnímu osvětlení v době mimo představení. Nově navržená osvětlovací soustava výrazně posílila osvětlení vstupních prostor pod balkony, dále v lóžích a na hlavním balkoně. Svítidla v hranách balkonu a lóžích plní zejména estetickou úlohu. Avšak jejich příspěvek k celkové vodorovné osvětlenosti není zanedbatelný. Typ svítidel navržený pro toto osvětlení je výrobkem rakouské firmy Planlicht. Svítidla jsou osazena halogenovými žárovkami Osram Halopin na 230 V a umožňují bezproblémové stmívání z divadelní tyristorovny.

Úhel clonění zapuštěných stropních reflektorových svítidel pod balkony je velký. Byl použit typ Erco Lightcast downlight, který se vyznačuje dokonalými optickými vlastnostmi. Obdobná svítidla umístěná nad balkonem, na rozdíl od svítidel pod lóžemi, jsou naklápěcí až do úhlu 25°. Zde bylo použito svítidlo Double focus firmy Erco. Díky tomu je možné přesně nastavit svítidlo ve stropě, který se lomí pod různými úhly. Svítidla jsou osazena halogenovými žárovkami Osram Halolux.

Prostory lóží jsou osvětleny svítidly Planlicht, zabudovanými v hranách. V zadní části lóže je instalováno nástěnné opálové svítidlo.

Oboustranné schodiště na balkoně a schody v lóžích jsou pro dobrou orientaci prosvětleny v hranách. Aplikace diod LED a válcového světlovodu umožňuje stálé osvětlení schodů ve všech režimech osvětlení hlediště. Diody LED jsou použity i k podsvícení soklu obložení v prostorách po stranách hlediště v přízemí. Zde jsou umístěny výrobky španělské firmy Mundocolor.

Obr. 4. Schody – pohled na schodiště při zapnutém hlavním osvětlení

Okruhy stmívání hlediště byly rozděleny takto:
- dva okruhy pro hlavní lustr,
- jeden okruh balkon,
- levá strana lóží,
- pravá strana lóží,
- celý prostor hlediště v přízemí.

Pracovní osvětlení v době představení

I během přestavení je třeba splnit požadavek na malé množství světla v sále. K tomu se využívá prosvícení hran schodů na balkoně a v lóžích, světelná linka u soklu pod balkonem a částečně i stále svítící svítidla s piktogramy. V prostoru lávky osvětlovačů a schodišť předscény jsou ve schodech instalována vestavná svítidla zacloněná mřížkou a osvětlující jednotlivé stupně schodišť.

Pracovní osvětlení hlediště pro úklid a dobu mimo představení

Úkolem pracovního osvětlení hlediště je vytvořit základní hladinu osvětlení pro úklid hlediště, popř. pro drobné servisní práce a úkony spojené se zkouškami na jevišti. Pro pracovní osvětlení je vyčleněn jeden okruh v hlavním lustru, dále lichá svítidla pod balkony a linie u stěn. V lóžích zajišťují pracovní osvětlení svítidla umístěná v zadní části. Na balkoně jsou v provozu čtyři svítidla a prosvětlení schodů.

Obr. 5. Schody – pohled na schody při vypnutém hlavním osvětlení

Prostor technického zázemí v místě šaten v horním foyeru a kolem lávky osvětlovačů je osvětlen jednoduchými žárovkovými svítidly. Zde jsou již vyzkoušené výrobky firem Lucis, Osmont a RZB.

Nouzové osvětlení

Kapacita současného nouzového zdroje je takřka vyčerpána, a proto je systém nouzového osvětlení napojen na nový záložní zdroj Ceaguard, umístěný v technickém zázemí šatny v horním foyeru. Nový zdroj pro nouzové napájení umožňuje práci čtyř skupin svítidel v režimech trvalého a spínaného osvětlení a nouzového osvětlení. Jednotka záložního zdroje je naprogramována pro stálou funkci prosvětlených piktogramů po dobu provozu divadla. Při výpadku sítě nouzově osvětlí celý prostor hlediště. Systém nouzového osvětlení je podpořen i stálou prací systémů LED, které označují schodiště a lemují stěny v přízemí. Piktogramy a svítidla pro osvětlení únikových tras jsou výrobky firmy RZB.

Hodnocení navržené osvětlovací soustavy

Norma ČSN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů neuvádí v kap. 5.3.1 Divadla, koncertní haly, kina pro prostory hlediště žádné předepsané hodnoty pro vodorovnou osvětlenost Em a index oslnění UGR při návrhu osvětlovací soustavy. Za vodící hodnotu byla z předchozí normy přebrána hodnota vodorovné osvětlenosti Em = 100 lx.

Při výpočtu hodnot Em byly použity odhadované činitele odrazu povrchů stěn, stropu a podlah podle barevného řešení interiéru hlediště. Udržovací činitel z byl po výpočtu zvolen 0,75. Spočítané hodnoty osvětlení byly takovéto:
- 97 lx v prostoru hlediště v přízemí,
- 419 lx v prostoru pod balkony,
- 221 lx v prostoru na hlavním balkoně.

Obr. 6. Hlavní lustr – pohled na zachovaný hlavní lustr

Rovnoměrnost osvětlení v tomto případě nebyla pro charakter interiéru striktně hodnocena podle požadavku normy.

Norma ČSN EN 1838 Nouzové osvětlení hovoří o osvětlení v případě nouzových režimů. Výpočtem vodorovné osvětlenosti pro nouzový režim byly získány tyto hodnoty:
- v prostoru sedadel v přízemí 2,14 lx,
- v prostoru pod balkony a lóžemi 11,5 lx ,
- na balkoně 8 lx.

Pro únikové cesty je předepsána hodnota Emin = 1 lx v ose únikové komunikace při rovnoměrnosti lepší než 0,025.

Celkový okamžitý příkon navržené osvětlovací soustavy je 10,4 kW.

Navržená osvětlovací soustava svým charakterem akcentuje nový interiér a vnáší do něj noblesu a lesk. Hlavními světelnými zdroji jsou halogenové žárovky. Jde o intenzivní bodové zdroje světla. Použitá svítidla jsou odpovídajícím způsobem cloněna, aby diváci nebyli oslňováni. Clonění naopak má vliv na rovnoměrnost osvětlení. Prostor je světlem dynamicky modelován; je velmi příznivě hodnocen investorem i návštěvníky. Divadlo tak získalo kvalitní prostor s výbornou akustikou a osvětlením, prostor, který je architektonicky velmi zdařile řešen a divákům poskytuje maximální pohodlí. Při kvalitním repertoáru, kterým je Klicperovo divadlo známo, je toto zárukou, že si odtud divák odnese jen příjemné zážitky.

Ing. Luboš Mudroň, Artlite Studio, Hradec Králové
Autoři projektu: Ing. Lubomír Mudroň, Ing. Petr Lukeš, Realizace: Artlite Studio, Hradec Králové

převzato s časopisu Světlo­ 

Líbil se vám článek?

ano: 489     ne: 369

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb