přeskočit na hlavní obsah

Odborná kniha Světlo a osvětlování

/up/images/featured/images/0-svetlokniha0313.jpg
Autoři: prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., Ing. Karel Dvořáček, Ing. Vladimír Dvořáček, Ing. Petr Žák, Ph.D.
Praha, FCC Public, 624 stran, formát A5, vazba V4, doporučená cena 644 Kč

Umělé osvětlení umožňuje rozšířit aktivitu lidí i na období bez denního světla. Vhodné využití denního i umělého osvětlení k dosažení zrakové pohody a vytvoření příjemného prostředí v nejrůznějších oblastech našeho života vyžaduje osvojit si dostatečné znalosti ze světelné a osvětlovací techniky. Základem k tomu jsou poznatky shrnuté v této knize.

Kniha je věnována současné světelné technice se zaměřením na základy osvětlování.

V úvodním oddílu publikace je pojednáno o optickém záření a o fyziologii zrakového systému. Zejména jsou objasněny základní světelnětechnické pojmy, veličiny a jejich jednotky, dále principy fotometrických měření a základy nauky o barvě.

Druhý oddíl knihy je věnován světelným zdrojům, včetně bezelektrodových výbojek a světelných diod (LED), a jejich předřadným zařízením.

Následuje oddíl, jehož kapitoly se zabývají svítidly, jejich základními součástmi a parametry. Čtenář zde nalezne i koncepce řešení nových typů svítidel pro světelné diody.

Ve čtvrté části publikace jsou probrány zásady osvětlování, osvětlovací soustavy vnitřních a venkovních prostorů, včetně výpočtu parametrů soustav a hodnocení jejich energetické náročnosti.

Závěrečný oddíl knihy uvádí zásady a základní předpisy pro návrh elektrické instalace, přibližuje problematiku ovládání a řízení osvětlovacích soustav.

Soubor uvedených informací je doplněn přehledem nejdůležitějších norem z oblasti světelné techniky a osvětlování, rejstříkem a nechybí ani cizojazyčné terminologické slovníky nejdůležitějších pojmů.

Kniha je určena světelným technikům, architektům, projektantům osvětlovacích soustav, studentům elektrotechnických a stavebních oborů, ale i oborů zaměřených na systémovou techniku budov, dále všem provozovatelům osvětlovacích soustav vnitřních a venkovních prostorů a rovněž i širšímu okruhu zájemců o kvalitní řešení osvětlení nejen v souladu s požadavkem dostatečného zrakového výkonu, ale i podle zásad potřebné zrakové pohody a bezpečnosti.

Knihu lze zakoupit za zvýhodněnou cenu 500 Kč na:

- veletrhu Amper (BVV, Brno) – prodej bude zahájen druhý den veletrhu, ve středu 20. 3., v 11:00 h slavnostním křtem knihy za přítomnosti autorů ve stánku FCC Public (P106), 
- výstavě Světlo v architektuře (Veletržní palác, Praha) – od čtvrtka 4. do neděle 7. 4. 2013 v expozici časopisu Světlo (S13)

Obr. 1. Ukázka z obsahu knihy Světlo a osvětlování (část A. Základy světelné techniky, kapitola 1. Záření, 1.1. Přehled veličin záření, str. 24)

zdroj: časopis Světlo­ 

Líbil se vám článek?

ano: 334     ne: 331

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb