přeskočit na hlavní obsah

Novogotická budova chloubou Nové Paky

/up/images/featured/images/pivovar_nova_paka.png

Pivovarnictví v Nové Páce má dlouhou historii. První zmínky o něm pocházejí ze 13. století, kdy tu stál dřevěný pivovar, který později vyhořel. Základní kámen toho dnešního byl položen až v roce 1871. Ovšem od té doby se v něm vaří pivo nepřetržitě dodnes.

Celá novogotická budova, která se stala architektonickou chloubou města, se dochovala v původním architektonickém vzhledu. Byla postavena podle plánů Ing. J. V. Nováka z Prahy. V posledních letech prochází postupně celkovou citlivou rekonstrukcí a modernizací v duchu původní architektury. Práce pro nynějšího majitele provádí stavitel Jiří Chudoba.

Ten od roku 2003 provedl opravu zasedací místnosti, rozsáhlou sanaci obkladů stěn a kleneb ve všech sklepích a spilkách, u budovy bylo zřízeno parkoviště a posezení u prodejního stánku. O rok později firma pokračovala v sanacích klenby ve sklepích, novou fasádu dostala vrátnice, byly opraveny omítky v interiéru a podlahy. V roce 2005 byla opatřena silikonovým nátěrem z důvodu lepší odolnosti proti povětmosti. Stavebník sice riskuje větší difusní odpor silikonové barvy, ale zdivo není zasolené, pouze vzlíná vlhkost přes pískovcový sokl. Předpokládá, že odpař bude dostatečný. U administrativní budovy (východní strana) a varny (severní strana) byly obnoveny původní nadokenní klenby, zrušené v 70. letech minulého století. Přístavby ze stejné doby (lahvovna, sociální objekt) jsou ze smíšeného zdiva - sociálky CP 45 cm, lahvovna CP, PS 30 cm se všemi tehdejšími neduhy (ocelové průvlaky k líci fasády, nezateplené žlb. věnce, překlady, atika betonová s heraklitem atd.). Proto firma u těchto budov začala řešit fasády jako ETICS. Hotové jsou pouze stěny severníu lahvovny ti. 15 cm, u sociálního objektu 10 cm. Pravděpodobně se tento objekt stane první nízkoenergetickou lahvovnou v České republice! Spolu s fasádou byl počátkem roku 2007 zateplen i strop lahvovny (Rotaflex SP03 tl. 20 cm), včetně nové parozábrany. Střecha totiž vykazovala značnou kondenzaci. U všech opravovaných fasád dochází souběžně k výměně starých zdvojených dřevěných oken, příp. STAKO oken, za nová PVC okna, Ug = 1,1.

Výše uvedený výčet vykresluje různorodost prováděných prací. Nejvýznamnějšími a také nejviditelnějšími akcemi jsou opravy fasád. Nyní je v podstatě dokončen celý prostor vnitřního prostranství (severový¬chodní stěny budov), začala se opravovat hlavní budova směrem k rybníku. V příštích dvou letech se předpokládá dokončení celého jižního průčelí.

To se paradoxně objevuje na všech fotografiích a prospektech jako výstavní část, ale v současnosti je v dezolátním stavu. Byla opravena v letech 91 -93 velice povrchním způsobem. Na starý zvětralý povrch byla natažena stěrka (asi aktivovaný štuk) a natřena nekvalitní akrylátovou barvou nebo suspenzí. Časem docházelo ke kondenzaci vody pod nátěrem a vzniku plísní, odpaření původní omítky od zdiva a degradaci cca 5cm vrstvy zdiva. Nejhorší situace je na nyní opravované návětrné straně administrativní budovy. Další velký problém čeká stavitele na jižní fasádě spilek a sklepů v úrovni vozovky. Zde byla několikrát v 90. letech opravována omítka (nejprve standardní vápenocementová, naposledy sanační), zatím však není známo, v jakém složení. Zdivo je velmi zasolené a navíc prochládá zevnitř, takže průběh kondenzace je v letním období opačný. Z toho plyne i silný výskyt černé plísně. Jiří Chudoba předpokládá, že technologii provádění bude konzultovat s Kloknerovým ústavem při ČVUT v Praze.

Druhou velkou akcí byla vestavba společenské místnosti (restaurace) ve vestibulu varny. Stavebníci se snažili respektovat historický ráz, který by korespondoval s novogotickou fasádou a původními interiérovými prvky. V rámci této rekonstrukce byly opraveny povrchy stěna podlah samotné varny.

Stavební řešení fasád

Historické budovy (administrativa, hvozd s varnou, kotelna a sklad se stáčírnou PET) jsou z masivního zdiva CP, ti. 60 - 90 cm. Staré břízolitové omítky jsou kompletně otlučené. Nově jsou provedeny vápenocementové štukové omítky, ve spodní úrovni do výšky cca 250 - 300 cm jsou sanační omítky, nátěr je silikátový bílý. Zelené ozdoby šambrán a římsy jsou silikonové. Omítka administrativní budovy - západ bude opravena varna a nevyužívaný vestibul se proměnil v útulnou restauraci. Byla provedena oprava interiéru skladu a stáčírny u linky PET. Nové fasády se dočkala administrativní budova, varna a budova PET ze severní strany. Byla rekonstruována nákladní rampa a zastřešena uhelna. Stavební práce pokračovaly také v roce 2006, kdy byla provedena rekonstrukce a zateplení severní a západní fasády lahvovny, dále izolace a oprava podlahy, stěn v oddělení vodního hospodářství, přistavěn prodejní stánek a rozšířeno parkoviště pro návštěvníky. Také kotelna získala novou fasádu. Opraven byl např. interiér a ZTI v sociálním zařízení šaten. V roce 2007 opravila firma podlahy a zateplila strop lahvovny, kde proběhla rovněž výměna oken. Byla dokončena fasáda lahvovny na severní a západní straně, opraveno zastřešení rampy. Zatím poslední akcí je zahájení prací na nové fasádě na západní straně administrativní budovy.

Objem finančních prostředků vložených do stavebních prací se pohybuje každoročně okolo cca 3 - 3,5 mil. Kč.

Zdroj: podklady Pivovar Nová Páka, a. s.
investor: Pivovar Nová Páka, a. s.
projekt: firma Jiří Chudoba
dodavatel: firma Jiří Chudoba
Foto: archiv Pivovar Nová Páka

zdroj: NAKLADATELSTVÍ MISE­

Líbil se vám článek?

ano: 541     ne: 462

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb