přeskočit na hlavní obsah

Muzeum Včelí svět

/up/images/featured/images/0-vcelisvet.jpg
Lokalita 

Stavba se nachází na návsi ve středu obce.

Zadání 

Rekonstrukce bývalé školy z konce 19. století na interaktivní muzeum věnované světu včel, včetně návrhu interiéru.

Architektura

Elementární kompozice velkého a malého kvádru se sedlovou střechou spojená krčkem je obnovena odstraněním pozdější přístavby. Sokl domu a původní předzahrádka na úrovni návsi jsou nahrazeny vstupní terasovou plochou na úrovni přízemí domu. Vytvořené zvýšené plató zvýrazňuje budovu muzea v okolí.

Zásahy do fasády jsou omezeny na obnovu profilace severní fasády, proražení francouzských oken, nový výtah v krčku a okenní otvory do zázemí. Francouzská okna otvírají muzeum do vstupní zahrady směrem k návsi, zároveň umožňují rozšířit provoz muzea ven.

Oživujícím motivem domu je vložení vnitřní dvorany, která prostorově propojuje výstavní sály na jednotlivých podlažích. Dvorana navazuje na hlavní vstup, při vstupu se odkrývá téměř celý prostor muzea, dvorana tak vytváří jeden plynoucí prostor.

Každý sál má specifickou atmosféru a prostorové působení, je sledována rozmanitost a pocitové zvětšení muzea. Sál v patře je příčně rozdělen třemi průzračnými deskami ve formě včelích plástů, vytvořené komorní prostory navozují atmosféru úlu. Buňky plástve nebudou naplněny medem a pylem, ale informacemi a exponáty. Velikost buňky plástu je ve vztahu k malému dítěti přibližně jako v přírodě ke včele. Pro plynulost prohlídky a z požárních důvodů byly v patře doplněny druhé schody.

Konstrukce a technologie 

Návrh zachovává původní konstrukce a prvky. Život včel souvisí se zdravou přírodou, proto stavební principy a materiály byly použity co nejvíce přírodní. Původní trámové stropy nadzemních podlaží musely být nahrazeny novými, byly pohledově přiznány. Stropy jsou uvažovány z jiného materiálu než povrch zdí, je tím zvýrazněna jednota celého prostoru.

JIŘÍ POLÁČEK, VÁCLAV ŠKARDA / ATELIER K2

muzeum včelí svět
hulíce 55, okres benešov
klient obec Hulice, za přispění fondů EU
autor Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda / Atelier K2
spolupráce rekonstrukce: Ing. arch. David Šabata, Ing. arch. MgA. Tomáš Balej,
odborný garant Ing. Dalibor Titěra,
manažer záměru Petr Zapletal, 
interiér: Ing. arch. Jan Medek, Ing. arch. David Šabata
zahradní úpravy Ing. Štěpán Špoula 
scénář expozice Jakub Dolínek 
Grafika Viktor Puci 
zastavěná plocha 268 im 
obestavěný prostor 3 200 m^ 
náklady rekonstrukce 10 646 000 Kč 
interiér a expozice 2 318 000 Kč
realizace 2012

Líbil se vám článek?

ano: 169     ne: 209

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb