přeskočit na hlavní obsah

Muzeum barokních soch a klášterní zahrady Chrudim - zahrady

/up/images/featured/images/0-chrudimzahrady.jpg

Zahrady Inspirací pro architektonické řešení byl historický vývoj kapucínských zahrad a morfologie místa. Klášterní zahrady se obecně skládaly se ze čtyř částí: užitkové zahrady, štěpnice - ovocného sadu, rajského dvora a hřbitova řeholníků. V Chrudimi měly části tři - štěpnici, která poskytovala ovoce, s výhledem na siluetu klášterních budov, užitkovou zelinářskou zahradu a rajskou zahradu poskytující koření, léčivé rostliny a květiny pro výzdobu kostela. Naším návrhem navazujeme na toto historické členění a zároveň vytváříme moderní pobytový park s veškerou soudobou vybaveností. Morfologie pozemku pak pomáhá vytvořit přirozené hranice mezi jednotlivými částmi. Zásadní je původní prostor zahrad. Nechceme výrazně měnit stávající terénní konfiguraci, snažíme se ji dekódovat a pouze dotvořit. Zastáváme myšlenku dlouhodobé paměti krajiny, která se nedá násilně potlačit nebo vymazat.

Při klášterním kostele je, na nižší výškové úrovni shodné s 1. NP, klidový dvorní předprostor na místě městského hradebního příkopu. Za ním vzniklo na stávající rovině plató - velkorysý prostor rámovaný klášterem z jedné strany a na druhé otevřený dálkovým výhledům. Poloha za „zámkem či hradem" navozuje atmosféru francouzských upravených zahrad. Štěpnice začíná na původním terénním zlomu a svažuje se ke klášterní zdi nad řekou - terén zde tvoří přirozený dolík, takže jde o intimnější prostor než velkorysá rovina - plató. Má atmosféru anglického krajinářského parku nebo louky v sadu. Rajská zahrada - Rozárium, obehnaná ze tří stran plnou zdí, tvoří tichý kout. Hlavní vstup od centra města je z ulice Široké mezi budovami základních škol. Původní asfalt je přeměněn na kultivovaný velkoformátový povrch z drátkobetonu. Z ústí mezi školami pak buď vede rampa ke kostelu, nebo pokračuje cesta brankou do zahrad mezi speciální základní školou a sportovním hřištěm.

Plató - zde začínají klášterní zahrady oddělené plotem od kostela sv. Josefa, původní klášterní zdí od Moravovy zahrady a řeky a zděným plotem od areálu firmy PORS. Plató - rovina krytá mlatem skýtá hlavní pobytovou část zahrad. Návštěvníkům nabízí díky svému povrchu volný neomezený pohyb. Protíná jej chodník z drátkobetonu měnící se na „tvrdý" mlat, který pokračuje v ose nástupu ke zlomu - dřevěné Promenádě, oddělující Plató a Štěpnici. Na Platu jsou soustředěny všechny herní a společenské aktivity kryté mohutnými korunami solitérních stromů: relaxační objekt pro nejmenší děti, hřiště na pétanque a parket pro hudební produkci. Plató je zároveň nejvýše položeným místem klášterních zahrad s morfologií náhorní roviny - stromy zachytávající vítr. Hry, hudba a šumění listí v korunách vysokých stromů definuje Plató jako zahradu sluchových vjemů. Parter speciální základní školy je výškově oddělen opěrnou stěnou vysokou cca 1,5 m, čímž se fasáda školy opticky posouvá do druhého plánu. Nedochází tak ke kontaktu uživatelů parku s výukou v budově. Na hraně Plata a Štěpnice, odkud je vidět severní konec města a při dobré viditelnosti i Orlické hory, leží zmíněná Promenáda - hlavní komunikační osa zahrad. Na ni navazují komponované cesty ve Štěpnici a při kamenné hradební zdi objekt rampy, která vede stávajícím průchodem v hradbě k Rozáriu. Rozárium je intimní zákoutí zahrad, malá růžová zahrada plná drobných květů, tvarovaných živých plotů a tématických záhonů

-    Rozárium jako zahrada vůní a barev. Je uzavřeno ze dvou stran živým plotem od rušivého provozu školy a policie a ze zbylých stran jej uzavírá původní městské opevnění s baštou Prachárna. Atmosféra ticha a soustředění se na detail.

Štěpnice je koncipována jako kvetoucí louka s ovocným sadem a drobným vodním prvkem
-    nádrží na vodu. Je to tvarově nejrozmanitější část zahrad. Terén zde klesá do pomyslného nejnižšího bodu zahrady při severní hradbě a má miskovitý tvar. Pohyb ve vysoké trávě druhově pestré louky je umožněn pravidelným kosením štěrkových, bylinami prorostlých pěšin. Dochované stromy ve Štěpnici jsou zčásti doplněny dle původního výsadbového rastru novými vysokmennými ovocnými stromy původních odrůd. Ovoce ze stromů, byliny a chladná voda z nádrže definují Štěpnici jako zahradu chutí. Nahodile vysekávaná místa v trávě nabádají k polednímu odpočinku.

V závěru Štěpnice je položené „sluneční" Korzo - široký mlatový chodník podél severní zdi obrácený k jihu. Umožňuje posezení na lavičkách a slunění. Mezi sezením jsou komponované podélné záhony bylinkové zahrady. Záhony aromatických suchomilných bylin slouží též pro výuku základních škol. Na Korzo lze vstoupit vrátky od řeky Chrudimky z pěší „Zlaté stezky"..

Všechny části zahrad jsou propojeny parkovými cestami, které kopírují tvar terénu (i kvůli zabránění splachu z mlatové cesty) a svým jemným zakřivením vybízejí k volné a pomalé procházce. Nevšednost prostředí doplňují individuálně řešené vstupy pro návštěvníky a výtvarné herní prvky.

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 267     ne: 418

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb