přeskočit na hlavní obsah

Mícháme si TUV (teplou užitkovou vodu)

topení, TUV

Termostatické směšovače řadu 20 a AS

Každý z nás si dovede představit následující problém. Máme nějaký ohřívač TUV, který je nahřáfy obvykle nn teplotu vyšší, než snese nose pokožka. Při umývání nastává pracný proces nastavil rukojeti výtokové baterie tak, aby nám teplota vody vyhovovala. Jde lo, ale trvá to nějakou dobu. Přitom nám teče jen určité množství vody. Pokud bychom chtěli množství zvětšit nebo zmenšil, musíme znovu ruině regulovat. Chceme-li šetřit a namíchanou TUV na chvíli zavřeme, musíme znovu manipulovat s rukojefmi. Je-li na ohřívač napojeno více odběrů TUV, vlivem měnících se tlakových ztrát při průtoku vody potrubím se výsledná teplota namíchané TUV může měnit, což pro nás může být nepříjemné. Ještě horší je, je-li ohřívač daleko a chvíli trvá, než TUV doteče až k zaiizavacímu předmětu. Musíme čekat,až se přívodní potrubí od vtékající TUV z ohřívače ohřeje a u výtokové baterie má již stejnou teplotu. Kdo má Čas, vše si může pohodlně vyregulovat, kde ho nema, zlobí se. Všechny nás ale postihuje společný problém. Regulaci zajišťujeme pouze při průtoku vody, která nám neslouží a od studené po vlahou odtéká bez užitku do odpadu. Vodo je zboží, stojí peníze a neustále (kolikrát za den každý člen rodiny o celkem za rok?) nám ukrajuje malý díl z celkové částky našich výdajů. Existuje obrana?

Existují termostatické sméšovače! Je to zařízeni pracující na principu nopř. termostatu u našeho auta, čili je v nich zabudováno tělísko rozměrově závislé na teplotě. To je myšleno lak, že natočením jediné rukojeti si nastavime výsltdnou ťeplolu TUV ve "C a máme jistolu, že armaturou projde TUV pouze o nestavené teplotě a nikoliv vyšší. Je lo i pojistka pro malé děti, starší a nemocné občany.

Sméšovače můžeme umístit hned pod boiler (centrální umístění) s tím, že všechny spotřebiče napojené za nim dostávají stejnou teplotu TUV. Nemusíme používat výtokové baterie, ale když chceme napr. vyšší replolu TUV pro mytí nádobí, musíme jít pootočit rukojetí sméšovače k boileru, ale vyšší teplota putuje ke všem zařizovacím předmětům. Při otočení rukojetí výrokového ventilu (nezáleží na vytékajícím množství TUV, které si můžeme libovolně měnit) se již můžeme ve vodě myt (přitéká ad studené přes vlohou o konči nastavenou teplotou). Vadou šetrime a opařeni se bát nemusíme.

Použijeme li směšovač u každého zořizovacího předmětu (lokální umístěni), musíme jich použít tolik, kolik je umývacích míst, ale opět nepotřebujeme výtokové baterie. Výhodou je, že každé místo má zaručenou nastavenou teplotu TUV a každý si ji může nastavit podle své potřeby. Překroči-li smíchaná TUV u typu AS nastavenou teplotu o 20 3C, nopř. pokud jc přerušen přívod studené vody, přívod horké vody do sméšovače se uzavře během 5 sekund. Sméšovače lze použit i pro funkci rozdělovači pro nastaveni teploty vody pro podlahové topení, tepelná čerpadla, solární systémy a co je důležité, dají se použít 1    pro centrální cirkulaci TUV.

Připravil: Jaroslav Peterka

Úspory paliv, energie a vody, článek z r. 2000

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 287     ne: 254

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb