přeskočit na hlavní obsah

Městský dům v ulici Milady Horákové - rozhovor se stavbyvedoucím Tomášem Maruškou

/up/images/featured/images/mestsky_dum_milady_horakove_0b.png

Jak jste zakázku získali? Jednalo se o vaši první spolupráci s architektem a klientem?

Zakázku jsme získali v otevřeném výběrovém řízení.

V čem byla tato zakázka specifická?

Tento typ architektury klade důraz na kvalitní a včasnou výrobní přípravu již ve fázi hrubé stavby. Na stavbu byl zpracován velmi dobrý prováděcí projekt. Po výběru fi nálních subdodavatelů – pasířů, sklenářů, dodavatelů exteriérových žaluzií, bylo třeba upravit rozměry navazujících konstrukcí tak, aby byla dodržena idea architekta.

Stavba se nachází na jedné z nejrušnějších tříd města. Jakým způsobem byla zajištěna logistika? Bylo potřeba přijmout nějaká mimořádná omezení?

Nebylo možné omezit automobilovou a tramvajovou dopravu. Měli jsme povolení jen minimálního občasného záboru. Proto jsme se nevyhnuli práci o víkendech a v noci. Navíc nad stavbou prochází diagonálně rádiový signál s ochranným pásmem. Zvolili jsme variantu pohybu ramene věžového jeřábu pod ním. To si vyžádalo změnu technologie provedení nosných konstrukcí posledního 7. NP a střechy tak, abychom se obešli už bez jeřábu. Jeho demontáž byla provedena autojeřábem o hmotnosti 160 tun v brzkých ranních hodinách, kdy na přilehlé tramvajové trati zajišťují provoz autobusy. Přes všechnu snahu nabrala první ranní tramvaj pětiminutové zpoždění.

Existovaly nějaké konstrukční nebo materiálové zvláštnosti, které či komplikovaly/usnadňovaly realizaci?

Ještě před zahájením výstavby jsme po dohodě s investorem a projektantem změnili koncepci tradičních živičných hydroizolací železobetonového suterénu na technologii vodostavebních betonů – bílé vany.

Samostatnou kapitolou jsou pohledové betony ve schodišťové šachtě. Ty nám daly pořádně zabrat.

Podmínkou pro získání stavebního povolení bylo zajistit odpovídající počet parkovacích stání. Ta byla řešena jednak ve dvorní části a jednak v podzemí, kam je přístup zajištěn automobilovým výtahem. Vyžádalo si vybudování spodní části stavby nějaká netypická řešení?

Stavba vznikla v proluce historické zástavby z konce 19. století. Při hloubení stavební jámy založené na velkoprůmyslových pilotách došlo vlivem dynamických účinků k pohybu štítové zdi sousední budovy. Práce musely být přerušeny, objekt byl staticky zajištěn táhly a štít byl podepřen mikropilotami. Kořeny má tato událost již v době na konci druhé světové války, kdy byl objekt na naší parcele vybombardován a došlo zřejmě k narušení statiky i sousední budovy.

Jak probíhala spolupráce investor – autor – dodavatel?

Vzhledem k tomu, že všichni tři účastnící výstavby měli svoje zkušenosti, probíhala akce velmi realisticky. Pověstný boj architekta o detail, investora o čas a stavební firmy o peníze vyústil v kvalitní dílo. Celý proces výstavby je vždy záležitostí komunikace a kompromisu.

Jak hodnotíte architekturu domu celkově?

Jsem příznivcem moderní architektury. Kombinací promyšlených detailů, kvalitních materiálů jsme dosáhli efektního díla s dlouhou životností a velkou užitnou hodnotou. Stavby tohoto typu jsou vždy pro stavitele velkou výzvou uplatnit znalosti a zkušenosti.

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 373     ne: 307

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb