přeskočit na hlavní obsah

Main point Karlín

/up/images/featured/images/0-karlinmainpoint.jpg

Lokalita

Poloha pozemku je v kontextu okolní zástavby zcela výjimečná. Tak jako protější Danube House tvoří příď nové výstavby River City Prague, budova Main Point Karlin uzavřela a završila mohutný blok zástavby počínající hotelem Hilton. Stala se přirozenou dominantou v ose komunikace Rohanské nábřeží od hotelu Olympic. Pro lokalitu byla dána poměrně jasná regulační pravidla, v mnohém výstavbu silně omezující - výšková i půdorysná regulace, dopravní napojení, pěší trasa včetně lávky procházející napříč pozemkem, zachování proplachovacího kanálu.

Koncept návrhu

Cílem bylo nalézt tvar a strukturu nové zástavby, která vytěží z daného pozemku maximum a zároveň neztratí nic ze svých kvalit při důsledném dodržení všech daných regulací a omezení. Navržený objekt organických tvarů splňuje všechny tyto požadavky. Není třeba řešit rozdíly v požadované šířce ulic, průchody územím, příjezdy k benzinové pumpě - zaoblené fasády se všem těmto překážkám vyhnou elegantní křivkou a výsledný tvar budovy neztrácí nic na své působivosti. Jako by zde žádná omezení neexistovala a budova byla postavena na stopě dávno zaniklých vltavských ostrůvků. Tento klín vložený mezi ostře řezanou, monumentální stavbu Danube House a rozdrobenou zástavbu starého Karlína neodporuje ani jedné z obou zmíněných stran. Jemné křivky nekonkurují přídi Danube House ani netvoří neprostupnou hradbu směrem ke Karlínu, naopak se otevírají pěším procházejícím přes lávku a nabízejí klidný prostor široké kryté pasáže přímo pod středem budovy.

Hlavní fasáda budovy - zakřivená plocha, jakýsi „pás" zaobalující 2. - 10. NP - je výrazně plasticky tvarována vertikálními pilastry a zároveň je po celém obvodě prolomena francouzskými okny (na celou výšku kanceláře). Fasáda tím získává hloubku a zajímavý proměnlivý vzhled při pohledu zvenčí (jasně ji odlišující od unifikovaných plochých prosklených fasád) a zároveň při pohledu zevnitř nabízí díky francouzským oknům unikátní výhledy na Prahu.

Vnitřní dispozice

Hlavní náplní budovy MPK budou kancelářské prostory, tomuto faktu je podřízen celý návrh půdorysné stopy. Organické tvary umožňují velmi variabilní kancelářské využití. Z jednotlivých komunikačních jader (která zároveň obsahují potřebný servis - toalety, kuchyňky, prostory pro úklidovou techniku, archivy...) se vstupuje vždy do středu nejširší části objektu. V nejužší části (cca 14 - 16 m) se půdorys zúží na klasický trojtrakt se střední zónou jednacích a komunikačních prostor.

Technologie / ekologie / uživatelský komfort

Veškeré fáze návrhu, od urbanistického tvarování hmoty stavby až po finální řešení konstrukčních detailů, byly řešeny s vizí vzniku svébytné moderní, ekologicky šetrné administrativní budovy, která je zároveň maximálně vstřícná ke svým uživatelům - šlo o co nejvíce „jednoduchých řešení" bez závislosti na složitých technologiích (možnost větrání okny, přirozené stínění oken meziokenními pilíři, vnější žaluzie, jednoduše čitelný půdorys, libovolně dělitelný...). V maximální možné míře jsou pro stavbu uvažovány místní, dále zpracovatelné materiály bez jakéhokoli kompromisu v kvalitě a estetickém výrazu.

Půdorysný tvar budovy příznivě snižuje celkovou plochu fasády - organický tvar je nejvhodnější z hlediska tepelných ztrát a zisků a zároveň umožňuje použitím jednoduché modulace libovolné členění i maximální ekonomizaci výstavby uplatněním jednoho jediného modulu po celém obvodě stavby. Opakování stále stejného detailu vede k jeho dokonalému vyřešení a využití prefabrikace, aniž by to mělo vliv na kvalitu a sílu celkového architektonického výrazu.

Byla zvolena z hlediska tepelných zisků i ztrát příznivější poloprosklená fasáda, kde se francouzská okna střídají s masivními meziokenními pilíři. Její výrazná plasticita poskytuje přirozené stínění prosklených ploch. Samozřejmostí je doplnění oken o vnější žaluzie s automatickým řízením (s prioritou manuálního ovládání pro maximální uživatelský komfort).

Vnitřní komfort je dále posílen osazením tichých stropních indukčních jednotek minimalizujících rychlost proudění upravovaného vzduchu a rozdíly teplot vzduchu v jednotlivých částech místnosti. Samozřejmostí je i možnost přirozeného větrání. Chladicí jednotky VZT využívají primárně tepelné čerpadlo, umístěné v umělém vltavském proplachovacím kanálu, který prochází druhým podzemním podlažím budovy Main Point Karlin - díky jeho mnohem vyšší účinnosti oproti střešním chladičům (ty jsou zde pouze jako rezerva) je dosaženo výrazně lepší ekonomiky provozu.


RICHARD DOLEŽAL ETH/SIA, PETR MALÍNSKÝ, JINDŘICH ŠEVČÍK, JIŘÍ HEJDA, JIŘÍ CHLUMSKÝ, LENKA KADRMASOVÁ / DAM PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK
---

Marian Karel je sklářský výtvarník, který se programově celý svůj tvůrčí život mimo jiné věnuje aplikaci skla v architektuře. Své dílo naposledy představil na sklonku tohoto roku v Muzeu Kampa v Sovových mlýnech v Praze. Zde se mimochodem před lety podílel na výtvarném pojetí nádvoří muzea a je autorem střešní nástavby - skleněné krychle, která vyvolala ve své době vášnivé diskuse. Je přitom skvělým příkladem skloubení moderních prvků s historickou architekturou. Marian Karel v současnosti pracuje na řešení vstupních prostor do obou částí karlínské Main Point.

„Ta budova je inspirující. Pro větší vestibul jsem zvolil jako hlavní materiál nerezový plech v matovém provedení, který bude stočen do tvaru jakéhosi křídla a bude se v něm zrcadlit zeleň z protější zdi a také pohyb návštěvníků. V menší vstupní hale bude naopak dominantní sklo, z něhož vytvořím krystal, který bude evokovat kolizi dvou aut - vždyť se jedná o vstupní prostor pojišťovny. Samozřejmě chci oba interiéry pojednat sochařsky a vytvořit je tak, aby příchozí oslovily, vtáhly je dovnitř, do děje," říká o své práci autor

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 342     ne: 393

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb