přeskočit na hlavní obsah

Laserové centrum ELI Beamlines

laserové centrum

Nový komplex laserového centra ELI zařazeného na evropskou cestovní mapu celkem 44 výzkumných infrastruktur, bude kromě laserové technologie ELI obsahovat řadu dalších odborných a veřejných funkcí i ve vztahu k místní a širší komunitě. Převládající filozofie urbanistického konceptu a zaměření nové budovy je především citlivá integrace velkého vědeckého komplexu v rezidenční zástavbě malého měřítka obklopující pozemek.

Výzkumné centrum ELI se skládá ze dvou hlavních celků - administrativní / multifunkční budovy pro cca 300 zaměstnanců a laserové budovy s laboratořemi. Tyto objekty jsou spolu komunikačně propojeny.

Areál laserového centra byl umístěn v souladu se zadáním a instrukcemi v návaznostina veřejné funkce a pěší trasy severně od areálu.

Architektonicky byl areál řešen tak, aby „veřejná tvář" komplexu byla zřetelně čitelná a přátelská při zachování všech technických a bezpečnostních požadavků daného programu.

Sjednocující element celého schématu je lehká střešní konstrukce - baldachýn, který se „vznáší" nad celým areálem. Architektonický motiv a metafora návrhu jsou lamely s větracími štěrbinami střídavě uspořádanými, evokujícími esenci laseru a citlivě naznačujícími, čemu slouží celý vědecký areál. Střešní lamely, které mají specifickou funkci stínění vstupního prostoru, napovídají o kontinuálním vývoji laserového výzkumu.

Základním principem návrhu je, aby budovy a celý areál byl v harmonii se svým tradičním okolím, a proto je věnována mimořádná pozornost zahradním úpravám a finálním povrchům komunikací, které vědomě rozvíjejí témata a metafory laseru ve střeše a přenášejí je do širší oblasti celého pozemku.

Zeleň, prolínající se střechami, fasádami, zlehčuje a zmírňuje měřítko velké budovy a vytváří pojítko s okolním venkovským prostorem.

Nový areál je umístěn harmonicky v kontextu města s veřejnými prostory obrácenými do městského parteru.

Integrace architektury a zeleně umožňuje harmonické vložení areálu do urbanistické struktury místní komunity a spolu s otevřenými veřejnými prostory umožní zapojení areálu do života města a jeho obohacení.

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 287     ne: 307

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb