přeskočit na hlavní obsah

Laserové centrum ELI Beamlines - Rozhovor

/up/images/featured/images/0-lasercentrum20.jpg

S Viktorií Součkovou a Holmem Bethgem

Můžete ve stručnosti představit váš ateliér, jeho působení v Londýně a v Praze?

BFLS je mnohokrát oceněná, designérská, projektová architektonická kancelář, sídlící v Londýně a v Praze. Pražskou pobočku jsme otevřeli poté, co jsme vyhráli mezinárodní soutěž na Nákladové nádraží Sever. Naše spolupráce mezi Londýnem a Prahou byla usnadněna tím, že jsme s kolegy z ,jedné školy'. Potkali jsme se v ateliéru Normana Fostera, kde jsme každý minimálně 5 let pracoval. Kancelář má přibližně 90 zaměstnanců s rozsáhlými kolektivními zkušenostmi s řadou sektorů a typologií staveb, včetně projektů v oblasti kulturních zařízení, bydlení, hotelů a staveb pro volný čas, vzdělávacích zařízení, infrastruktury, logistiky, obchodních parků, i pokud jde o významné urbanistické studie ve Spojeném království, v Čechách a dalších zemích světa.

Tvorba v prostředí našeho dynamického studia vychází ze syntézy analýzy, tvořivosti a hlubokého porozumění komerčním potřebám. Naše práce je zasvěcena svěží a progresivní architektuře. Proces navrhování začíná u kontextu a zadáním klienta. Všechny projekty vycházejí ze spolupráce, neexistuje prvořadý styl BFLS, ale pouze filozofie, jak přistupovat k navrhování.

Zvítězili jste v soutěži, kterou vypisovala AV CR. Jakou jste měli konkurenci a jak soutěž probíhala?

Ano, vyhráli jsme architektonickou soutěž v roce 2009. Dvoukolové soutěže jsme se zúčastnili spolu s dalšími 7 architektonickými studii. Hlavním kritériem byla kvalita umístění stavby, komplexní architektonická kvalita návrhu, splnění speciálních konstrukčních, materiálových, technologických a provozních požadavků.

Zadání v tomto případě jistě obsahovalo mnoho pro vás závazných kritérií, která jste museli dodržet. Jak to omezovalo vaše tvůrčí možnosti, samotnou architekturu celého objektu? Na jakých principech jste celý projekt postavili?

Samozřejmě, že zadání klienta je zásadní dokument vysvětlující funkci budov laserové haly a laboratoří. Pro nás jedním z hlavních hnacích prvků bylo objasnění vazeb mezi samotnou budovou a technologickými prvky. Jako takoví jsme vlastně pomohli definovat zadání jeho připomínkováním a dotazováním se a aktivní spoluprácí s klientem. Zadání klienta zaroven definuje celkový prostor a požadavky na objem, vyžadující poměrně velkou budovu. Vnitřní organizační a funkční koncepce byla dosažena v úzké spolupráci s klientem a našimi specialisty sub-konzultanty a koresponduje s omezeními vycházející z technických a vibračních požadavků. Jde o klasický případ, kdy funkce určuje formu. Z našich zkušeností a z prvních rozhovorů s klientem jsme chtěli navrhnout budovu, která podporuje tvůrčí pracovní prostředí a zlepšuje komunikaci. Kromě toho bylo velmi důležité spojení s okolní přírodou. Proto jsme se zaměřili na maximalizaci přísunu denního světla do kanceláří a laboratoří, jakožto i do veřejných prostor. Volba materiálu také hrála zásadní roli ve vzhledu a provedení stavby.

Areál se bude rozkládat na velké ploše. Jaká bude jeho vazba na okolí, jak jeho přítomnost změní urbanismus této lokality, jak ovlivní chod malé obce?

Budova se nachází v těsné blízkosti radnice a nově vybudovaného centra města. Drželi jsme se zásad uspořádání veřejných částí budovy, jako jsou kavárny a konferenční prostory k severu, které dodávají objektu ,veřejnou tvář'. Zde je tež umístěn hlavní vchod definovaný lehkou střešní konstrukcí 'canopy', která se 'vznáší' nad budovou a je odkazem na to, co se děje uvnitř. Veřejná pěší cesta vede podél severní části pozemku spojující historický zámek a radniční náměstí s bytovou výstavbou, která se rozléhá dále na západ. Podél této cesty jsme navrhli dvě zahrady, jednu mezi budovami Hilase a ELI, která bude sloužit především pro zaměstnance, zatímco zahrada na západ od administrativní budovy bude k dispozici pro širokou veřejnost. Další veřejná cesta vede od severu k jihu podél západní části parkoviště propojující jižní pozemky s centrem města. Bohaté terénní úpravy v jihovýchodním cípu pozemku zůstanou zachovány pro případné rozšíření a posílení krajinného prostředí v přímé blízkosti budov.

Viktorie Součková je ředitelkou pražské pobočky BFLS, Holm Bethge / BFLS je vedoucím projektu ELI.

Připravil Julius Macháček

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 352     ne: 292

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb