přeskočit na hlavní obsah

Kvartálna analýza stavu a vývoja českého stavebníctva

/up/images/featured/images/Untitled-18.png

Panika v stavebníctve skončila, problémy ešte nie

Bratislava, 28. januára 2010 - Stavebné spoločnosti očakávajú v roku 2010 pokles českého stavebníctva, napriek tomu sa silné negatívne nálady z polovice predchádzajúceho roka (očakávanie poklesu až o 11% v 2009) začínajú postupne uvoľňovať. V súčasnej dobe spoločnosti predpovedajú na rok 2010 pokles o 3%.

V dôsledku očakávaného poklesu stavebníctva spoločnosti predikujú aj mierne zníženie svojich predajov. Aktuálne vyťaženie kapacít firiem zaznamenalo značný pokles (čiastočne aj vďaka mimosezóne). Všetky opýtané stavebné firmy uvádzajú, že sú obmedzené vo svojom raste, ale hodnotenie závažnosti vplyvu jednotlivých faktorov na výsledky firiem zaznamenalo veľmi mierne zlepšenie oproti výsledkom zo septembra 2009. Najväčším problémom stále zostáva nedostatočný dopyt. Necelá polovica spoločností uvádza, že má menej zákaziek ako pred rokom (mierne zlepšenie od septembra i júla 2009). Kľúčovou prioritou na ďalších dvanásť mesiacov pre stavebné spoločnosti je zvýšenie efektivity ich fungovania. Tieto závery vyplývajú z výsledkov Kvartálnej analýzy stavu a vývoja českého stavebníctva 01/2010, ktorú pripravil CEEC Research v spolupráci so spoločnosťami KPMG, Ipsos a takisto aj za podpory spoločnosti Rigips, Credos a Phoenix Zeppelin.

Hlavné zistenia Kvartálnej analýzy stavu a vývoja českého stavebníctva 01/2010:

Stavebné spoločnosti predpovedajú v roku 2010 pokles českého stavebníctva o 3%, stabilizácie a návrat k rastu sa očakáva v 2011

• Stavebné firmy očakávajú v roku 2010 pokles českého stavebníctva, napriek tomu sa silne negatívne nálady z júla 2009 (vtedy predstavitelia firiem predpovedali pokles stavebníctve pre rok 2009 až o 11%) začínajú postupne uvoľňovať.

•Stabilizácia a návrat k rastu by mohli prísť v roku 2011.

• Veľké stavebné spoločnosti vidia výhľad na rok 2010 najvážnejšie, pokles očakáva až 83% respondentov z tohto segmentu (vážený priemer vzorky ukazuje na pokles až o 6 percent) oproti 51% respondentov v stredných / malých firmách (priemer vzorky predpovedá pokles o 2percentá).

• Ak spoločnosti rozdelíme podľa zamerania ich činnosti, výsledky ukazujú, že predstavitelia inžinierskeho staviteľstva sú najoptimistickejšou skupinou; aktuálne predpovedajú pokles stavebníctva v roku 2010 iba o 1,7%

Pre rok 2010 predikujú spoločnosti pokles svojich predajov o 1,4%

• V dôsledku predpokladaného poklesu stavebníctva v roku 2010 spoločnosti tiež predikujú mierny pokles svojich predajov, pričom najväčší pokles očakávajú veľké stavebné spoločnosti. V odhadoch na rok 2011 sú spoločnosti opatrné, prevažujú však očakávania stabilizácie a mierneho rastu.

• Veľké stavebné spoločnosti očakávajú pokles svojich predajov až o 5,9%. Malé a stredné firmy sú vo svojich očakávaniach menej pesimistické.

• Porovnanie predpovedí predstaviteľov firiem zaoberajúcich sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom nevykazuje výraznejšie rozdiely.

• Rast predaja sa očakáva od roku 2011, prevažnou väčšinou sa na tom zhodujú všetky analyzované segmenty.

Sebadôvera stavebných spoločností stabilne silnie, je ale stále nestabilná

• Stavebné spoločnosti opäť odpovedali na otázku o očakávanom vývoji svojho trhového podielu v roku 2010, inými slovami, či očakávajú, že sa im bude dariť lepšie, ako ich konkurencii. Oproti výsledkom z júla 2009 (45% respondentov predpovedalo zlepšenie svojej pozície na rok 2009) a výsledkom výskumu v septembri 2009 (nárast na 58% respondentov), došlo k ďalšiemu miernemu rastu podielu spoločností, ktoré predpokladajú zlepšenie svojej pozície na trhu, aktuálne 62% respondentov.

• Najpesimistickejší ohľadom vývoja svojho trhového podielu je opäť segment veľkých stavebných spoločností.

Stavebné spoločnosti zaznamenali značný pokles vyťaženosti svojich kapacít

• Výsledky najnovšieho výskumu zo začiatku januára 2010 ukazujú na značný pokles vo vyťaženosti kapacít stavebných firiem v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami zo septembra 2009 (čiastočne aj vďaka mimosezóne).
• Najnižšie vyťaženie aktuálne zažívajú spoločnosti zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom (len 74%).
• Segment stredných / malých firiem vykazuje nižšie priemerné vyťaženie kapacít (75%), ako ukazujú výsledky v segmente veľkých spoločností (82%).
• Priemerný počet mesiacov, na ktoré majú firmy zazmluvnené zákazky do budúcnosti, je stále 6 mesiacov, pričom u veľkých firiem je to 8,5 mesiaca (pokles z 9,6 mesiaca v septembri 2009).
• Spoločnosti zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom majú v priemere zazmluvnené zákazky na 5,3 mesiaca, firmy v odbore inžinierskeho staviteľstva aktuálne uvádzajú, že v priemere majú svoje zákazky zazmluvnené na 8,2 mesiaca.
• 45% respondentov uvádza, že má menej zákaziek ako pred rokom, ide o mierne zlepšenie (v septembri aj júli 2009 išlo o 56% respondentov).
• 41% respondentov plánuje zmeniť spôsoby získavania zákaziek. Najviac zmien chystajú spoločnosti zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom.

Všetci (100%) respondenti uvádzajú, že sú obmedzení vo svojom raste, hlavným obmedzením je nedostatočný dopyt

• Najväčším problémom je pre nich aj naďalej nedostatočný dopyt. V prípade spoločností zameraných na inžinierske stavby  a aj z hľadiska veľkosti firiem u veľkých spoločností, ide najmä o nedostatočný dopyt financovaný z verejných zdrojov.
• Ďalšie pálčivé problémy sú byrokracia, tvrdá konkurencia a problémy s financovaním.
• Najmenej firmy obmedzujú: vplyv počasia, vysoké náklady na materiál a nedostatok skúsenej pracovnej sily.

Kľúčová priorita pre ďalších dvanásť mesiacov: zvýšenie efektívnosti fungovania stavebných spoločností

• Kľúčovou oblasťou je aj naďalej pre všetky opýtané spoločnosti zvýšenie efektivity ich fungovania (100% rovnako ako v septembri a 96% v júli 2009). Najväčší dôraz na túto oblasť kladú veľké stavebné spoločnosti.
• Naopak, ako svoju minimálnu prioritu uvádzajú firmy zmeny / rozvoj svojej IT infraštruktúry a akvizícií inej spoločnosti.

Kvartálna analýza stavu a vývoja českého stavebníctva 01/2010 je založená na telefonických rozhovoroch s vybranou vzorkou 100 stavebných spoločností podnikajúcich v českom stavebníctve. Rozhovory sa uskutočnili na začiatku januára 2010.

Okrem štandardnej analýzy tiež ponúka tento výskum detailné informácie o postojoch hlavných segmentov českého stavebníctva podľa dvojrozmernej segmentácie vzorky, (tj z hľadiska veľkosti stavebných spoločností, ale aj stavebného zamerania účastníkov). Segmenty sú rozdelené na veľké a stredné / malé spoločnosti, z druhého pohľadu na segmenty zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom. Ďalšou publikáciou s témou českého stavebníctva bude Kvalitatívna štúdia českého stavebníctva 2010, ktorá bude publikovaná koncom apríla 2010, túto štúdiu s čerstvými informáciami bude možné získať opäť bezplatne na www.CEEConstruction.EU.

„Hlavným cieľom všetkých spracovaných štúdií CEEC Research je poskytnúť predovšetkým využiteľné a plne porovnateľné analýzy stavebníctva krajín strednej a východnej Európy. Tieto analýzy pomáhajú firmám v ich raste a získavaní nových zákaziek a tiež im umožňujú lepšie prispôsobiť svoje stratégie aktuálnej situácii na danom trhu. Svojím širokým rozsahom a počtom užívateľov je tento výskum najväčší v celom regióne strednej a východnej Európy,“ hovorí Jiří Vacek, autor a vedúci výskumu.

Už piaty rok projekt CEEC Research v spolupráci s generálnym partnerom, spoločnosťou KPMG Česká republika, analyzuje v sérii kvalitatívnych výskumov situáciu v stavebníctve v krajinách strednej a východnej Európy. Kvartálna analýza stavu a vývoja českého stavebníctva 2010 je prvou štúdiou ročníka 2010.

zdroj: ­CEEC Research­

Líbil se vám článek?

ano: 407     ne: 361

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb