přeskočit na hlavní obsah

Komu svěřit rekonstrukci?

/up/images/featured/images/025.jpg

Co považujeme na rekonstrukci bytu za nejtěžší? Pravděpodobně vás nejdříve napadne značný výdaj peněz, obtíže spojené s omezeným, nebo zrušeným provozem bytu, nervy, prach a obrovský nepořádek. Jeden, v mnoha případech nejdůležitější bod jsme přitom vynechali. V podstatě nejdůležitějším momentem, schopným do výrazné míry ovlivnit průběh i konečný výsledek rekonstrukce, je správný výběr stavební firmy. Jak vybrat dodavatelskou firmu pro přestavbu bytu? Na co bychom neměli zapomenout a čeho se vyvarovat?

Co můžeme považovat za standard?

Pokud jsme se rozhodli pro přestavbu bytu, máme před sebou nelehký úkol. Nejenže je potřeba řádně promyslet rozsah úprav, vyřídit stavební povolení, ale hlavně vybrat dodavatelskou firmu. Kvalitní provedení je zárukou úspěchu, proto se vyplatí věnovat výběru firmy náležitou pozornost.

Před zahájením stavby

Před zahájením stavby by měl být jasně definován rozsah stavebních prací a cena za dílo, včetně formy placení. Obvykle se proto uzavírá smlouva o dílo. Pozdější změny, případně doplnění dalších úprav jsou pochopitelně možné, nejsou však zahrnuty v původní ceně. Navíc pokud přijde vaše rozhodnutí pozdě, může se stát, že se bude muset již některá hotová část upravovat, a to cenu ještě více navýší. V podstatě je ale možné téměř vše – vždy je ale nutné jednat se zástupcem společnosti, který za vaši realizaci odpovídá. Tyto změny nikdy neřešte sami s řemeslníky.

Čím mohu pomoci?

Na den „D“ nečekáme s rukama složeným v klín. Včas vyklidíme prostory tak, aby měli řemeslníci volný průchod – počítejme i s množstvím nářadí a materiálu, který bude nutné složit, aby nepřekážel, a pak musí zůstat také prostor na manipulaci. Ostatní místnosti, kde se pracovat nebude, doporučují firmy vhodně zajistit. I zde by měl být nábytek zakrytý fóliemi, dveře uzamčené, případně přelepené proti pronikání prachu (kterého se stejně zcela nevyhnete).

Co mohu očekávat?

Solidní společnost nenajímá řemeslníky pouze na tuto jednu akci, ale má osvědčené a ověřené spolupracovníky ze všech profesí, které budou v rámci rekonstrukce nutné. Přesto je zde ještě řada dalších kroků, které přispívají k jistotě kvalitního výsledku. Od stavební firmy se předpokládají pravidelné kontrolní dny, na kterých zástupce společnosti spolu s vámi (investorem) zhodnotí dosavadní průběh stavby, případně vyřeší drobnosti. Na stavbě by měl být stavební deník, který slouží nejen k dokumentaci stavby, ale též jako „kniha přání a stížností“, do které můžeme zapisovat. Samozřejmostí ze strany realizační společnosti je pravidelný hrubý úklid stavby a společných prostor domu.

Průběh rekonstrukce

Většina zákazníků nemá s přestavbou bytu zkušenosti, samotná přestavba tak bývá náporem na nervy. Z bytu se stane staveniště, všude je prach, použití vody a WC je velice omezené. Navíc výsledek celé akce se zdá nejasný a v nedohlednu. Není třeba propadat panice. K šťastnému konci může přispět investor i stavební firma. Pokud máte o průběhu a rychlosti pochybnosti, není nic snadnějšího, než kontaktovat zástupce společnosti a své obavy s ním konzultovat. Často jsou pochopitelné, protože zákazník – laik nemůže znát časové náročnosti jednotlivých kroků rekonstrukce ani mnoho dalších faktorů, které není možné ovlivnit. Tak může třeba nabýt dojem, že se některý den v jeho bytě nic nového neděje. Tento čas je ale nutný dodržet v rámci technologického procesu – například při stěrkování podlahy, nebo při štukování. Všechny tyto časy jsou zohledněny v harmonogramu rekonstrukce a nezpůsobí zdržení… Pokud je možné provádět některé jiné práce, rekonstrukce pochopitelně pokračuje na jiném místě v bytě.

Po dokončení přestavby

Posledním dnem stavby je den předání. Při předání se sejde investor a dodavatelská firma, provedou kontrolu a sepíší předávací protokol. V něm je možné uvést výhrady, případně přímo nedodělky. Měl by zde být stanoven termín oprav. Jako doklad o správnosti provedení slouží revizní zprávy. V krátké době po dokončení stavby požadujte po dodavatelské firmě:

    * revizní zprávu elektroinstalace
    * revizní zprávu plynu (pokud došlo k úpravě plynovodu)
    * protokol o provedené tlakové zkoušce vodovodu a těsnosti kanalizace
    * doklad o ekologické likvidaci suti
    * prohlášení o shodě na použité materiály

Tyto doklady se zároveň předkládají stavebnímu úřadu při kolaudaci.

Ilustrační snímek: IKEA

zdroj: Bydlet v panelu­ ­   

Líbil se vám článek?

ano: 258     ne: 254

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb