přeskočit na hlavní obsah

Knihovna Václava Havla

/up/images/featured/images/00KNIHOVNAhavel.jpg

čtyřkřídlý objekt, vystavěný na konci 16. století je hodnotným zástupcem palácové architektury a současně typickou ukázkou pražské historické architektury. Původní renesanční stavba prošla celou řadou přestaveb a proměn - vrcholně barokními (interiéry při uliční fasádě jižního křídla), pozdně barokními a klasicistními úpravami (interiéry severního křídla), nástavbou východního křídla spojenou s dispozičními úpravami z roku 1870 a konečně rozsáhlou adaptací objektu ve dvacátých letech 20. století (schválený projekt v roce 1925), která doplnila severní (západní) křídlo o vestavbu podkroví do renesančního půdního prostoru, přinesla zvýšení východního křídla o třetí patro a zásadní zásahy do původních konstrukcí související s vytvořením centrálního schodiště. V rámci této stavební úpravy byly zčásti zazděny pavlače, doplněny obvodové konstrukce jižního křídla směrem do dvora a zbudována věž se schodištěm v jihovýchodní části domu, která byla reminiscencí na renesanční věž v protilehlé části vnitřního dvora.

Z výše uvedeného výčtu jasně vyplývá, že kromě dobově cenných stavebně-řemeslných detailů je objekt pozoruhodný především slohovou různorodostí, tak typickou pro pražskou architekturu. Objekt si zachoval v podstatné míře historické konstrukce z období renesance (klenby se štukovými detaily, záklopové stropy severního a východního - patrně i jižního - křídla, omítky, portály), bezvýznamný rozhodně není velký podíl barokních konstrukcí (např. stropy patra jižního křídla, barokní schodiště v jižním křídle, krov nad jižním křídlem a podobně). Výplně okenních a dveřních otvorů pocházejí dnes vesměs ze druhé poloviny 19. století (s celkem ojedinělým výskytem barokních detailů) nebo jsou novodobé.

Při návrhu adaptace objektu související s jeho novým využitím - vytvoření kulturně- vzdělávací instituce: Knihovny Václava Havla, resp. obnovení rezidence v jižní části domu - byl proveden podrobný stavebně-historický průzkum s cílem popsat všechny detaily domu. Tento materiál se pak stal základem pro vlastní návrh stavebně-dispozičního uspořádání a také nových prvků architektury.

Architektonický přístup lze v krátkosti vystihnout tak, že úkolem bylo: v maximální míře respektovat památkovou podstatu objektu a rovněž autenticitu dochovaných originálních i dalších detailů, které dokládají proměnu objektu od renesance po počátek 20. století, vytvořit novou architektonickou stopu, která by se přičlenila k historickým vrstvám, pokud možno tak, že je nebude poškozovat esteticky ani fyzicky a naopak s nimi vytvoří nový organický celek.

Výrazové prostředky současných prvků jsou odlišné od historických postupů, návrh záměrně všechny nové části odděluje od původních konstrukcí, a to, jak bylo výše uvedeno, z důvodů výtvarných - jednotlivé stavební etapy je třeba vnímat v kontextu, ale při zachování jejich integrity, ale také ryze praktických - dilatace mezi novými a staršími částmi umožní realizaci nových rozvodů, bez invaze do původních konstrukcí, které budou v případě pomyslného „odstrojení" navrhovaných úprav nepoškozeny.

Dispoziční řešení lze popsat tak, že jižní křídlo směrem do ulice Úvoz nebude z hlediska užívání a dispozic výrazně změněno, ostatní části domu včetně vnitřního dvora pak budou upraveny pro provoz Knihovny Václava Havla. Do toho lze zahrnout její veřejnou i neveřejnou část, expozice, galerii, přednáškové prostory, kavárnu, obchod a volný výběr knih, resp. studovny, kanceláře, archivy a byty pro hostující lektory.

Samostatným fenoménem je pak úprava dvora, který se promění ve sklěněné atrium. Tento prvek není jen dalším z mnoha zasklení pražských dvorů, je ztělesněním myšlenky knihovny jako transparentního prostoru pro vzdělávání, setkávání a dialog.

RICARDO BOFILL / TALLER DE ARQUITECTURA, MAREK TICHÝ / TAK ARCHITECTS 

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 235     ne: 195

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb