přeskočit na hlavní obsah

Kanadské velvyslanectví a oficiální rezidence v Praze

/up/images/featured/images/0-kanadskevelevyslan.jpg

Na počátku byl pozemek se zanedbanou honosnou historickou vilou a záměr vybudovat nové moderní velvyslanectví Kanady spolu s rekonstrukcí stávající budovy pro rezidenci a reprezentační funkce. Po hledání, složitém vývoji projektu a splnění náročných požadavků investora vznikl moderní areál velvyslanectví spojující historii, současnost a záměry klienta.

Motto kontrast i soulad... zrcadlení historie a současnosti. lapidárnost moderní doby a eklektická artikulace architektury. reprezentace a bezpečnost. spojení a protiklad. uzavřenost a otevřenost. exkluzivita a civilnost. důraz na celek a detail místo a urbanistické řešení Lokalita leží severovýchodně od centra Prahy 6, Vítězného náměstí, v katastrálním území Bubeneč, na rozhraní vilové čtvrti oddělené tělesem Severozápadní dráhy od pobřežní oblasti Vltavy. Pozemek velvyslanectví, původně areál historické vily s doprovodnými budovami, je vymezený ulicemi Antonína Čermáka, Ve Struhách a navazujícími pozemky. Lokalita leží na okraji obytného území s převážně nízkopodlažní a středněpodlažní zástavbou. Přes ulici Ve Struhách je poměrně velký nevzhledný objekt Úřadu průmyslového vlastnictví, na nějž navazuje hřbitov a škola. Podél ulice Antonína Čermáka probíhá parkový travnatý pás, za nímž je areál nemocničního zařízení a vilová zástavba. Na severovýchodě navazuje na oplocený pozemek pásmo zeleně a hřiště, za kterými je zapuštěné těleso Severozápadní dráhy.

Urbanistické řešení

vychází z morfologie území a okolní stavební masy, z možností poměrně stísněného pozemku v návaznosti na náročné požadavky investora a nutnou minimalizaci stavebních nákladů. Hmotové a objemové řešení fragmentací na menší objemy respektuje charakter okolní městské krajiny s převahou solitérních objektů. Stávající samostatně stojící historická vila je doplněna na uvolněné části pozemku po demolici původního hospodářského objektu jednopodlažní propojovací prosklenou halou pro veřejnost s navazujícím moderním jednoduchým objemem nové budovy velvyslanectví. Mimo tyto propojené budovy je dalším drobným objektem vrátnice vedle vjezdu z ulice Ve Struhách. Volné pozemky jsou rozděleny podle svých funkcí na střední „čestný dvůr" mezi objekty, parkovací dvůr a zelené plochy zahrady, navazující na reprezentační prostory ve vile. Celý areál je oddělen od venkovního prostoru požadovaným oplocením, v kombinaci plných šedých betonových částí a částí z jemného vertikálního pravidelného rastru stříbřitých vertikálních profilů, které pocitově otevírají prostory zahrady a spojují je s veřejnými prostory.

Koncept a principy

Návrh ovlivnily požadavky na reprezentaci, moderní vyznění areálu a vysokou bezpečnost. Prvotním principem konceptu je vazba hodnotné historické vily a moderního jednoduchého objemu nové budovy velvyslanectví. Elementární, tajemný, uzavřený, hladký, temný a jemně zrcadlící objem moderní současné budovy stojí v protikladu i harmonii s pevnou a členitou eklektickou historickou vilou s věží. Podél uliční čáry obě budovy spojuje plující tenká deska prosklené předstěny, která zároveň tvoří vstupní bránu do čestného dvora mezi objekty. Při příchodu pod proskleným architrávem se historická vila odráží v mírně prohnuté zrcadlící skleněné fasádě budovy velvyslanectví, vytváří reflexi historie v zrcadle současnosti. čestný dvůr uzavírá prosklená vstupní hala, která zároveň spojuje obě budovy. Výraz budov je exkluzivním a reprezentativním spojením moderní elegance a historické kvality.

Výchozím principem funkčního prostorového řešení je využití stávající vily pro rezidenci s reprezentačními prostory a výstavba nové budovy velvyslanectví s propojovací prosklenou halou pro veřejnost na části pozemku uvolněné po demolici původního hospodářského objektu.

Vila - rezidence a reprezentační prostory

Vila č. p. 95/2 byla postavena po r. 1888 podle návrhu vídeňského ateliéru Miksch & Niedzielski pro majitele firmy Hoyermann & comp. Po r. 1936 dům prošel adaptací podle návrhu arch. Bohumila Hubschmanna pro Pražskou železářskou společnost. Budova má dvě nadzemní podlaží, podkroví a suterén. Provozně je vila využita pro reprezentační prostory velvyslanectví a rezidenční účely. V návrhu byly respektovány historické, prostorové a architektonické hodnoty budovy v maximálním rozsahu umožněném náročnými požadavky objednavatele.

Fasády stávající vily byly ve svém vnějším vzhledu ponechány v původním historizujícím vyznění, se zachováním a obnovením dochovaných historických prvků. Fasáda byla vyčištěna od nevhodného nástřiku hrubou omítkou (na bázi brizolitu) a byly opraveny historické štuky. Došlo k odstranění nevhodných dostaveb s opětovným obnovením balkonu a odstraněním jednoho střešního vikýře z pozdější doby. Dále byla obnovena původní střešní skládaná krytina - tmavě šedá břidlice v kombinaci s oplechováním z titanzinkového plechu. Na fasádě byla provedena výměna všech výplní otvorů, oken a dveří, vyjma vstupních dveří zadního hlavního schodiště se zabroušenými skly a historickým kováním.

Většina stávajících konstrukcí byla zachována, došlo pouze k lokálním zásahům. Původní objekt nebyl izolován proti vlhkosti, proto bylo z důvodu zajištění provětrání objektu a zamezení vzlínání vlhkosti nově utvořeno v suterénu celé podlahové souvrství systému IGLÚ. Byla vybourána většina dělicích zděných příček a vyzděny nové cihelné.

Omítky jsou provedeny převážně nové, s bílou výmalbou. Podhledy jsou nové z pevného sádrokartonu, částečně jsou zachovány či obnoveny štuky a fabiony. Kompletně byly vyměněny či repasovány vnitřní dveře, včetně dřevěných ostění. Podlahy v nadzemních podlažích jsou převážně dřevěné parketové, vyjma dlažeb v určených prostorech. Hlavní historické interiérové schodiště vily, obložené dřevem, je kompletně renovováno, včetně dřevěných obkladových panelů a zábradlí. Do schodiště byl nově doplněn prosklený výtah. Budova je vybavena moderním systémem všech technologií odpovídajícím požadavkům 21. století. Při zachování historické vily bez dodatečné tepelné izolace má budova dle zpracovaného průkazu energetické náročnosti C.

Budova velvyslanectví

Novostavba kancelářské budovy slouží pro provoz velvyslanectví, má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a střešní ustupující technickou nástavbu. Součástí budovy je i jednopatrová propojovací prosklená hala pro veřejnost se střechou s extenzivní zelení. Reprezentativní objekt má několik poloh průčelí - ze tří stran je obalen fasádou z tmavě šedých smaltovaných skel s mírným zrcadlením s průhlednými částmi, krytými skly se stejnými vlastnostmi jako fasáda. Ze zadní strany a části boku je lapidární omítaná fasáda s okny. Třetí charakter průčelí vytváří lamelová perforovaná hliníková fasáda kolem venkovního únikového schodiště a střešní nástavby. Obal budovy doplňuje ze vstupní západní strany skleněná terčová fasáda na ocelové konstrukci přetažená nad nástupní plochou s principem architrávu až k ocelovému obdélníkovému sloupu.

Budova má železobetonovou monolitickou nosnou konstrukci, založenou na základové desce a pasu. Izolace spodní stavby je provedena asfaltovými modifikovanými pásy. Izolace střechy je fóliová, doplněná oplechováním z kompozitní sendvičové desky. Střecha nad vstupní halou, viditelná z objektů, je provedena v souvrství s extenzivní zelení.

Fasády jsou materiálově v několika provedeních - zaprvé předsazená provětrávaná fasáda se skleněným smaltovaným obkladem s mírnou reflexí, včetně čirých skel kryjících okna, zadruhé omítková fasáda kontaktního zateplovacího systému, zatřetí rastrový systém s horizontálními plnými a perforovanými stříbřitými hliníkovými C profily standard 84 R a 84 R perfo, začtvrté skleněná předstěna na ocelové konstrukci se skly kotvenými terči. Okna jsou hliníková stříbřitá v provedení požadovaném investorem. Fasáda je skleněná provětrávaná, se skleněným smaltovaným obkladem s okny a skleněnou předstěnou.

Výplňové konstrukce - příčky jsou zděné, sádrokartonové a prosklené. Podhledy jsou sádrokartonové akustické rozebíratelné, v kombinaci s pevným sádrokartonem v určených prostorech. Podlaha ve vstupní hale je vydlážděna tmavou žulou, v kancelářských prostorech jsou zátěžové koberce. Ve vstupní hale jsou dřevěné obklady a vitrína s vystavenými vybranými archeologickými nálezy získanými na pozemku při průzkumných pracích. Budova je vybavena moderním systémem všech technologií odpovídajícím požadavkům 21. století. Dle zpracovaného průkazu energetické náročnosti má budova B.

Objekt vrátnice

Jednopodlažní drobný nepodsklepený objekt je umístěn na hraně uliční čáry v oplocení u vjezdu a vstupu. Slouží kontrole vstupu a výstupu z velvyslanectví. Fasáda objektu je z prosklených ploch v kombinaci s omítanou částí a provětrávanou fasádou krytou obkladem z kompozitní sendvičové desky. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická. Střecha je plochá s extenzivní zelení.

Interiéry budov

Vybavení interiérů nábytkem a doplňky bylo mimo vestavěné části spojené s konstrukcí stavby navrženo a provedeno specialisty investora.

venkovní prostory

Venkovní prostory jsou řešeny v hierarchii funkce, přístupnosti a návaznosti na jednotlivé objekty. Na vstup navazuje mezi objekty střední „čestný dvůr" s osvětlovacími sloupky a prvky parteru. Prostor nástupu je doplněn vlajkovým stožárem a červenou plastikou dle výběru investora od kanadského umělce Shayna Darka. Na historickou vilu rezidence navazuje nově upravená reprezentační zahrada, která přechází až k zadní prosklené stěně propojovací vstupní haly. Na západní straně vedle budovy velvyslanectví je parkovací dvůr. Venkovní prostory jsou doplněny osvětlením a dalšími prvky parteru. Funkční zóny venkovních prostorů jsou odděleny oplocením z ocelové pásoviny, s vertikálním rastrem výplní. Od venkovního prostoru je areál velvyslanectví oddělen požadovaným oplocením. To je provedeno v kombinaci plných šedých betonových částí podezdívky o různé výšce s vrchními stříbřitými ocelovými vertikálními profily, které vytvářejí jemný pravidelný rastr, pocitově otevírají chráněné prostory zahrady a propojují areál s veřejným prostorem.
Stavba byla přihlášena do soutěže Stavba roku 2013, kde postoupila do 2. kola.

časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 291     ne: 328

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb