přeskočit na hlavní obsah

Jonášovic Stodola

/
Ohlédnutí za GPA 2013 - 31 Rekonstrukce

Vestavba rodinného domu do tradiční venkovské stodoly bílka

Tato realizace je přestavbou tradiční venkovské stodoly z 19. století, která byla vestavbou dřevěného objektu přeměněna v obytný rodinný dům. Přestavba stodoly, nacházející se v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, představuje inovativní příspěvek k zachovávání tradičních staveb a zároveň jejich novému využití splňujícímu požadavky dnešního standardu bydlení.

Architekt a investoři se vědomě vzepřeli ekonomicky výhodnějšímu projektu, kterým by byla novostavba, umožňující rychlou realizaci, ale narušující charakter původního osídlení. Zvolili stavební experiment, který vyžaduje neobvyklé řešení, týkající se prostorové dispozice, postupu při stavbě, volby materiálů i řešení detailů.

Rekonstrukce budovy dokumentuje respekt investorů k dílu našich předků a uznání tradiční místní architektury. Zároveň vyhovuje současným energetickým požadavkům a nárokům na pohodlné a plnohodnotné bydlení. Úkol využit původní hospodářskou budovu k jiné, obytné funkci, nepojali investoři jako překážku, ale jako výzvu a jako potenciál pro trvale udržitelnou budovu.

Šedesát centimetrů silné zdivo stodoly z kamene a cihel s pouze mělkými základy a zároveň požadavek na zachování původního vzhledu stodoly společně s nutností splnit nároky na tepelnou izolaci (vnější izolace by zcela pozměnila charakter objektu, vnitřní izolace by byla i vzhledem k vzlínání vlhkosti problematická) vedly investory ve spolupráci s architektem k rozhodnutí pojmout projekt jak vestavbu domu do stodoly a využití konceptu domu v domě.

Kamenná stavba stodoly chrání vnitřní dřevostavbu před deštěm, vnitřní dřevěný dům působí jako větrná a tepelná ochrana. Mezi starým a novým objektem je vytvořen nevytápěný vnitřní meziprostor rozšiřující obytný prostor, který je využíván zejména v létě. Tento meziprostor, který - až na jižní fasádu - obklopuje celý dům, funguje jako druhý plášť'. Má pozitivní vliv na energetickou bilanci domu v zimě a zároveň působí jako tepelná ochrana v letních měsících.

Dřevěný dům opakuje formálně typický tvar stodoly uvnitř. Schodiště z této formy vyčnívá jako zvláštní prostorový objem. Nová dřevěná konstrukce převzala během stavby nosnou funkci starého krovu, který mohl být odstraněn poté, co určitou dobu při výstavbě existovaly obě konstrukce vedle sebe. Původní odstraněné trámy byly integrovány do projektu jako stupně pro schodiště. Velkorysé bezrámové prosklené otvory dřevostavby propojují vnitřek, vnějšek a meziprostor. Dva průjezdové otvory stodoly na jih a na sever nabízejí poutavé prolnutí s okolní přírodou. Vznikl tak dům plný výhledů a průhledů.

FILIP NOSEK / A2F ARCHITECTS

jonášovic stodola
bílka, okres teplíce
KLIENT soukromá osoba
AUTOR Filip Nosek, Dipl.-Ing. Architect AKB / a2f architects Berlin - Reykjavík
STATiKA Marcel Vojanec, Dipl.-Ing.
zastavěná plocha 132 m^ 
užitná PLOCHA 168 m^ 
náklady 2,5 mil. Kč 
REALIZACE VII.05

Líbil se vám článek?

ano: 241     ne: 288

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb