přeskočit na hlavní obsah

Indukční ohřev (4)

indukcní ohrev

Při indukčním pájení naměkko se používají pájky, jejichž teplota tavení je podstatně nižší než teplota spojovaných kovů. Základním materiálem těchto pájek jsou slitiny cínu a olova.

Pájky na pájení hliníku jsou na bázi slitin cínu, zinku, kadmia a olova.
Indukční ohřev se uplatňuje zejména u pájení natvrdo. V elektrotechnickém průmyslu se používá např. pro spojování jednotlivých dílů vinutí transformátorů a velkých elektrických točivých strojů. Pro hromadnou výrobu velkých sérií součástí se používají jednoúčelová, často dosti rozměrná zařízení. Pro pájení jednotlivých součástí se vyrábějí přístroje s malými induktory, které mohou být ovládány rukou nebo ramenem robotu.

Indukční pájení je energeticky úsporné. Indukční ohřev zaručuje rychlé prohřátí spojovaného místa, což je důležité zejména u spojování materiálů s dobrou tepelnou vodivostí.

Při pájení natvrdo proniká roztavená pájka do kapilárních spár mezi spojovanými částmi. Na obr. 8 je naznačeno, jak pájka prolíná do kapilární mezery mezi spojovanými díly. Na obr. 9 je průběh kapilárního tlaku pk v závislosti na šířce kapilární mezery b.

Důležitá je i úprava tvaru pájených součástí. Na obr. 10 je naznačena nevhodná a správná úprava pájených součástí.

Na obr. 11 je ukázáno kontinuální pájení plášťové trubky. Drátová pájka se automaticky přivádí do místa ohřátého induktorem.

Na obr. 12 jsou některé typy induktorů pro pájení destiček z tvrdokovů (ze slinutých karbidů) na obráběcí nože.

Pevnost spojení závisí zejména na šířce mezery mezi spojovanými součástkami. Při spojování cínovými, měděnými a stříbrnými pájkami má být minimální mezera b = 0,02 mm.
V tab. 4 jsou uvedeny doporučené šířky mezer pro různé druhy pájek a různé druhy spojovaných materiálů.

Pevnost v tahu pájeného spojení je dána pevností pájeného materiálu i pevností pájky, šířkou mezery mezi pájenými díly a vhodným uspořádáním spojovaných součástek. Při příliš velké mezeře je pevnost v tahu dána převážně pevností pájky - při velmi malé šířce mezery není zaručeno dokonalé spojení součástek.Na obr. 13 je naznačen průběh pevnosti v tahu v závislosti na šířce mezery mezi pájenými díly.

Na obr. 14 je uspořádání induktoru    N zu 36 x 6 mm při teplotě 700 až 800 °C. Plochý induktor má magnetické jho, kterým se soustřeďuje elektromagnetické pole oblasti spoje. U demonstrovaného příkladu byl induktor napájen ze zdroje 100 kHz proudem 1 900 A. Za 13 s vystoupila teplota ve spoji asi na 820 °C. Teplota horní části Tx byla jen nepodstatně vyšší než teplota dolní části T2, jak je zřejmé z obr. 15. Při této teplotě došlo během 4 s k rovnoměrnému spájení obou částí.

Na obr. 16 je podélný průběh teploty pro pájení pásu měděného vinutí průřeběh teploty    v horní (1) a dolní (2) části spojovaného pásu v okamžiku ukončení ohřevu.

(pokračování)

prof. Václav Černý

převzato z časopisu Elektro

Líbil se vám článek?

ano: 394     ne: 411

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb