přeskočit na hlavní obsah

Hotel Miura

/up/images/featured/images/0-miuna.jpg

Budova hotelu leží na rovinaté planině obklopené zdvíhajícími se  Beskydskými vrchy. Stavební parcela přiléhá zcela těsně k vyhlášenému golfovému areálu a je víceméně jeho součástí.

V  okolí budovy se nachází drobná zástavba bez jednotného architektonického stylu. V návrhu jsme použili originální tvarosloví přinášející do místa novou kvalitu. Nově navržená hmota hotelu záměrně porušuje místní měřítko a funguje jako nová dominanta území.

Od počátku byla stavba připodobňována k vesmírné lodi přilétající z jiného světa. Tento nový prvek paradoxně do krajiny přirozeně zapadl. Jeho dynamická hmota v dálkových pohledech navazuje na panoramata okolních kopců a ve svém kontrastním výrazu území bezesporu obohacuje. Idea je dále rozvedena i v uměleckých dílech (krychlolidech) a orientační grafice, které koexistují se stavbou a krajinou bez jasného pojítka. Tento svět ponechává každému návštěvníkovi prostor k vlastní imaginaci.

Tvar budovy reflektuje jeho funkční obsah. V    geometrickém středu budovy se nachází funkční centrum hotelu - jeho hlavni vstup, lobby a restaurace. Tyto prostory jsou volně propojeny betonovou rampou a otevírají se do exteriéru velkými prosklenými plochami. Umístění restaurace v 2. patře a rozsáhlé prosklení jejích stěn poskytuje panoramatické výhledy na celé okolí hotelu.

Na západ a východ od centrální části budovy navazují křídla ubytovacích částí. Všechny pokoje jsou orientovány na jih směrem k hlavnímu výhledu na golfový areál.

V suterénu objektu jsou umístěny konferenční prostory a areál wellness / spa. Areál spa je přirozeně osvětlen skleněnou stěnou umístěnou v terénním zářezu. Z venkovní terasy a centrálního prostoru s vířivou vanou se tak otevírá zajímavý výhled přímo na horský masiv. Zároveň je však zachována potřebná intimita těchto prostor.

Jižní fasáda objektu má jasný výraz s rytmem vertikálních oken. Řady oken jsou oživeny zapuštěnými lodžiemi zdůrazněnými výraznou barevností.

Severní fasáda hotelu je členěna různě velkými okenními otvory záměrně porušujícími dělení na patra.

Dynamická prolamovaná hmota hotelu je navržena tak, aby netvořila bariéru v krajině. Tento záměr je podpořen i zvednutím větší části přízemí na sloupy, nad terén. Tím je v pohledové rovině parteru umožněn průhled skrz hotel a celková hmota stavby je takto odlehčena.

Barevnost hotelu je minimalistická - odstíny šedé, černé, bílé jsou akcentovány jen kontrastní barvou fuchsie / magenta, která oživuje jinak neutrální výraz.

Použité materiály tvoří převážně beton, sklo, kámen, ocelový plech. Taktéž fasáda je obložena probarvenými cementovými obkladovými deskami.

Technické řešení objektu

Objekt je založen na železobetonové základové desce v kombinaci se základovými pasy. Konstrukční systém hotelu je železobetonový monolitický, lokálně doplněný ocelovými sloupy a ocelovou konstrukcí arkýře terasy u restaurace ve 2. NP. Objekt se skládá ze 3 dilatačních celků. Objekt A, o půdorysných rozměrech cca 51,0 x 12,0 m, je nepodsklepený se 4 nadzemními podlažími a s technickým podlažím v 5. NP. 1. NP je z velké části tvořeno venkovním prostorem tvořeným systémem sloupů podpírajících 2. NP. Objekt B, o půdorysných rozměrech cca 26,0 x 12,0 m, má 2 nadzemní podlaží a je podsklepený jedním podzemním podlažím, 2. NP je vysoké přes 2 patra. Objekt C, o půdorysných rozměrech cca 39,0 x 12,0 m, je podsklepený s jedním podzemním podlažím a 3 nadzemními podlažími.

Jednotlivá patra objektů A a C jsou propojena dvouramenným schodištěm a výtahem. Podlaží objektu B jsou propojena monolitickou šikmou rampou.

Nenosné vyzdívky a příčky jsou zděné z keramických bloků. Na střeše je navržena skladba jednoplášťového střešního pláště s mechanicky kotvenou střešní hydroizolační fólií. Za účelem zakrytí nasávacích a výfukových elementů VZT jsou ve střeše navrženy dva světlíky. Jeden pro nasávání čerstvého vzduchu a druhý pro výfuk znečištěného vzduchu. Světlíky jsou zapuštěné do prostoru strojovny VZT v 3. NP. Byla navržena typová provětrávaná fasáda z velkoformátových vláknocementových desek, stejné fasádní desky jsou použity i na podhled pod celým objektem A. Pro zvýraznění arkýřů bylo použito cortenového obkladu ze silnostěnných desek. Jako doplňkový materiál je v lodžiích použit barevně odlišený eloxovaný hliníkový plech. Podlahy jsou plovoucí s nosnou betonovou deskou armovanou sítěmi na tepelně a zvukově izolační vrstvě (podlahové desky z EPS), do podlah je uloženo podlahové vytápění v celém rozsahu objektu. Vnější okenní výplně a strukturální fasády jsou hliníkové s přerušeným tepelným mostem, vzhledem k velikosti okenních výplní a k požadovanému členění byly návrh i realizace těchto výplní velmi složité. Na vnitřních površích našly svoje uplatnění zejména stěrky v různých provedeních, kamenné obklady a dřevěné podlahy či obklady.

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV pro celý objekt jsou tepelná čerpadla a hlubinné vrty. Tepelná čerpadla jsou navržena jako v dané lokalitě ekologicky, energeticky a ekonomicky nejvýhodnější zdroj energie, a to jak pro vytápění, tak i pro chlazení částí objektu v letním období. Celý objekt je vytápěn nízkoteplotním podlahovým vytápěním, které plně využívá teplotu média dodávanou tepelným čerpadlem a není nutný dohřev na vyšší teplotu topné vody. Podlahové vytápění zároveň zajišťuje kvalitní akumulaci tepla. Systém měření a regulace je navržen s ohledem na hospodárné využití topného zdroje (tepelného čerpadla), slouží k ovládání jednotlivých technologických zařízení a zajišťuje jejich bezpečný provoz. Systém zároveň přijímá signalizaci poruch a centrálně je zobrazuje, případně spouští alarm. Dále je navržená centrální regulace teploty pokojů, která umožňuje neobsazené pokoje pouze temperovat a snížit tím provozní náklady.

Vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny rekuperací z důvodů využití odpadního tepla. Pro zajištění nepřetržitého chodu zařízení sloužícího pro požární zásah a pro bezpečnost objektu je navržena bateriová UPS.

Navržené slaboproudé systémy vyhovují současným požadavkům pro hotelový provoz a zároveň umožňují rozšiřování navržených slaboproudých technologií s ohledem na možné budoucí zvyšování nároků na jejich rozsah a výkonnost. Všechny systémy jsou schopny komunikovat na společné platformě rodiny protokolů TCP/IP v rámci sítě LAN. Tyto slaboproudé systémy slouží hlavně pro bezpečný provoz objektu (EPS, nouzový zvukový systém, vnitřní kamerový okruh, kartový systém, záložní napájení) a také pro vytvoření komfortustanoveného současnými elektronickými technologickými standardy (PC síť, internet na pokojích, distribuce TV signálu, WiFi, ozvučení...).

Svoje uplatnění ve wellness nalezly atrakce dodané včetně povrchových úprav a technologií renomovaným evropským výrobcem saun a wellness produktů, který je původcem řady inovativních řešení.

Objekt se svým pojetím vymyká běžné stavební produkci. Architektura, design, grafika a výtvarné umění spolu koexistují a tvoří celek s jasnou koncepcí a výrazem. Styl hotelu je kontroverzní. Nejedná se o podbízivou stavbu, která se zalíbí každému. Na druhou stranu působivě oživuje místní krajinu a vytváří nespornou dominantu s jasnou estetikou.
---
David Černý - výtvarník, sochař

„Tenhle hotel je úkaz. Je to kosmická sonda, vesmírné plavidlo, které náhodou přistálo uprostřed beskydské přírody. Viděl jsem ten úkaz z letadla, kroužil jsem nad ním a z výšky fotil a zároveň pilotoval. Věci se mají dělat pořádně a ne dvě najednou - ty fotky se technicky nepovedly. Ale ten pohled z ptačí perspektivy je úchvatný - to se hochům z LABOR 13 fakt povedlo. Hned mě to chytlo, ten na jedné straně přísný, ale trochu neukázněný tvar kvádru. Vytvaroval jsem postavy z kubusů z nerezavějící, lesklé oceli a sestavoval tak, jako když se vám trhá digitální obraz na monitoru či televizní obrazovce. Plochy jsou lesklé a zrcadlí okolí. Ti Krychloidi, nebo možná Pixloidi sem přiletěli patrně s tím hotelem," říká David.

David Černý vytvořil pro náročný exteriér a interiér hotelu skupinu Krychloidů, která se stala přirozeným symbolem celé architektonické realizace a současně inspirativním momentem pro další detaily (typografie, logo, design). Jejich tvar definují kubické segmenty s přesnými, vycizelovanými konturami. Celá rodinka, tvořená postavou ženy, muže, dětí a lezoucích tvorů, působí jako návštěvníci z jiné planety: pohybují se po celém areálu - odpočívají v bazénu, opírají se o fasádu, sedí na hraně střechy a lezou po stropě a stěnách uvnitř. Díky „krychloidní" struktuře vnímáme jejich povrch, jako by byl tvořen z pixelů, a naznačený pohyb tím působí rozfázovaně. Motiv lezoucích mimin je originálním podpisem Davida Černého, který odkazuje ke známé realizaci na žižkovské televizní věži.
---

Luxusní povrchy v hotelu MiuraTEXT JOSEF NĚMEC


Když mne koncem roku 2010 kontaktoval arch. Pražák z Labor13 s žádostí o schůzku, ani ve snu mne nenapadlo o jak zajímavý projekt se jedná. Přišel k nám do showroomu spolu s investorem panem Kučíkem, aby si prohlédli naše povrchové stěrky. Vzpomínám si na to jak pan Kučík řekl - „chci mít betonový hotel". V ten okamžik jsem věděl že máme velkou šanci, protože betonové stěrky jsou naše doména.

Probírali jsme spolu všechny možné varianty stěrek a jejich vlastnosti. Bylo třeba vybrat zvlášť povrch do koupelen, dále povrch stěn a podlah do wellness části hotelu, podlahy vstupní haly a okolních chodeb, povrch stěn v restauraci, podlahy v hotelových pokojích, stěny a podlahy ve veřejných sociálních místnostech a také jsme řešily jak opravit část nepovedených pohledových betonů na schodištích. Bylo velice zajímavé sledovat vzájemnou spolupráci investora a architekta. Myslím, že spousta architektů by si přála investora, který by jim poskytl tolik prostoru.

Použité technologie:

Imitace betonu

Díky skutečně věrohodnému vzhledu stěrky imitující beton jsme vyřešili opravy nepovedených pohledových betonů na schodištích. Zachovali jsme i původní skladbu bednících dílců.

Betonepox

Jedná se o naši vlastní techniku, která vznikla v roce 2009. Důvodem jejího vzniku byla potřeba najít materiál maximálně odolný vůči vodě a který bude možno bez jakýchkoliv problémů použít i do koupelen včetně sprchových koutů. Betonepox je velmi tvrdá stěrka aplikovatelná jak na stěny tak na podlahy. Tato epoxidová stěrka je použita ve všech koupelnách a sprchách. V průběhu realizace stavby se rozhodlo o jejím použití i na všechny podlahy hotelových pokojů. Tento povrch může být jak ve vzhledu imitujícího beton, tak v jednobarevném provedení.

Litá epoxidová podlaha

Tato podlaha byla použita ve wellness recepci. V kombinaci s technikou Lakovaná stěrka na stěnách působí celý prostor velmi luxusně a čistě.

A45

Podlaha vyhlížející jako kletovaný beton byla realizována v celé vstupní hale, okolních chodbách a na všech zdech a podlahách veřejných sociálních místností.

Granite

Plastický povrch v odstínu měď lze nalézt v místnostech určených pro masáže a ve VIP sauně. Je zde použita v kombinaci s mozaikovým obkladem velmi podobného vzhledu. V prostoru zvaném Darkroom, určeným pro odpočinek, je na všech stěnách v kovovém olověném odstínu.

Perlata

Je elegantní povrch s lehkou jiskrou a leskem. Má jemnou strukturu plnou pohybu a tónů. Vytváří jedinečný a vizuálně nápadný vzhled při pohledu z blízka a zároveň působý jemným dojmem při pohledu z dálky. Tato stěrka je na všech stěnách restaurace. (Obr. 10, 11)

Samotná realizace byla pro nás velkou výzvou. Vzhledem k rozsahu naší dodávky a krátkého času, zde byl velký tlak jak na koordinaci všech prací, tak především na samotné řemeslníky, kteří byli odloučeni od rodin často i déle než měsíc. Díky maximálnímu úsilí všech řemeslníků naší firmy se nakonec povedlo celé dílo včas dokončit.

Kontakt: www.luxusnipovrchy.cz
---

Grafika a informační systém

Ke spolupráci na informačním systému a grafice pro hotel Miura vyzvali Side2 architekti z Labor 13 už počátkem roku 2009. Od začátku jsme hledali formu prorůstajícího živého organismu, který by mohl navádět návštěvníky hotelu a zároveň zjemňoval strohý betonový interiér. Podoba informačního systému, jak byl realizován, začala vznikat krátce poté, co jsme viděli návrhy soch Davida Černého. Byl to pro nás určující výchozí bod. Měli jsme základní motiv, který jsme transformovali do 2D a geometrického rastru. Určili jsme nejdůležitější komunikační uzly a na místě těchto křižovatek jsme začali tvořit rozcestníky. Jednotlivé tvary infonosičů vycházejí z čísla patra nebo funkce místnosti, ve které se nacházejí. Vznikly buď množením, nebo naopak úplným rozpadem na samostatné pixely. číslovky jsou asi nejpatrnější na schodišti budovy C, ale dobrý pozorovatel by je nalezl i jinde. Celý informační systém je vytvořen na čtvercovém rastru ve dvou velikostech. Nejmenší segment má 8 x 8 mm a největší 176 x 176 mm. Z nich jsou složeny všechny rozcestníky, piktogramy i nápisy v budově. Takže to, co vypadá jako zcela náhodná grafika, je ve skutečnosti tak trochu matematika. Texty jsme jednoduše perforovali do plechů nebo je lepili přímo na beton. Pro další grafiku v interiéru jsme doplnili třetí velikost rastru (32 x 32 mm) a používali jsme princip rozpadu. To je vidět například na corianových recepčních pultech. Zdánlivě náhodně rozsypané pruhy svítících pixelů jsou důkladně rozebrané nápisy MIURA a SPA. 

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 470     ne: 495

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb