přeskočit na hlavní obsah

Energeticky pasivní dům v Rychnově u Jablonce - první vlaštovka v ČR

/up/images/featured/images/pasivny_dom_uvod.png

Bez velkého rozruchu, ale o to s větší rychlostí vyrostl v Rychnově u Jablonce „modrý dům“. Zní to skoro jako pohádka, ale díky do­konalé koordinaci uplynulo od prvního kopnutí do země (9. 9. 2004) do možnosti zahájit kolaudaci domu (27. 10. 2004) sedm týdnů. K nastěhování obyvatel pak došlo po vyřízení dalších formalit začátkem prosince 2004. Nejzajímavějším faktem je vlastní provedení stavby - její tepelně-izolační vlastnosti a realizovaný energetický systém zásobení teplem, vytápění a větrání.

I když to není na první pohled patrné, jedná se o dřevostavbu na bázi plošné prefabrikace (vlastní montáž horní stavby na klíč trvala 16 pracovních dní). Od prvotních záměrů, definovaných v dubnu 2004, byla celá akce připravována a koncipována tak, aby ve vý­sledkem byl dům, splňující parametry tzv. energeticky pasivního domu (EPD) - tedy objektu, který má spotřebu tepla nižší než 15 kWh/m2.

Hlavním iniciátorem celé akce byla spol. ATREA s r. o. z Jablonce n/N. Vzhledem k předpokládané minimální potřebě tepla v připravovaném objektu byla zvolena koncepce cirkulačního teplo-vzdušného vytápění a větrání s rekuperací odpadního tepla. Jako zdroj energie byla navržena integrovaná akumulační nádrž o ob­jemu 615 l, zajišťující i ohřev TUV. Pro zimní období je nahřívání IZT zajištěno el. spirálami, v přechodovém a letním období pak vý­razně provozní náklady snižuje solární systém (Thermosolar Žiar nad Hronom, 3 ks panelů, účinná plocha cca 5,4 m2). Rozvod tepla v objektu je pak zajištěn pomocí dvouokruhové teplovzdušné jednotky DUPLEX RB, zajišťující i nucené větrání s rekuperací od­padního tepla s účinností až 92%. Jako zajímavost pak může znít informace, že teplota topné vody je nastavena na 42°C. V závis­losti na venkovní teplotě je přívodní vzduch do objektu nasáván přes zemní registr, který byl experimentálně proveden jako cirku­lační, využívající lépe kapacity země pro chlazení interiéru v létě. Zatím v žádné nám známé literatuře toto provedení nebylo publi­kováno. Velkým problémem se také ukázala volba typu a velikosti prosklení domu vzhledem k požadovaným parametrům a pořizo­vací ceně. Nakonec byly zvoleny okna EURO 78 se zasklením typu HEAT MIRROR s Uskla= 0,62 od f. SLAVONA.

Po vypracování a ujasnění základních energetických kon­cepcí a architektonického provedení domu byly požadované pa­rametry stavebních konstrukcí předány dalšímu partnerovy, který se výraznou měrou podílel na vlastní realizaci horní stavby - spol. RD Rýmařov. Úpravou základního stavebního systému bylo po­žadovaných parametrů dosaženo. Bylo vyzkoušeno několik ne­tradičních provedení v konstrukci k zajištění vzduchotěsnosti ob­jektu, utěsnění styku oken a konstrukcí, k eliminování jakýchkoliv tepelných mostů. Pokusně bylo použito několika skladeb kon­strukcí podlah, které byli změřeny pro porovnání jejich zvukoizolačních parametrů v reálné stavbě. Část z těchto experimetů již bylo zařazeno do sériové výroby.

V EPD Rychnov, pokračovateli domu ATREA v Koberovech, jsou v reálném provozu zkoušeny teoretické předpoklady a potvr­zovány matematické modely, zabývající se mikroklimatem v mo­derních bytových objektech ve vazbě na vzduchotechnický systémy. Ty stále častěji nacházejí uplatnění v běžné výstavbě. Na základě mě­ření pak budou vyhodnoceny skutečné parametry objektu a jeho pro­vozu. První údaje z necelé topné sezóny očekávání splňují. Průběžně budou tyto údaje a zkušenosti z provozu zveřejňovány.

Realizací tohoto objektu se tak i ČR zařazuje po boku našich sou­sedů z Rakouska a Německa. Zkušenosti, získané přímo v našich pod­mínkách, tak mohou být velkým přínosem pro další následovníky.

Zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 269     ne: 333

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb