přeskočit na hlavní obsah

Elektrické ohřívače vody

ohřívač vody

Nejužívanější, nejpohodlnější a nej-cennější forma energie, bez které se dnes neobejde žádná domácnost je elektrická energie. Každý byt, dům či chalupa je dnes připojena k elektrické síti. Pravidelně nám chodí účty, které přímo souvisí s touto službou a lidé ač naříkají nad provozními náklady svých domácností, ani nevědí kolik elektrické energie spotřebuje ten či onen spotřebič a kolik je stojí kWh elektrické energie.

Elektrické ohřívače vody

Elektrické ohřívače vody jsou samozřejmou součástí plně elektrizované domácnosti. Elektrický ohřívač lze využít k přípravě teplé užitkové vody mimo topnou sezónu i v domácnostech připojených na centrální vytápění. V domácnostech vybavených běžnými domácími spotřebiči, elektrickým sporákem a ohřívačem vody dosahuje roční spotřeba elektřiny až 5 000 kWh. Z toho činí spotřeba elektřiny na přípravu teplé užitkové vody 1 200 kWh, což představuje 24 % z celkové potřeby elektřiny za rok. Elektrický ohřev vody je hospodárný, nebof příprava teplé vody se provádí v místě jejího odběru. Jsou tak eliminovány ztráty tepla dlouhými rozvody z centrálního zdroje a ztráty při cirkulaci teplé vody v potrubí.

Výrazně nižší spotřeby vody dosáhneme při osazení pákových vodovodních a sprchových hlavic. Při návrhu elektrického ohřevu je nezbytné minimalizovat délky potrubí teplé vody od ohřívače k výtokúm. Současně je nutno toto potrubí tepelně izolovat. Teplá voda v potrubí rychle chladne a pak je nutno studenou vodu odtáčet, než začne téci teplá voda. Odtočená voda je ztrátou, nebof se musela v ohřívači ohřát. Takto lze ztratit až 20 % obsahu zásobníku teplé vody. Podle konstrukce a provozního režimu se ohřívače dělí na dvě skupiny - akumulační a přímotopné.

Akumulační ohřívače

Tyto ohřívače jsou provozovány v době nízkého zatížení elektrizační soustavy, kdy platí pásmo nízkého tarifu. Po zbývající denní dobu, kdy platí pásmo vysokého tarifu jsou akumulační ohřívače odpojeny (blokovány). Platnost nízkého tarifu je 8 hodin denně, obvykle v souvislém časovém pásmu. Obsah vody v akumulačním ohřívači se stanovuje podle počtu členů domácnosti. Elektrický příkon ohřívačů se u jednotlivých výrobců liší. Ohřívače o akumulačním objemu 80 litrů mají příkon ve výši 1 000 W, ohřívače o objemu akumulátoru 200 litrů mají příkon 2 400 W.

V současné době nabízejí výrobci a prodejci akumulační ohřívače s vyšším příkonem (4 000 W nebo více), ve kterých se obsah vody ohřeje za 4 hodiny nebo i za kratší dobu. U těchto ohřívačů je možný rychlý dohřev vody při mimořádně zvýšené potřebě teplé vody.

Při nákupu nového akumulačního ohřívače vody je vhodné vybírat typ nejen podle ceny, ale také podle energetické náročnosti. Přitom nám může pomoci energetický štítek, který vyjadřuje energetickou náročnost elektrického spotřebiče. U ohřívačů teplé vody je nejdůležitějším energetickým parametrem měrná tepelná ztráta za 24 hodin. Energetický štítek rozděluje spotřebiče do sedmi kategorií. Od nejnižší spotřeby a tedy nejús-pornějšího spotřebiče označovaného písmenem A a sytě zelenou barvou, po nejméně úsporné a s nejvyšší spotřebou označované písmenem G a rudou barvou. U ohřívačů mají spotřebiče kategorie A měrné ztráty nejvýše 5 Wh/litr za 24 hodin, ohřívače kategorie G mají měrné ztráty více než trojnásobné, tedy vyšší než 15 Wh/litr za 24 hodin. Při provozu elektrických ohřívačů se doporučuje teplota vody 65 "C, protože při této teplotě je provoz ohřívače optimální jak z hlediska tepelných ztrát, tak i z hlediska tvorby vodního kamene na topném tělese.

Elektrické ohřívače průtokové Tyto ohřívače připravují teplou vodu přímo při jejím průtoku topným tělesem. Pro rychlé ohřátí vody na požadovanou teplotu je potřeba vyšší elektrický příkon. Malé průtokové ohřívače jsou určeny pro jeden výtok a jsou připraveny na umyvadlovou baterii nebo sprchovou baterii. Ohřívač je vždy dodáván s armaturami. Příkony těchto ohřívačů se pohybují v rozmezí 3 - 7 kW. Konstrukčně jsou tyto ohřívače provedeny se dvěma nebo třemi topnými tělesy ve dvoufázovém nebo třífázovém provedení. Pro centrální nebo skupinové zásobování blízkých odběrných míst v bytě nebo rodinném domku jsou určeny průtokové ohřívače s výkony 12 - 24 kW. Vztah pro množství ohřáté vody Q v závislosti na elektrickém příkonu P [kW] průtokového ohřívače:

Q = P/2 [litrů/min] - s výstupní teplotou 37 "C (pro sprchování)
Q = P/3 [litrů/min] - s výstupní teplotou 50 "C (pro mytí nádobí)

V uvedených vztazích se předpokládá teplota vstupní vody 12 "C.

Elektrické zásobníkové ohřívače vody

Tyto ohřívače jsou vhodné k úspornému ohřevu vody v kuchyních nebo v koupelnách pro jedno odběrné místo. Beztlakové zásobníky o objemu 5 - 10 litrů se montují nad nebo pod odběrné místo. Elektrický příkon je u většiny typů 2 000 W. Objem vody se v desetilitrovém zásobníku ohřeje na teplotu 55 "C za 15 minut. Ohřev vody na teplotu 85 "C trvá 25 minut. Pro zásobování více odběrných míst slouží tlakové zásobníky o objemu vody 5 - 10 litrů. Jejich elektrický příkon je opět většinou 2 kW.

(DaS)
pramen: STE

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r. 2000

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 391     ne: 383

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb