přeskočit na hlavní obsah

East side architecture

/up/images/featured/images/0-eastsidearchit.jpg

Organizátoři projektu UzemnePlany.sk vystavili v tomto roce v centru Košic výběr devatenácti nejúspěšnějších architektonických děl, která byla v posledních deseti letech realizována na území východního Slovenska, a to v podobě velkoformátových uměleckých reprodukcí umístěných na reklamních plochách - městských citilightech. Košice se tak staly galerií slovenské architektury a následovat by měla Praha, Berlín či Vídeň. Výstava byla v květnu reinstalována v Bratislavě (v rámci Design and Architecture Days). Se současnou slovenskou architekturou, kterou tento odvážný a potřebný projekt EAST SIDE, organizovaný Petrem Burákem a Michalem Burákem, prezentuje, by se měla seznámit co nejširší veřejnost. Časopis ARCHITEKT je mediálním partnerem celého projektu.

Autoři ke svému projektu říkají: „Možno sme sa pustili do odvážnej myšlienky. Mapovanie súčasnej architektúry na východe Slovenska je spontánnym projektom, ktorý je len na začiatku. A začiatky sú ťažké. Na začiatku bola otázka, či je vôbec niekto, kto sa tejto téme venuje z odborného hľadiska. Odpoveď bola nie, nezaujíma kurátorov, ani samotných architektov, ani teoretikov umenia. Aj preto sme sa rozhodli otvoriť túto tému a pustili sme sa do nej svojsky. Jeden nápad na začiatku, jeden fotograf, jeden maličký tím a jeden polrok na celú realizáciu. Keď sme sa snažili osloviť domácich kurátorov, nemali čas, či skôr nemali predstavu, či sa vôbec niečo zaujímavé na východe Slovenska deje. O to viac nás prekvapila spontánna reakcia zo zahraničia, konkrétne z Čiech, kde boli touto myšlienkou nadšení. český časopis Architekt nám ponúkol odborný dohľad a príprava výstavy mohla začať. Určite sme nezmapovali všetko, čo sa za posledných 10 rokov na východe zrealizovalo, to ani nebolo naším zámerom. Ale snáď sme otvorili cestu, ktorou chceme upozorniť na to, že Východ žije, že aj napriek svojej periférnosti vznikajú odvážne stavby, hodné pozornosti nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Dovolíme si tvrdiť, že okrem kvality, majú realizácie aj svojskú autenticitu príslušnú pre východ, kde je menej peňazí a často musí dochádzať k nesmiernym finančným, materiálovým a estetickým kompromisom. Ale sú tú osvietení investori, ktorým patrí prvotná vďaka za to, že chcú kvalitnú architektúru a sú tú osvietení architekti, ktorí aj napriek všetkým kompromisom presadzujú dobrú architektúru. Mapovanie architektúry východu len začína. Sme otvorení diskusii, ďalším nápadom a hlavne chuti urobiť niečo pre región východu. Výstava bilancuje menšinový žáner, ktorý je v tieni tuctovosti tohto sveta - architektúru, a to súčasnú architektúru na samom východe Slovenska a EU, architektúru na rozhraní viacerých civilizačných a kultúrnych vplyvov. V tomto kvasiacom priestore, ktorý splodil aj výnimočné osobnosti európskej a svetovej kultúry, sme našli identické podmienky a tvorbu porovnateľnú s ostatnými regiónmi Európy. Svojou pluralitou nevytvára celoplošný konglomerát, a ako uvádza fínsky teoretik architektúry Juhani Pallasmaa, "súvislá architektonická kultúra sa síce rozpadla, svet architektúry je fragmentalizovaný do jednotlivých vzájomne izolovaných diel, do akéhosi súostrovia architektúry. Ale svätým patrónom tohto súostrovia je nádej".

Aké posolstvo by mala súčasná architektúra zhmotňovať, vystihol český teoretik architektúry Dalibor Veselý: „Architektonické dielo je artikuláciou a stelesnením ľudskej skúsenosti sveta". Aká je tá dnešná skúsenosť, aké témy otvára? Je ich veľa, ale nepochybne tu možno zaradiť vzťah súkromnej a verejnej sféry, vzťah architektúry k obmedzeným zdrojom energie a materiálov, vzťah prítomnosti k minulosti i budúcnosti, vzťah a spôsob formovania architektúry k urbánnemu priestoru. Aký to svet dnes vlastne staviame na východe? Plnia vybrané diela uvedené parametre? Posúďte sami. Najlepšia by bola samozrejme osobná skúsenosť s nimi, a to teraz, alebo aj o 20 rokov. Predkladaný výber je odrazom stavu architektúry na Slovensku a nijako z neho nevybočuje. Vybraných je 19 diel reprezentujúcich stavby verejné i súkromné - 2 knižnice, 1 umelecká škola, 1 múzeum, 3 kostoly, 1 hospic, 1 dom smútku, 1 pamätné miesto, 2 bytové domy, 4 rodinné domy a 3 rekreačné chaty.

časovo - priestorové ohraničenie výberu je od r.2000 po súčasnosť v hraniciach východného Slovenska. Výber prác je výsledkom šestimesačného štúdia dostupných informácií o stave a nerobí si vedecké ambície na objektivitu. Je pokusom o vyrozprávanie príbehu, ktorého spoluautorom je okrem architektov, investorov aj fotograf - Jaris. Originálnym a cenným je jeho spôsob videnia, ktorým zobrazil časť nášho, niekedy i vysnívaného sveta."

TEXT MICHAL BURAK / UZEMNEPLANY.SK 

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 274     ne: 230

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb