přeskočit na hlavní obsah

Drážková plechová krytina: spolehlivost a nízké nároky na údržbu

střecha

Tvary dnešních budov jsou většinou navrhovány tak, aby vnitřní prostory byly co nejpraktičtější a co nejvíce využitelné. Právě nízký sklon střechy pak může být cestou k dosažení příznivých vlastností podkrovních prostor. Architektura dnešních dní se orientuje na účelnost, prosté tvary, kompaktní vzhled a barevné ladění celé stavby – i zde může být drážková krytina vhodným materiálem, který vyhoví všem požadavkům na estetický ráz staveb. Počítat můžeme také s nízkými nároky na údržbu.

Stále aktuální střešní krytina

Plechové střešní krytiny stále představují vysoké procento realizovaných střech. I mezi plechovými krytinami jsou technologické, materiálové a užitné rozdíly. Jednou z velmi rozšířených je tradiční drážková (nebo chcete-li falcovaná) krytina v provedení s prefabrikovanou povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

Zima bez starostí

Mimořádnou devizou pokrytí drážkovou krytinou je skutečnost, že veškeré kotvení k podkladu je skryto pod samotnou krytinou a plech není nijak narušen kotevními prvky – těsnost tak může být mimořádná. Příponky, které kotví krytinu, jsou zakomponovány do samotné drážky a kotví se před přiložením dalšího pasu, který je překrývá. Nízká hmotnost je nespornou výhodou a jde napříč celým spektrem plechových krytin. Malé zatížení je výhodné z hlediska koncepce a dimenzování střechy. Tuto vlastnost ale jistě ocení také montážníci, kterým jednotlivé prvky prochází rukama. Vhledem ke kladení plechu na prkenné bednění nebo záklop je povrch hotové krytiny značně únosný a případný pohyb osob po střeše nečiní potíže. V zimních obdobích je povrch dostatečně pevný a nehrozí nebezpečí poškození krytiny sněhem sjíždějícím z vyšších míst střešní konstrukce. U profilovaných plechových krytin, bodově podepřených, hrozí v takových případech nebezpečí deformace vln. Sjíždění sněhu je na drážkové krytině bezproblémové a plynulé. Pokud je třeba sníh na střeše zadržovat (z důvodů užívaných ploch bezprostředně pod hranou střechy) neobejdeme se bez sněhových zachytávačů. Tvrdost lakových vrstev je vyšší, než je tvrdost ledu, nedochází tedy k odření povrchu krytiny ledem, jak je možné někdy pozorovat u krytin z pozinkovaného plechu natřených konvenčními barvami. Příznivé reakce na sněhové masy a možnost nízkých sklonů falcovanou krytinu předurčuje k použití na horách, návětrných místech, a podobně.

Vyhoví současným trendům

Ale nejen pro střechu se hodí opláštění plechem – není výjimkou použití i na opláštění stěn a fasád. Výsledný dojem kompaktnosti stavby je mimořádný. Tvar samotné střechy můžeme volit pro drážkovou krytinu téměř bez omezení. Pomocí rovinného plechu lze oplechovat téměř jakýkoliv tvar při zachování bezpodmínečné těsnosti. Montáž krytiny je zcela v možnostech klempířského řemesla. I v případě lakovaných plechů Lindab se technologie neliší od montáže klasické drážkové krytiny a montážník zvyklý na klasické materiály si s povrchově upraveným plechem bez problémů poradí. Standardem v dnešní době je využívání strojů a pomůcek pro kvalitní pokládku. Stroje výrazně urychlují montáž a při jejich použití se dosahuje mimořádné kvality zavíraných drážek.


S ověřenou spolehlivostí a nižšími nároky na údržbu

Čistě pozinkované (údržbové) plechy jsou nyní nahrazeny předlakovanými variantami, které další údržbové zásahy a renovace v průběhu životnosti nevyžadují. Speciální lakové vrstvy neomezují ani montážníky, kteří se zpočátku obávali možnosti poškození laku v průběhu montáže. Důkazem pozitivních vlastností laku je skutečnost, že veškeré ohyby plechu jsou prováděny již s lakem, který takové namáhání bez problémů snáší. S výhodou se tyto krytiny uplatnily na střechách s nízkým sklonem, často v kombinaci s jinými druhy krytin, které na nízké sklony vhodné nejsou.

zdroj: Bydlet v panelu­ ­

Líbil se vám článek?

ano: 245     ne: 255

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb