přeskočit na hlavní obsah

Domácí spotřebiče - Myčky nádobí

/up/images/featured/images/mycky_nadobi_0.png

Myčky nádobí se ve vyspělých zemích světa začaly prosazovat asi od roku 1970. Bylo to umožněno zejména technologickým pokrokem v oblasti elektronického řízení pracovních procesů, což přispělo i ke snížení spotřeby elektrické energie.

Myčky jsou (podle výrobců) levnější, efektivnější i hygieničtější než ruční mytí. Pracují při vyšších teplotách (až 70 °C) a používají účinnější mycí prostředky, které by byly pro pokožku rukou příliš agresivní. Určitou nevýhodou je, že ne všechno nádobí je pro automatické mytí vhodné. Například některé druhy dekoru na nádobí nebo zlatý proužek u jemného porcelánu mohou časem vymizet, některý druh skla se může stát matným, dřevěné držáky příborů se mohou poškodit apod.

Nádobí se mechanicky očišťuje pouze proudem vody, ve které jsou rozpuštěny čisticí a lešticí prostředky. Jestliže není k dispozici měkká voda, přidává se do lázně změkčovací sůl podle pokynů výrobce. Voda zajišťuje i přenos tepla. Teplota vody se nesmí měnit příliš prudce, aby nedošlo k poškození (např. popraskání) křehčího nádobí.

Ostřikovací systémy byly dříve tvořeny pevně rozloženými tryskami nebo jedním propelerovým (vrtulovým) rozstřikovačem. Moderní myčky vesměs pracují s otočnými ostřikovacími rameny, ve kterých je upraveno několik trysek, směrovaných do košů s narovnaným nádobím. Alespoň jedna z trysek je nasměrována tak, že působením reakce tryskající vody je otočně uložené rameno otáčeno. Na obr. 24 je naznačeno uspořádání vnitřního prostoru myčky Whirlpool. Do vnitřního prostoru ramen se přivádí tlaková voda s mycími přísadami. V myčce jsou obvykle dvě až tři otočná ostřikovací ramena. V dolní části myčky bývá velké nádobí, v horní části nádobí drobnější.

Princip vodního hospodářství je na obr. 25. Vodní lázeň se z dolní sběrné vany čerpá oběhovým čerpadlem a přivádí se ke dvěma rotujícím ostřikovacím ramenům. Motor čerpadla mívá příkon 200 až 400 W. Za jednu minutu se uvádí do oběhu 70 až 200 l vody pod tlakem až 70 kPa. Tlak vody lze regulovat podle druhu mytého nádobí.

Spotřebu vody je možné omezit systémy, u kterých střídavě pracuje buď horní, nebo dolní ostřikovací rameno. Na obr. 26 je střídavý ostřikovací systém AEG. Voda se z odstředivého čerpadla vede do vodního rozdělovače, ve kterém se pomocnými ventily voda v určitém taktu, např. jednou za minutu, usměrňuje do horního nebo dolního ostřikovacího ramene.

Topné těleso je uloženo ve spodní části vany, mívá příkon až 3 kW a někdy bývá rozděleno do dvou automaticky přepínatelných sekcí. Průtokový ohřívač je naopak uložen mimo vnitřní prostor myčky. Do myčky se tak vejde více nádobí a nádobí z plastu, které může být i v dolní části, není tolik ohroženo přímým sálavým teplem.

Průtokový ohřívač může být doplněn i tepelným výměníkem, ve kterém se využívá odpadní teplo z vody vypouštěné do odpadu. Na závěr mycího procesu se nádobí omývá studenou vodou, a výměník je tedy ochlazen. V důsledku tohoto poklesu teploty kondenzuje pára uvnitř myčky na stěnách a odvede se do odpadu. Při otevření dvířek tedy pára neuniká do místnosti.

Schéma zapojení s mechanickým vačkovým hřídelem je na obr. 27. Vačkový hřídel je poháněn elektrickým hodinovým strojkem s vačkovým hřídelem. Jednotlivé vačky spínají podle programu napouštěcí a vypoustecí elektromagnetický ventil, vypoustecí čerpadlo, oběhové čerpadlo, přívod mycích prostředků, přívod lešticích prostředků a topení. Ohřev je nastavitelný na 50 a 65 °C. Na detailním výřezu v obr. 28 je naznačeno zapojení obvodů při odčerpávání (kontakty 9/18 a 17/14 jsou sepnuty). Na výřezu v obr. 29 je zapojení při přivádění vody (kontakty 9/15 a 10/46 jsou sepnuty). Po doplnění vody se následně zapne kontakt 11/13 horní hladiny a přívod vody je ukončen. U elektronických systémů s mikropočítači se výstupními signály ovládají polovodičové spínací obvody nebo elektromagnetická spínací relé (obvykle v obvodu, kterým se spíná topení). Elektronické řídicí systémy používají obvykle systémy založené na „fuzzy logice“. Například z rychlosti vody přitékající do spodního sběrného prostoru se odvozuje množství a druh nádobí, podle toho se řídí i mycí program a teplota. Optickým snímáním čistoty vody lze kontrolovat postup mycího procesu. Takovéto systémy si pak samy volí a regulují pracovní teploty i množství potřebných přísad.

Obrázky:

Obr. 24. Základní uspořádání myčky nádobí Whirlpool

Obr. 25. Princip vodního hospodářství
1 - regulátor tlaku, 2 - malý tlak, 3 - střední tlak, 4 - maximální tlak

Obr. 26. Střídavý ostřikovací systém (AEG)
1 - oběhové čerpadlo, 2 - vodní rozdělovač

Obr. 27. Schéma zapojení myčky s elektromechanickým programovým řízením (Electrolux)
1 - spínač, 2 - termostat, 3 - úroveň hladiny, 4 - spodní úroveň hladiny, 5 - horní úroveň hladiny, 6 - tepelná ochrana, 7 - časovaný pohon, 8 - napouštěcí ventil, 9 - vypoustecí ventil, 10 - vypoustecí čerpadlo, 11 - dveřní spínač, 12 - oběhové čerpadlo, 13 - topení, 14 - čisticí prostředky, 15 - lešticí prostředky

Obr. 28. Detail schématu při odčerpávání (Electrolux)
1 - spínač, 2 - termostat, 3 - úroveň hladiny, 4 - spodní úroveň hladiny, 5 - horní úroveň hladiny, 6 - tepelná ochrana, 7 - časovaný pohon, 8 - napouštěcí ventil, 9 - vypoustecí ventil, 10 - vypoustecí čerpadlo, 11 - dveřní spínač, 12 - oběhové čerpadlo

Obr. 29. Detail schématu při přívodu vody (Electrolux)
1 - spínač, 2 - termostat, 3 - úroveň hladiny, 4 - spodní úroveň hladiny, 5 - horní úroveň hladiny, 6 - tepelná ochrana, 7 - časovaný pohon, 8 - napouštěcí ventil, 9 - vypoustecí ventil, 10 - vypoustecí čerpadlo, 11 - dveřní spínač, 12 - oběhové čerpadlo

prof. Václav Černý

převzato s časopisu Elektro­­

Líbil se vám článek?

ano: 448     ne: 415

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb