přeskočit na hlavní obsah

Dodatečné zateplování budov, nebo zbytečně vyhozené peníze?

/up/images/featured/images/099.png

Nekvalitní materiály dlouho nevydrží

Kontaktní zateplovací systémy se u nás používají poměrně krátce. První aplikace v ČR se datují od začátku devadesátých let. Přesto se již za tak krátkou dobu projevily závažné poruchy zateplených fasád, na kterých byly použity levné nekvalitní materiály.

Životnost žádné stavební konstrukce není nekonečná, měla by však minimálně dvakrát překročit návratnost vložené investice. Nemá smysl koupit si zateplení, které je třeba opravovat ještě dřív, než se nám zaplatí.

U kontaktních zateplovacích systémů se předpokládá návratnost investice cca 15 let. Z toho vyplývá, že životnost zateplení by měla být minimálně 30 let. Životnost zateplovacího souvrství je závislá jak na stavebně fyzikálních vlastnostech jeho jednotlivých složek, tak na dodržení technologických postupů předepsaných výrobcem. Jednotlivé komponenty systému spolu funkčně souvisí, a proto se nevyplatí náhrada kteréhokoliv materiálu provizóriem.

 

Co způsobí technologická nekázeň?

Problémem technologické nekázně je, že se její důsledky projeví až po delší době, když na hotové fasádě nebyly zprvu žádné závady patrné. Vyplatí se vyžadovat od realizačních firem důsledné dodržování technologických postupů.

Nedostatečně proškolení pracovníci někdy nedodržují nejzákladnější pokyny z technologických předpisů, jako je například nanášení lepící hmoty nejen bodově, ale i po obvodu desek tepelného izolantu.

Nesprávné lepení izolace může způsobit dotvarování desek nebo problémy s kondenzací vodní páry. Vlhkost potom poškozuje fasádu, ohrožuje korozí spoje panelů a způsobuje vznik plísní v bytech.

Jak se po čase projeví nesystémové a nekvalitní zpracování detailů fasády?

Často zanedbaným detailem bývá napojení oplechování parapetů na ostění a na rámy, jak stávajících, tak nově vyměněných oken. Dále pak nedodržené přesahy oplechování.

Zatékání vody při dešti netěsnostmi mezi zateplením ostění a rámem okna a mezi oplechováním a okolními konstrukcemi způsobí dlouhodobou vlhkost fasády, která je ideálním prostředím pro usazení plísní a řas. Nejhůře postiženy bývají stěny objektu odvrácené od slunce. Na jižních vysušovaných stranách zase dochází k vzniku výkvětů a trhlinek kvůli odpařující se vlhkosti.

Ani nejkvalitnější zateplovací systém nemůže dlouhodobě odolat působení zatékající vody v návaznosti na netěsnící detaily.

 

Komplexní řešení opravy se vyplatí

Ze stavebně technického hlediska je nejvhodnější provést regeneraci panelového domu jako celku. Tedy vyměnit okna, aplikovat zateplení, opravit lodžie a provést novou zateplenou střechu. Výhodou celkového řešení je rovněž okamžitá maximální úspora nákladů na vytápění. Kde však na takovou investici vzít peníze? Přestože se různé formy úvěrů poskytované finančními institucemi stávají stále dostupnějšími, zůstává získání cizích zdrojů financování velmi problematickou záležitostí především pro malá bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. Ti jsou potom často nuceni řešit regeneraci domu postupnými opravami, tak jak jim naspořené peníze dovolí.

Každý, kdo se rozhodne opravovat samostatně jednotlivé konstrukce domu, si musí uvědomit, že postupné opravy zavdávají příčinu k vzniku problémů v návaznosti jednotlivých konstrukcí. Jedná se především o nedostatečné zamezení vzniku tepelných mostů, zatékání mezi konstrukcemi, problematické řešení detailů a v neposlední řadě riziko poškození již opravených prvků při opravě následující konstrukce, (například poškození oken při dodatečném zateplování, nebo naopak). Návaznosti postupně opravovaných konstrukcí lze samozřejmě technicky kvalitně ošetřit, avšak s vynaložením dodatečných nákladů na řešení většího počtu problematických detailů.

 

Jak tedy celou problematiku řešit?

Rozhodně je vhodné nechat si i při postupné opravě zpracovat projektovou dokumentaci celkové rekonstrukce, hledat nejvhodnější rozčlenění na etapy ve spolupráci s projektantem specializovaným na regenerace panelových domů a vybrat kvalitní dlouhodobě osvědčené zateplovací a sanační systémy. Za takové lze považovat materiály firmy Sto, která je již více než půl století patří k nejlepším v Evropě a její výrobní program určuje v tomto oboru vývoj v současnosti i do budoucna. Teprve na základě podrobně zpracovaných podkladů vybírat dodavatele stavebních prací. Odborní projektanti jsou zároveň schopni pomoci v jednání s úřady a se zajištěním finančních zdrojů, (úvěrů, dotací a podobně).

Již v předstihu před rekonstrukcí panelového domu je vhodné rozumě nastavit výši plateb do fondu oprav. Z tabulky je jasné, že při správně nastaveném spoření do fondu oprav, není třeba navýšení měsíčních nákladů na bydlení, pokud dojde k využití všech dotací a zohlednění úspor nákladů na vytápění plynoucích z komplexního přístupu k rekonstrukci.

zdroj: PANEL PLUS­

Líbil se vám článek?

ano: 313     ne: 220

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb