přeskočit na hlavní obsah

Digital Park II

Digital Park II

Návrh je založený na hmotové koncepci čtyř stejně vysokých a navzájem propojených lichoběžníkových objektů. Takto definované hmotové řešení vytváří v okolní nesourodé zástavbě svébytnou a zároveň objemově přiměřenou strukturu reagující na měřítko stávajícího urbanismu.

Cílem návrhu bylo zasadit budovu do parkově upraveného, kvalitního prostoru, čemuž byla podřízena i koncepce dopravního řešení. Velkokapacitní parkovací prostory jsou ukryty v podzemí budovy a předpolí objektu je řešeno důsledně jako park s pochozími plochami, zelení a vodními prvky.

Samotná budova Digital Parku II sestává z jednoduchých prosklenných lichobežníkových objektů, které jsou vůči sobě pootočené a reagují tak na nepravidelný tvar pozemku, definovaný z jižní strany linií železnice a ze severní a západní strany komunikacemi celoměstského významu. Řešení areálu je založené na otevřenosti vůči svému okolí, s čímž souvisí vybudování parku - nového městského prostoru, který zpříjemňuje prostředí jak novému areálu, tak i širší veřejnosti.

Budova vychází z orientace vůči městskému centru, resp. vůči bratislavskému hradu, a to jak lichoběžníkovým řešením jednotlivých hmot, tak i koncepcí fasády. Fasáda objektu je na severní straně směrem k centru města otevřena a více prosklena, na jižní straně je naopak uzavřenější vůči zástavbě sídliště Petržalka. Toto řešení fasády zároveň zohledňuje vliv tepelných zisků budovy od slunečního záření. Na bočních stranách se poměr zasklených a pevných částí plynule mění, čímž se vnáší do celkové kompoziceobjektu prvek dynamičnosti, který se dále rozvíjí v dílčích architektonických celcích - vstupní lobby, landscaping atd.

Budova Digital Park II obsahuje pronajímatelné kancelářské prostory v 8 nadzemních podlažích, v přízemí jsou pronajímatelné obchodní prostory, restaurace a kavárna, v suterénech parkování. Objekt je navržen tak, aby maximum kancelářské podlažní plochy mělo přirozené denní osvětlení a byl flexibilně dělitelný pro jednotlivé nájemce.
---

Projekt Digital Park

Koncept

Návrh Digital Parku III (nyní ve výstavbě) je založený na přirozeném doplnění stávajícího areálu Digital Park II. Objekt se skládá z dvou osmipodlažních, navzájem propojených administrativních budov, které navazují na čtyři budovy DP II. Nová výstavba maximálně vychází z původního konceptu budov, které se vějířovitě otevírají severním směrem a jsou horizontálně propojené krčky s nižší podlažností.

Hmotově jednoduché lichobežníkové budovy jsou vůči sobě dynamicky pootočené  ve stejném duchu jako stávající budovy DP II, čímž komplex jako celek reaguje na nepravidelný tvar pozemku. Řešení areálu je založené na otevřenosti vůči svému okolí, s čímž souvisí prodloužení městského prostoru (náměstí) s parkovými úpravami před objekty. Náměstí areálu Digital Park III bude propojené i se stávajícím objektem Digital Park I a bude plynule navazovat na pěší lávku přes Einsteinovu ulici, což logicky doplní pěší trasu od Rontgenové ulice do komplexu Aupark.

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 223     ne: 265

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb