přeskočit na hlavní obsah

Designové centrum Exit 112

/up/images/featured/images/0-exit.jpg

Architektonické a urbanistické řešení

Komplex se nachází v průmyslové zóně červený Kříž v blízkosti obce Antonínův Důl, v těsné blízkosti komunikace silnice I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod. Vzhled a umístění stavby vychází z morfologie terénu. Vlastní objekt přístavby je umístěn při severní fasádě stávající výrobní haly firmy Bohm a je s ní propojen. Objekt je dvoupodlažní s jedním podlažím částečně zapuštěným do terénu. Na objektu jsou ploché střechy. Výraz přístavby je řešen se záměrem splynutí se stávajícím objektem - proto jsou zvoleny na opláštění přístavby stejné materiály jako na stávajícím objektu, sendvičové panely.

Dispoziční řešení Půdorysný tvar objektu je obdélník se zkoseným rohem. Půdorysné rozměry celého objektu jsou cca 32x35,5m, výška objektu je cca 10,0m nad UT (v nejvyšším bodě). Stavba je funkčně i hmotově rozdělena. Obě části jsou odlišeny jinou výškovou úrovní podlahy. Horní vykonzolovaná část, na úrovni přilehlé komunikace I/38 je podlaží hlavních prodejních prostor se sociálním zázemím, vlastním přístupem z venkovního prostoru. Dolní část je potom určena pro rozšíření skladových prostor, případně slouží také jako prodejní halové prostory. Na hmotu objektu navazují přístupové a zásobovací technické komunikace a zpevněné plochy.

Konstrukční a materiálové řešení

Nosná konstrukce celého objektu je skelet. V 1.NP proveden jako monolitický betonový skelet a v 2.np jako ocelová konstrukce rastru sloupů a vazníkové střechy. Mezi rastr betonových sloupů je po obvodu 1.np vybetonována železobetonová soklová stěna. Obvodová, resp. dělící stěna mezi novou přístavbou a stávající halou je z ohledem na požární hlediska provedena jako zděná konstrukce tl. 300 mm zděná z keramických bloků.

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 422     ne: 319

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb