přeskočit na hlavní obsah

Chladíme a mrazíme

chladnička, mraznička

Z historie

Zaměstnání ledařů už zná jen málokdo. Vysekávat v rybnících a řekách v době zimních mrazů ledové kvádry, skladovat je a používat po zbytek roku k chlazení, to byla činnost známá ve starém Římě i u Inků v Peru. Princip umělého ochlazování objevil a první aplikaci v praxi provedl australský tiskař James Harrison. Své poznatky aplikoval v roce 1851, kdy sestrojil chladící okruh využívající jako médium éter. Za autora první domácí lednice je považován Němec Karl von Linde. V roce 1879 modifikoval své dřívější průmyslové chladící zařízení, kde byl chladícím médiem čpavek a k pohonu kompresoru sloužil malý parní stroj. Švédové Balzer von Platen a Carl Munters uvedli na trh první elektrickou lednici v roce 1923. Jako první použili k pohonu kompresoru malý elektromotor. Teprve elektřina a elektrické pohony tedy umožnily současný rozvoj chlazení a doplňme i zmrazování v tom rozsahu, jaký dnes známe. Umělé, průmyslové chlazení se uplatňuje nejen v potravinářství. Bez něj bychom nehráli prakticky po celý rok lední hokej, neměli bychom klimatizované budovy, kde i při největších vedrech panuje příjemné prostředí.

Vybíráme chladničku a mrazničku

V současné době nabízí domácí trh řadu chladniček a mrazniček, které splní většinu požadavků spotřebitelů. Z hlediska konstrukčního je můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

Kompresorové, kde základním principem je kompresor poháněný elektromotorem, který zabezpečuje cirkulaci chladícího média mezi výparníkem uvnitř chladničky, kde médium odebírá teplo z chladícího prostoru a chladičem na zadní straně skříně je předáváno do okolí místnosti.

Absorpční, které nepoužívají při chlazení pohyblivé části, ale trvale zahřívané těleso, které zabezpečuje přirozenou cirkulaci chladícího média mezi výparníkem a chladičem. Tyto chladničky jsou však vhodné pouze pro menší chladící výkony a často jsou součástí výbavy např. hotelových pokojů nebo obytných přívěsů.

Další dělení zařízení používaných v domácnosti je podle dosažitelné vnitřní teploty. Podle toho dělíme chladící zařízení na:

Chladničky, kde se v prostoru určeném pro uložení potravin udržuje teplota mírně nad bodem mrazu.

Mrazničky, kde je teplota udržována hluboko pod bodem mrazu. Podle nejnižší dosažitelné teploty jsou pak mrazničky označeny jednou až třemi (ev. čtyřmi) hvězdičkami, (- 6, - 12, - 18, - 24 'Cj

Kombinované zařízení, kde v jedné společné skříni jsou dva i tři objemově oddělené prostory -chladničky a mrazničky a nejnověji i prostor se „sklepní" atmosférou.

Velká většina dnešních moderních (kompresorových) chladících zařízení má automatickou regulaci provozu. Znamená to, že po dosažení nastavené požadované teploty v chladícím nebo mrazícím prostoru se kompresor zastaví a zahájí svou činnost, jen pokud teplota v tomto prostoru stoupne nad nastavenou mez. K tomu slouží termostat, který monitoruje teplotu a dává impuls pro spuštění kompresoru.

Při výběru chladniček a mrazniček jsou důležitá tato kritéria:

•    Podle potřeby domácnosti volíme bud samostatná oddělená zařízení, nebo sestavu kombinující v jedné skříni obě zařízení.
•    Volíme vhodné rozměry a vnitřní objem tak, aby chladnička (mraznička) mohla s dostatečnou rezervou plnit účel, k němuž ji používáme.
•    Zjistíme, jaká je průměrná denní spotřeba elektřiny při provozu. Ta bývá pro největší kombinované modely s obsahem cca 200 l u mrazničky a 400 l u chladničky asi 2,5 kWh/ 24 hod.
•    Naproti tomu nejmenší modely kompresorových chladniček mají denní spotřebu jen asi 0,8 kWh a automatické odmrazování.
•    Důležité je zajímat se o to, kolik elektřiny chladnička ke svému provozu v domácnosti vyžaduje. Pokud vyjdeme ze statistik, je průměrná roční spotřeba domácnosti (bez topení) asi do 3 500 kWh/rok. Uvažujeme-li, že za jeden den spotřebuje kombinovaná chladnička s mrazničkou ve třídě B asi 1,1 kWh, je to za rok asi 400 kWh. Můžeme tedy počítat s tím, že pro chlazení a mrazení použijeme asi 11,5 % nákladů za elektřinu.
•    Pro nejúspornější provoz a tedy nejnižší spotřebu elektřiny volíme chladničky a mrazničky energetické třídy A nebo B.

Provozujeme chladničku a mrazničku

Až na výjimky nepotřebují dnešní chladničky a mrazničky při své činnosti trvalou kontrolu. Jsou konstruovány tak, že prostřednictvím svých řídících, kontrolních a jistících prvků jsou schopny trvalého bezporuchového provozu. Nesmíme ani zapomínat na skutečnost, že jsou to elektrická zařízení a jejich připojení na síf musí odpovídat podmínkám určeným výrobcem. Jejich provozu bychom měli věnovat pozornost zejména proto, aby zařízení pracovala v optimálním režimu s minimální spotřebou elektrické energie. Většina výrobců udává u svých zařízení i zásady správného ukládání, chlazení a mrazení potravin. My se však na používání mrazniček a chladniček podívejme z energetického hlediska. Vyjmenujme si některé zásady, které vedou k jejich hospodárnému využívání.

1. Otvírejte jejich dveře jen krátce a v průběhu provozu co nejméně. Každé otevření zbytečně zvyšuje teplotu ve vnitřním prostoru. Termostat dává častěji signál k zapnutí kompresoru a roste spotřeba elektřiny.
2. termostatem nastavujte vnitřní teplotu podle obsahu chladničky a okolní teploty. Oba tyto parametry mají opět vliv na nastavenou vnitřní teplotu a z toho vyplývající četnost spínání kompresoru. Pamatujte si! Snížení teploty v chladničce či mrazničce o 2 'C, znamená zvýšení spotřeby elektrické energie asi o 15 %.
3.    Nedávejte do vnitřního prostoru teplé potraviny. Mezi potravinami ponechávejte místo na cirkulaci vzduchu.
4.    Nechávejte dostatečný prostor okolo zadní části zařízení, kde je umístěn chladič. Jeho velikost je vždy uvedena v návodu k použití. Alespoň jednou ročně provedte jeho očištění.
5.    Pokud chladnička nebo mraznička nemá automatické odstraňování vnitřní námrazy provádějte pravidelné cyklické odmrazování podle návodu výrobce. Na rychlý vznik námrazy má přímý vliv nejen skladba uložených potravin, ale i stav těsnění dveří. Pamatujte si! Námraza na výparníku o výšce pouhé 3 milimetry může znamenat zvýšení spotřeby až o 75 %.
6.    Veškeré zásahy uvnitř přístroje přenechejte odborníkům. Při odmrazování a čištění zařízení vypněte a odpojte i zásuvku ze sítě.
7.    Sledujte u všech domácích spotřebičů, zda výrobce uvádí energetickou účinnost svého výrobku (štítkování).

Pramen: STE

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r. 2000

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 313     ne: 292

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb