přeskočit na hlavní obsah

Cena za architektonický design, drobnou architekturu a výtvarné dílo - Brána času a historiogram náměstí Krále Jiřího, Cheb

historiogram

Artefakt

Brána času řeší problém, který vznikl průrazem jižní fronty náměstí Krále Jiřího v Chebu v roce 1864. Vyústění nového bulváru spojujícího středověké srdce Chebu s technickou novinkou - železnicí bylo v 19. století kompozičně ošetřeno solitérní plastikou imperátora, která tvořila point de vue uliční osy. Její politický obsah přivodil její odstranění po roce 1918 a nastolil dlouho neřešený problém absence kompoziční uzávěry hlavního městského bulváru.

Kompoziční řešení

Ve většině průběhu třídy Svobody není cíl, ke kterému třída směřuje, pohledově přítomný. Propadlé náměstí se vynořuje za terénním zlomem v místě průrazu postupně a až na poslední chvíli. Z pohledu náměstí pak prostor směrem k jihu uniká. Smyslem navrženého artefaktu je podržet pozorovatelovu pozornost až do chvíle, kdy je možné spatřit náměstí v celistvosti a vstoupit do něj. Proto má charakter výškové dominanty schopné svojí výškou zachytit postupně se vynořující zelený horizont, horizont vysokých chebských střech a fasád. Vzhledem k symetrickým nuancím jak z pohledu náměstí, tak z pohledu z třídy Svobody je tato dominanta mírně posunuta mimo geometrickou osu. Tím také přímo navazuje na hlavní ideově kompoziční prvek úpravy třídy svobody - časovou přímku Historiogram.

Ideové řešení

Brána času se snaží oprostit od politických proklamací, které by mohly být, tak jako v minulosti, záminkou k její devastaci. Snaží se pouze konstatovat fakt, že právě v tomto místě se středověký Cheb otevřel nové industriální epoše. Symbolem a připomínkou tohoto průlomového aktu otevření je symbol brány. Brána mezi dějinnými epochami je osazena do roviny původní jižní fronty náměstí. Jako připomínka v tomto místě zbořeného domu. Jako průchod z jedné dějinné epochy do další. A právě v tomto místě navazuje artefakt na dějinnou přímku Historiogram chronologicky bilancující na svém průběhu třídou Svobody nejvýznamnější okamžiky historie Chebu.

Forma a symbolika

Brána je univerzálním symbolem, figurou zřejmou a čitelnou i v abstraktním podání. Její jednoduchá forma převýšené desky má dvě základní polohy: otevřenou a zavřenou. V „zavřené" poloze je deska kolmo k ose průrazu a uzavírá průhled, je slícovaná s původní jižní frontou náměstí jako dveře do již neexistujícího domu. V „otevřené" poloze je deska paralelně s osou průrazu a v průhledu se tak jeví jen jako subtilní stéla. Deska se otáčí kolem své osy v závislosti na čase. O půlnoci je v poloze zavřené. V astronomické poledne je v poloze otevřené a její bočnice, na které je ve stejném grafickém pojetí znázorněna první datovaná písemná zmínka o Chebu, v ten moment navazuje na linii Historiogramu. Stává se jeho východiskem a součástí.

Otevírání a zavírání brány nabízí rituál znázornění času. Její převýšená proporce má kromě kompozičního významu pohledové dominanty ještě další významy. Svou gotickou proporcí se přihlašuje k nordickému kulturnímu okruhu, jehož je Cheb v kontextu české republiky ikonou. A v poslední řadě pak tvoří převýšené dveře protipól převýšenému oknu sv. Mikuláše uzavírajícího jeden ze severních průhledů z náměstí. Zatímco na severním pólu dominuje výška okna chrámu, na jižním dominuje nadnesená výška brány v místě průlomu do epochy racionality. Na jednom pólu víra, na druhém pólu rozum.

Hodnocení poroty

Citlivé použití symboliky v městském kontextu s pochopením historického vývoje. Elegantní kompoziční, orientační prvek spojuje náměstí s peší zónou. Vyjádření myšlenky minimalistickými prostředky. Vertikální brána času a horizontální historiogram jsou nosným kompozičním prvkem celé pěší zóny. Porota také ocenila atraktivní, efektní působení nočního provozu.

BRÁNA ČASU A HISTORIOGRAM
TIME GATE AND HISTORIOGRAM
MÍSTO / LOCATION náměstí Krále Jiřího, Cheb
AUTOR / AUTHOR Prof. Marian Karel
SPOLUAUTOŘI / CO-AUTHORS Žaneta Drgová, Dita Krouželová, A69 - architekti s.r.o., Němec Polák s.r.o.
INVESTOR město Cheb
REALIZACE / COMPLETION 10 2010

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 122     ne: 139

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb