přeskočit na hlavní obsah

Cena v kategorii urbanismus - Pěší zóna, Cheb

náměstí


Je více důvodů, pro které jsme se rozhodli pro nekontinuální způsob pojednání tématu ulice. Jedním z nich je analogie s traumatem odsunu původního obyvatelstva Chebu. Stěží lze navazovat na přerušené tradice a nevidět trhlinu v životě města.

Koncepce

Jedním z ohnisek je například vyústění třídy Svobody na náměstí Krále Jiřího, kde kdysi plastika imperátora korigovala „propadnutí" horizontu a prostor ulice s náměstím opticky propojovala. Ohniska jsme definovali dlažbou, osvětlením, uspořádáním zeleně a mobiliáře. Mezilehlé úseky jsou pojednány způsobem, který se snaží eliminovat linearitu.

Zeleň je analogií obyvatel dosídlujících pohraniční město, uspořádání stromů zdánlivě připomíná nahodilý nálet. Když jsme vytýčili inženýrské sítě, zjistili jsme, že pro stromy nezbývá prostor. Umístili jsme proto kořenové baly stromů do obřích květináčů pod zemí.

Demogram / Historiogram

Celou řešenou částí prochází jediná linie, která je sice nejsubtilnějším prvkem kompozice, ale je konceptuálně nejzatíženější a nejvýznamnější. Pojmenovali jsme ji demogram a její význam spočívá nejen v jeho kontinuálním průběhu navrženou třídou, ale nabízí způsob, jak umožnit lepší identifikaci obyvatel Chebu s jejich městem. Měděné desky linie budou nést jména obyvatel Chebu, registrovaných v matrice v roce 2000. Demogram bude snímkem obyvatel města na přelomu tisíciletí. Nepřetržitě probíhá třídou Svobody a graduje na náměstí. Osvětlení Pro osvětlení ohnisek využíváme tělesa se světlem odraženým od difuzního povrchu, v kontrastu k nim koncipujeme osvětlovací sloupky v mezilehlých úsecích.

Pro hlubší prostorový efekt budou koruny vybraných stromů a atlant na nároží podsvíceny scénickým způsobem z úrovně dlažby. K pocitu komornější atmosféry mezilehlých úseků měly přispět atypické sloupy veřejného osvětlení, které prostor osvětlovaly z horizontu chodce.

Dopravní řešení

Po celou dobu jsme uplatňovali ideu vyrovnání nivelity, bezbariérovosti, nedefinování chodníků a pojezdných pruhů výškově ani materiálově. Brána času Od začátku bylo zřejmé, že bude třeba řešit problém, který v minulosti řešila socha imperátora, a to propadlý horizont náměstí. Proto jsme od začátku uvažovali o novém pohledovém uzávěru. Město vypsalo sochařskou soutěž, v níž zvítězila kinetická plastika Brána času od Mariana Karla.

Hodnocení poroty

Jednoduchými výrazovými prostředky se podařilo vytvořit kultivované městské propojeni dolního historického náměstí z novou městskou částí. Porota ocenila práci s jednoduchými výrazovými prostředky ve veřejném prostoru. Zajímavý vyběr materiálů, osvětlení, mobiliáře a pochopeni historického kontextu.

PEŠÍ ZÓNA CHEB PEDESTRIAN PRECINTS IN CHEB
MÍSTO / LOCATION třída Svobody, Cheb
AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav Wertig / A69 - architekti, spolupráce Ing. arch. Lenka Mašková, Ing. Pavel Jahelka / A69 - architekti
SPOLUAUTOŘI / CO-AUTHORS prof. akad. mal. Marian Karel, Žaneta Drgová a Dita Krouželová, Ing. Jana Kohlová, Ing. Petr Král, DSVA s.r.o., A69 - architekti, Němec Polák s.r.o.
INVESTOR Město Cheb
REALIZACE / COMPLETION 6 2010

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 131     ne: 176

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb