přeskočit na hlavní obsah

Cena v kategorii rekonstrukce - Městská knihovna Horní Příkopy

knihovna

Především se jedná o záchranu a zhodnocení objektu, který dlouhou dobu chátral a byl před započetím revitalizace v kritickém stavu. V rámci plánované rekonstrukce dochází k oživení a novému využití hradu v souladu s potřebami města a regionu - je nalezena nová funkce historického objektu hradu zřízením městské knihovny. Areál hradu je znovu začleněn do organismu města a navazuje na hlavní pěší tah ze soběslavských sídlišť do centra města na náměstí. Také došlo ke zhodnocení dochovaných konstrukcí z hlediska památkové péče a jejich zachování pro další generace bez výraznějších zásahů do památkově chráněných konstrukcí, maximální využití stávajících konstrukcí pro novou stavbu. Historické konstrukce a zdivo hradu je permanentně vystaveno jako artefakt díky celoproskleným stěnám a stropu kontejneru knihovny - stálá výstavní expozice vývoje a přeměn hradu.

Hlavním kritériem při návrhu přestavby a dostavby hradu s ohledem na zvolenou funkční náplň je snaha autora o konvergenci původního objektu s novými konstrukcemi. Provizorní konstrukční statické zajištění, které bylo řešeno táhly a výdřevami, převzala realizovaná vodorovná ztužující železobetonová deska vetknutá do stěn přibližně v polovině výšky palácového křídla. Tato deska definuje podlahu vloženého „kontejneru" knihovny, který může být kdykoliv v budoucnosti demontován a odstraněn, pokud budou dalšími generacemi na daný prostor kladeny jiné nároky s jiným prostorovým využitím. Kontejner knihovny je jak fyzicky, tak technicky oddělen od stávajících konstrukcí stěn a krovu, a má svou „atmosféru" s minimální stálou vlhkostí a teplotou vnitřního prostoru potřebnou pro ochranu knižního fondu, naopak historické konstrukce hradních stěn jsou i po realizaci kontejneru stále v původním „venkovním" prostředí s dosavadními parametry vlhkosti a teploty venkovního prostoru potřebnými pro stabilizaci dochovaných stavebních konstrukcí.

Hodnocení poroty

Porota ocenila originální, nekonvenčni přístup k citlivé vestavbě knihovny do trosek gotickeho hradu. Současnost a historie se vzájemně výtečně doplňují spolu s moderní technologií a novou konstrukcí. Ocenění role architekta při prosazování programu navrhované stavby.

MESTSKÁ KNIHOVNA TOWN LIBRARY
MÍSTO / LOCATION Horní příkopy 76, Soběslav
AUTOR / AUTHOR Ing. arch. Jaromír Kročák / Ateliér Kročák - architekt
SPOLUAUTOŘI / CO-AUTHORS Ing. arch. Jana Rozkopalová, Ing. arch. Petr Hornát, Ing. arch. Václav Cihák, Ing. Tomáš Fuit
INVESTOR Město Soběslav

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 186     ne: 181

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb