přeskočit na hlavní obsah

Cena v kategorii novostavba - Krytý plavecký bazén u plovárny, Litomyšl

bazén

Architektonické a urbanistické řešení objektu je přísně podřízeno účelu stavby a přírodnímu kontextu, charakteristickému dotekem výrazného morfologického výběžku se vzrostlou zelení a zatravněnými plochami svažujícími se z masivu Černé hory směrem k městu. Navržený objem haly krytých bazénů je v maximální možné míře redukován rozředěním do jednotlivých stavebních modulů měkce modelovaných do organických křivek vnějšího pláště tak, aby navazoval na směr plynutí svahu Černé hory.

Zatravněné plochy plynule přecházejí ve střešní plášť haly s plechovou krytinou. Jednotlivé objemové moduly haly se setkávají ve společném oblém vrcholu, odkud pak opět klesají formou jednotné pultové střechy k západní hranici pozemku. Projev stavební intervence je potlačen s prioritou pohledové minimalizace objektu ze všech viditelných stran města. Vytěžená zemina byla zpětně použita pro terénní modelace a střešní zásypy objektu pro snížení provozně energetických nákladů. Objekt byl navržen podle zásad landscape architecture a splňuje všechny parametry energeticky úsporné stavby. Lokace bazénové haly je navržena v těsném sousedství s areálem letního koupaliště, se kterým může být během letní sezóny provozně propojena. Bazénová hala je funkčně rozdělena do 3 podlažních částí, odpovídajících provozním a technologickým celkům - technologická část je umístěna do suterénu a 2. NP, prostor celého 1. NP je věnován veřejnosti ve spojitosti s vodní rekreací. Bazénová hala je komponována jako centrální převýšený prostor přes dvě podlaží, zastropený šikmou pultovou střechu svažující se k západní straně areálu, která je vizuálně zcela otevřená do prostoru venkovní pobytové terasy se zahradní úpravou a výplavovým bazénem. Bazénová hala obsahuje 25m plavecký bazén s pěti plaveckými dráhami, neplavecký hrátkový bazén, samostatnou vířivku a parní místnost. Vstup na letní pobytovou terasu je z tobogánové haly, která je tvořena modulovým výběžkem centrální haly, přebírajícím její geometrii zastřešení a končící vertikálním prvkem v podobě nástupní věže na tobogán. Do tobogánové haly je zaústěn i nástup do venkovního výplavového bazénu s anatomicky tvarovanými sedacími lavicemi s provzdušňovacími tryskami (perlinkou). Nosná konstrukce budovy je provedena z monolitického železobetonu v kombinaci s ocelovou konstrukcí vynášející zastřešení a transparentní obvodový plášť. Konstrukce zastřešení je dřevěná s kompaktní střešní skladbou s tepelnou izolací pěnosklem. Střešní krytina je plechová se stojatou drážkou. V materiálovém řešení stavby byly voleny materiály v přírodní - původní - barevnosti a struktuře: nosné železobetonové konstrukce v kvalitě pohledového betonu se strukturálním obtiskem bednicí dřevoštěpky, na podlaze v 1. NP a venkovní terase je použita černá žula, v technologických prostorách pak broušený beton. Dřevěná konstrukce zastřešení je přiznána ve formě transparentně lazurovaných lepených vazníků s vkládaným akustickým podhledem. Nosná ocelová konstrukce v bazénové hale je opatřena vícevrstvým lakem v šedostříbrném krystalickém odstínu. Prosklené fasádní plochy jsou zaskleny termoizolačním trojsklem v barevně neutrálním (čirém) odstínu. Střešní krytina je provedena z předzvětralého titanzinkového plechu.

Hodnocení poroty

Porota ocenila výtvarné architektonické ztvárnění objektu a jeho citlivé zasazení do krajiny.

Kladně je hodnoceno členění prostoru a integrace konstrukčního systému do výrazu interieru i exteriéru komplexu. Citlivě vybraný materiál a barevné řešení. Dobře je hodnocena energetická úspornost.

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉNU THE INDOOR SWIMMING POOL
MÍSTO / LOCATION U Plovárny, Litomyšl
AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Radovan Smejkal, Ing.arch. Radek Štefka / Architekti D.R.N.H., s.r.o.
INVESTOR Město Litomyšl
REALIZACE / COMPLETION 10 2010

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 181     ne: 117

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb