přeskočit na hlavní obsah

Cena v kategorii krajinkářska architektura a záhradní tvorba - Park Chrpová

/up/images/featured/images/0-krajinkarskatvorba.jpg

Původní koncept městského lineárního parku byl páteří celého Zahradního Města a měl délku několika městských bloků. Tento koncept byl porušen jednak výstavbou tenisových kurtů a klubovny a jednak příčnou ulicí Fialková.

Návrh parku odstraňuje ulici Fialková, park sceluje a navrací mu původní městský a pobytový charakter. Do parku je vloženo „náměstí" jako zpevněná mlatová pobytová plocha s podélným vodním prvkem - vodní kaskádou s vodotrysky, tvořenou panely z bílého betonu. Na obou vstupních hranách náměstí, v podélné ose tohoto prostoru, jsou umístěny dvě vysoké brány - Sally Terreny, které vizuálně organizují prostor parku a nabízejí místo pro setkání a ochrany před deštěm. Rovina travnatých ploch parku je doplněna několika nízkými pahorky s novými stromovými hájky. Asfaltová vlna pro cyklistiku a bruslení, která protíná plochu náměstí a vodní kaskádu spojuje obě mlatové plochy podél komunikací. K ploše náměstí přiléhají dvě dětská hřiště a bludiště. Pěší osa v místě odstraněné ulice Fialková je řešena jako velká „klávesnice" složená z bílých betonových panelů.

Podél ulic Jahodová a Jabloňová jsou navrženy větší mlatové plochy s novými alejemi. Celá travnatá plocha je uměle
zavlažována a využívána pro rekreaci. V oblasti parku je nově navrženo parkování a okolní komunikace byly rekonstruovány.

Hodnocení poroty

Park nabízí velmi příjemné prostředí, které nepochybně dobře slouží různým skupinám návštěvníků. Nové prvky drobné architektury i formování terénu pozdvihly estetické kvality místa, ale zároveň zůstávají v souladu s praktickými požadavky. Přínosem je i dopravní zklidnění a nová prostorová organizace pohybů. Porota ocenila nejen architektonický koncept, ale i zásluhu investora - městské části Prahy 10 o zlepšení úrovně veřejného prostoru.

OLDŘICH HÁJEK, LACO FESCU, OLGA KOSTŘÍŽOVÁ, JAKUB KONÍŘ, JAROSLAV ŠAFER / ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI

PARK CHRPOVÁ
MÍSTO / LOCATION Chrpová ulice, Praha 10, Zahradní město
AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fescu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Jaroslav Šafer / Šafer Hájek architekti spol. s.r.o.
SPOLUAUTOR / CO-AUTHOR Ing. arch. Mikoláš Vavřín
INVESTOR Městská část Praha 10

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 312     ne: 186

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb