přeskočit na hlavní obsah

Cena Grand Prix architektů - cena v kategórii Rodinný dům

rodinný dům

Loft / Zlín - Kostelec

Parcela, svažující se jižním smerem, poskytuje velkorysé výhledy na hladinu prehrady rámované zalesnenými kopci na protejším brehu. čistý obdélníkový pudorys budovy bývalého tanečního sálu je k ulici prisazen svou kratší severní stranou, delší strany sousedí s minimálními odstupy od sousedních rodinných domu, jižní strana se otevírá do zahrady.

Cílem projektu konverze bývalého tanečního sálu na obytný dum je umožnit jeho nové využití propojující pracovní aktivity s vlastním bydlením. Návrh prestavby je motivován snahou o maximální zachování puvodní atmosféry plynoucí z velkého otevreného prostoru uvnitr budovy. Do stávajícího objemu definovaného čtyrmi zdenými stenami se sedlovou strechou je vložena nová bílá dvoupodlažní struktura, která ve svých útrobách ukrývá soukromé prostory. Ústrední prostor loftu je v nekolika místech otevren až po krov a velkoryse prijímá jižní slunce prostrednictvím výrazného prosklení. Návrh je založen na práci se vzájemným napetím mezi prostory s odlišnou proporcí, rozdílnou intenzitou denního svetla, otevreností a uzavreností, ale také mezi starým a novým.

Navrhované rešení do objemu stavby vkládá dve nadzemní podlaží, která se vzájemne prolínají. Vstup je orientován do ulice a má formu čtvercového otvoru zahrnující závetrí. Vstupní hala s výškou pres dve podlaží umožňuje prístup do soukromé, obytné části domu (ložnice s venkovním pátiem, koupelna), nebo podél prosvetlovacích šterbin do ústredního prostoru tzv. loftu. Prostor pojímá nekolik sezení pro neformální jednání, kuchyňský kout, pracovní kout s velkou knihovnou a rovnež umožňuje prístup na venkovní terasu se zahradou. Druhé podlaží je prístupno ze vstupní haly po prímém schodišti, sevreném vysokými stenami. V patre je umístena druhá pracovna, knihovna, jednací místnost, archiv a koupelna s toaletou. K pracovne na galerii priléhá hluboká venkovní lodžie s dalekými výhledy na prehradu a okolní krajinu. Stávající zahrada je ponechána beze zmen a plní funkci ovocného sadu.

Z puvodních konstrukcí je zachováno obvodové zdivo z plných pálených cihel. Nové stropy nad prízemím jsou železobetonové. Nová sedlová strecha s priznanou smrkovou konstrukcí krovu je opatrena krytinou z titanzinku. Okna jsou drevená - smrková v kombinaci s tzv. bezrámovým zasklením. Vnejší povrch zdiva je izolován minerální vatou a hladkou šedou omítkou. Vnitrní povrch obvodových sten je ponechán v režné cihle. Podlahy v prízemí jsou z lešteného betonu bez dalšího povrchu, v patre jsou podlahy dubové. Materiály jsou vybírány s ohledem na jejich schopnost odolávat prostredí ve své puvodní syrové podobe.

Hodnocení poroty

Porota se rozhodla pŕesunout tuto realizaci z kategórie rekonstrukce do kategórie rodinný dúm, protože se shodla na faktu, že kvality nových zásahú výrazne pŕevládají nad zachováním púvodních částí. Považuje tento projekt za príkladný v oblasti individuálního rodinného bydlení. Velkorysé a pŕehledné vnitrní prostorové uspoŕádání a zasazení do exitující struktury, tedy podpora plošného nerozšiŕování malé obce. Pň prestavbe došlo ke zvétšení, které je mnohem vice patrné zevnitŕ, než z venku. Je patrná autorova jasná kontrola nad všemi částmi realizace.

PAVEL MÍČEK / PAVEL MÍČEK ARCHITECTS

LOFT - KONVERZE TANEČNÍHO SÁLU NA RODINNÝ DÚM
CONVERSION OF FORMER BALLROOM TO LIVING HOUSE
MÍSTO / LOCATION Pfehradní 311, Zlín - Kostelec
AUTOR / AUTHOR Ing. arch. Pavel Míček / Pavel Míček Architects
INVESTOR / CLIENT soukromá osoba
REALIZACE / COMPLETION 2012

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 225     ne: 180

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb