přeskočit na hlavní obsah

Cena Grand Prix architektů - cena v kategórii Novostavba

divadlo
Divadlo na Orlí - Brno

Místo Pozemek se nachází v historickém jádru mesta Brna, na ulici Orlí, v blízkosti Menínské brány. Místem stavby je proluka, která vznikla po vybombardování dvou činžovních pavlačových domu na konci druhé svetové války. Na pozemku se nacházely historické sklepy, které jsou zachovány, zapojeny do novostavby a využívány.

Zadání Brnenská umelecká vysoká škola JAMU dlouhodobe usilovala o vlastní výukovou divadelní scénu zameŕenou predevším na hudební obory. Pozemek na ulici Orlí v historickém centru mesta Brna, v blízkosti ostatních výukových prostor školy, se nabízel jako ideální pro umístení nového moderního školního divadla. Podle podmínek regulačního plánu mestské památkové rezervace byla na základe tohoto zámeru v roce 2003 vypsána verejná architektonická soutež na novostavbu budovy JAMU.

Koncept Cílem bylo navrhnout moderní funkční divadlo, pracovište pro studenty a pedagogy JAMU. Rešení vychází z funkce budovy a z místa v centru mesta. Výslednou podobu budovy významne ovlivnilo predevším místo stavby - huste zastavené historické centrum mesta - proto je stavba navržena v duchu úsporného urbanismu tak, že nezastavuje celý stavební pozemek a v budoucnu tak umožňuje realizovat domem pruchod do ulice Jánské v sousedství Minoritského kláštera pres vnitroblok, který čeká na obrodu a zprístupnení verejnosti. Puvodní, prevážne barokní, historické sklepy jsou zachovány a budova je navržena do proluky nad nimi. Historické sklepy jsou zprístupneny verejnosti jako vinárna.

Pro rešení budovy byl duležitý stavební program, náplň budovy a specifický provoz - hudební divadlo pro výuku studentu, ale prístupné také pro verejnost. Odráží to i navržené dve hmoty budovy: uliční část prístupná verejnosti, která je nižší, vychází z merítka ulice a opticky navazuje na sousední zástavbu; druhá vyšší hmota s divadelním sálem a výukovými prostory je navržena jako „prírodní blok" - dum částečne porostlý zelení.

Duležité je otevrení budovy do ulice Orlí, aby oživila tuto část centra. V návaznosti na parter ulice Orlí je proto navržen venkovní vestibul, z nehož jsou vstupy do jednotlivých provozních částí budovy: divadlo, kavárna, škola. Vestibul rozširuje ulici a dává stavbe vzdušnost, zároveň vytvárí nástupní prostor do divadla, je místem pro setkávání lidí a slouží také jak o krytá letní zahrádka kavárny.

Architektonické a provozní rešení

Navrženou novostavbu tvorí dve hmoty. Uliční část je nižší, vychází z merítka ulice. Druhá navazující hmota je navržena jako „prírodní blok" - dum částečne porostlý zelení. Na parter ulice Orlí navazuje venkovní vestibul, z nehož jsou vstupy do jednotlivých provozních částí budovy.

Hlavním prostorem budovy JAMU je divadelní sál. Pro návštevníky je sál prístupný  z dvoupodlažního foyer, orientovaného do ulice Orlí. Jako další prostor určený pro verejnost je kavárna v prízemí budovy divadla s letní zahrádkou v otevreném vestibulu. Z kavárny jsou prístupné historické sklepní prostory z období baroka, které budou využity jako pudorys prízemí vinárna. V zadní části budovy je situováno provozní zázemí divadla s šatnami, učebnami a zkušebnami. V suterénu je navrženo moderní nahrávací studio určené krome výuky také pro externí hudební soubory.

Hodnocení poroty

 Porota ocenila rozhodnutí umístit takovýto stavební program do místa v historickém jádru. Na relativne malém pozemku vznikla prostorove bohatá stavba s velmi srozumitelne a jasne rešenými dispozicemi do trí traktu - verejná část (foyer), hlavní divadelní sál, servis. Budova dobre využívá nabízených výhledu pro jednotlivé části interiéru. Za správné považujeme rozhodnutí umístit hlavní sál do vyšších pater a uvolnit prízemí tak, aby se aktivity z interiéru mohly snadno dostávat ven, do částečne krytého predprostoru hlavní stavby a v budoucnu umožnit peší propojení s nove vzniklou pasáží.

DIVADLO NA ORLÍ
STUDENTSKÁ DIVADELNÍ SCÉNA JAMU ART ACADEMY THEATRE STUDIO
MÍSTO / LOCATION Na Orlí, Brno
AUTORI / AUTHORS Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Alena Režná / ARCHTEAM, s. r. o. Ing. arch. Pavel Rada / RadaArchitekti
INVESTOR / CLIENT JAMU Brno DODAVATEL Sika CZ, s. r. o.
REALIZACE / COMPLETION 10 2012

 zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 116     ne: 166

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb