přeskočit na hlavní obsah

Café-bar - top realizace

/up/images/featured/images/cafe_bar_top_0.png

Majitelům menšího penzionu se podařilo získat sousední objekt staršího rodinného domu venkovského typu. Rozhodli se v 1. NP vybudovat kavárnu a v 2. NP další tři pokoje pro hosty a rozšířit tak své služby. Zadáním bylo navrhnout a zrealizovat kavárnu s barem „v moderním duchu“ ve velice krátkém čase a bez možnosti radikálních stavebních úprav již přestavovaného objektu.

Prostor o rozměrech 3,5–4 x 11m neskýtal příliš mnoho dispozičních možností. Barpult je umístěn do čela prostoru, odkud je nejlepší přehled. Ocelová konstrukce barpultu je opláštěna dřevotřískovými deskami, které jsou zatmeleny a opatřeny nátěrem. Část spotřebičů je vložena pod barový pult a část je integrována do nik boční předsazené stěny a stává se její součástí. Niky čelní předstěny sloužící pro vystavení alkoholu a sklenic jsou nasvětleny žlutými neony, které jako ostré lasery krájí černé části interiéru. Díky vysokým odleskům dodávají interiéru větší prostorovost. Ta je ještě umocněna vložením transparentních židlí (design P. Starck), které odlehčují prostor. Tvar židlí je částečně potlačen množstvím odrazů a odlesků z různých světelných zdrojů. Černá epoxidová podlaha ve vysokém lesku zcela pohlcuje barový pult a současně přechází ve stěnu. Ta se přes žlutozlatavý štuk postupně transformuje v bílý skulpturální podhled.

Primární funkcí podhledu je vizuálně potlačit zvláštně trčící kus betonového schodiště, zakrýt vzduchotechniku a zároveň vynahradit absenci výhledu do krajiny či ulice pohledem na „něco zajímavého“ uvnitř interiéru a v neposlední řadě také zlepšit akustiku prostoru.

Podhled byl navržen metodou parametrického designu, jedná se o první realizaci digitální architektury v ČR. Organický tvar je pro usnadnění realizace a menší fi nanční náročnosti navržen z jednotlivých lineárních prvků. Výsledné křivky jsou těmito prvky vyskládány a vytváří tak volně tvarovanou plochu. Při změně perspektivy pozorovatele dochází k proměně hustoty – poréznosti struktury. Plocha stropu nad podhledem se návštěvníkům postupně otevírá a uzavírá v závislosti na změně úhlu pozorování. Základní snahou parametrického návrhu bylo vytvořit nástroj, který by nesloužil pouze pro hledání tvaru a jeho prověřování ve vizualizacích, ale umožnil samotnou realizaci. Tímto nástrojem měl být parametrický objekt, u kterého bylo možné měnit předem vybrané parametry – např. hustota a průřez lineárních prvků, počet řídících křivek, jejich rádius, jejich natočení atd. Pomocí modifi kací těchto parametrů dochází k vizuálním i konstrukčním změnám, ale prvek si zachovává svůj předem daný charakter. Lze tak měnit morfologii zvlněné plochy na základě estetických požadavků architekta, ale zároveň v součinnosti s ostatními profesemi, které se na projektu podílí (statika, vzduchotechnika, osvětlení…). Pro tyto potřeby jsme vyvinuli univerzální nástroj pod názvem „Wooden Waves“, který nám tento postup práce umožnil.

Vytvořen byl jako prvek GDL – Geometric Description Language, který je součástí softwaru ArchiCAD. Základem nástroje je aktivní databáze všech prvků, které jsou v konstrukci použity. Každá část má své jedinečné označení, které pod sebou ukrývá veškeré informace. Jednotlivými změnami parametrů dochází k okamžité aktualizaci této databáze. Tento seznam slouží následně pro výrobu a lze jej interpretovat mnoha způsoby – např. předat digitální data přímo do stroje, který jednotlivé části vyrobí pomocí CAD/CAM postupů nebo vytisknout seznamy prvků či jejich výkresy. Vytvořit parametrický nástroj, který má tyto schopnosti, je časově poměrně náročné. Velká úspora času se však projevuje v jakékoli změně v průběhu všech fází projektu, které jsou vyvolány buďto investorem nebo ostatními profesemi. Prvek je rovněž možné měnit do poslední chvíle před odevzdáním, jelikož výstupy vygeneruje počítač automaticky. Při výrobě je důležité přesné pojmenování všech částí, což má zásadní význam pro proces realizace. Na základě výkresů a seznamů je přesně určeno, kde se jaká část v konstrukci nachází a na co navazuje. Bez těchto dat by byla montáž prakticky nemožná.

Parametrický nástroj „Wooden Waves“ je naprosto univerzální. Lze ho použít pro svislé i vodorovné konstrukce a jejich tvar je ovlivňován pouze základními pravidly, které jsou v něm obsaženy.

STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
MICHAL KUTÁLEK / NEXT LEVEL STUDIO
PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 301     ne: 346

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb