přeskočit na hlavní obsah

Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou, Praha

bytový dům

Urbanismus

Navržená hmota nové budovy se podřizuje logice regulace, která přišla se zástavbou 30. a 40. let 20. století. Zároveň s dokončením započaté uliční fronty Soukenické ulice se nový objekt snaží akcentovat svoji nárožní polohu strukturou vysazených arkýřů. Směrem ke škole snížena podlažnost o dvě patra tak, aby se novostavba v tomto místě dostala pod úroveň hlavní římsy školní budovy.

Budova je vybavena celkem třemi nezávislými vchody a jedním vjezdem. Urbánním těžištěm místa je bezpochyby prostor Petrského náměstí. Nástup do horních částí objektu i do nebytových prostor v přízemí je proto situován právě do náměstí. Vstup do tělocvičny je naopak co nejtěsněji napojen (lehkým spojovacím krčkem) na školní budovu. Protože je počítáno s využíváním sálu i mimoškolními subjekty, je do krčku umožněn venkovní přístup i z Barvířské ulice - přes dvorek mezi novostavbou a školou. Vjezd do výtahu podzemního parkoviště je z jižní strany, z Petrského náměstí.

Architektonické řešení stavby

Celkový koncept návrhu budovy je postaven na principu stavebnice z prostorových jednotek. Poloha vertikální komunikace diktovaná přítomností sálu předurčuje typ dispozice s otevřenou horizontální chodbou. Mezi jednotlivé vrstvy patrových desek jsou vkládány „objemy" odpovídající svou velikostí bytovým jednotkám. Tam, kde je třeba objem hmoty zředit, podřídit se sousedním objektům, poskytnout více světla, vzduchu, vytvořit netradiční otevřený prostor pro vzájemný kontakt obyvatel, tam jsou články stavebnice vynechány. V poslední vrstvě je skladebné těleso jednotky díky mezonetové dispozici bytů protaženo na dvojnásobnou výšku - korunu celkové kompozice.

Jedná se vesměs o minimální bytové jednotky, umožňující ovšem příčné provětrání a díky převážně jižní orientaci i velkorysému prosklení bohatě dotované denním světlem a sluncem.

Translucidní skleněný plášť přízemí je jednotný jak pro zapuštěný objem sálu tělocvičny, tak pro ostatní využití parteru. Řešení je postavené na levných materiálech s precizním zpracováním detailu: sendvičový plášť krytý sklocementovými deskami, pozinkovaná ocel, profilované skleněné tvárnice, dřevěné okenní rámy.

Hodnocení poroty

V historické části Prahy na Petrském náměstí v rohové lokaci se podařilo vytvořit odvážnou, atraktivní architekturu, která je proporčně a hmotově v kontextu s tvaroslovím a měřítkem okolní zástavby. Porota ocenila výraznou roli architekta při formování programu a skloubení funkcí veřejných (škola, tělocvična) s bydlením. Vstup a hlavní jižní fasáda jsou chytře situovány do náměstí. Hmota prostorových jednotek a otevřený prostor stejného měřítka vytváří odlehčenou kompozici této fasády. Vykonzolovaná hmota obytné části nad parterem působí odlehčeně a vznáší se nad nárožím. Je kladně hodnoceno jak užití sociálních bytů, tak jejich dispoziční řešení, proporce, měřítko, využití příčného větrání, přístup slunce a světla. Otevřené prostory, jasnost dispozic , horizontalnich i vertikalnich komunikací, umístění tělocvičny, komunikační spojení se školou, řešení zadního traktu se dvorem, výběr materiálů a detail jsou hlavní oceněné aspekty tohoto úspěšného projektu.

BYTOVÝ DŮM S TĚLOCVIČNOU
TENEMENT HOUSE WITH A GYM
MÍSTO / LOCATION Lodecká, Praha 1 - Staré Město
AUTOR / AUTHOR Petr Burian / DAM s.r.o.
SPOLUAUTOR / CO-AUTHOR Jan David,Petr Malinský
INVESTOR MC Praha 1

PETR BURIAN / DAM

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 223     ne: 205

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb