přeskočit na hlavní obsah

Bytový dům Nad Vinohradem

bytový dům
Popis stávajícího stavu Navržený bytový dům se nachází na parcele č. 1425 v Praze, Braníku. Zmíněný pozemek je ze dvou stran, SV a JZ, přístupný z ulic Pod Křížkem, resp. Nad Vinohradem. Ze strany SZ je 4patrový dům ze 30. let minulého století a na JV je dvojice panelových třípodlažních domů. Okolní zástavba je směsicí rodinných a bytových domů od tří do pěti nadzemních podlaží, z období 30. let 20. století po současnost. Střechy okolní zástavby jsou různé, ploché, šikmé, pultové a obloukové.

Urbanistické řešení Pozemek se od ulice Nad Vinohradem prudce zvedá k ulici Pod Křížkem. Celkové převýšení je 17 m. Navrhovaný dům reaguje na místní terénní podmínky a respektuje okolní zástavbu. Osazení základní hmoty domu navazuje na uliční čáru domů ulice Nad Vinohradem. Ustoupená část domu horních pater poté sleduje půdorysnou stopu zástavby panelových domů. Ustoupená část hlavní hmoty domu na SZ straně kopíruje směr zvedajícího se terénu a vzniklé terasy výškově navazují na římsu sousedního domu.

Popis stavby Hlavní objem domu tvoří dvě základní hmoty, spodní a horní. 4 bytová podlaží jsou ve spodní hmotě, která tvoří základ a hlavní dojem z budovy. Ustoupení na levé straně reaguje na terénní podmínky a ukazuje směr svahu.

Horní patro je ustoupené a z ulice Nad Vinohradem téměř neviditelné. V tomto patře je situován jediný byt s řadou teras, vlastní zahradou a světlíkem, který prosvětluje vnitřní prostory bytu. Aby byla horní hmota pokud možno co nejvíce odlehčená, je maximálně prosklená.

Většina pohledových materiálů na domě má svou přirozenou barvu a texturu právě včetně fasády. Ta je šedá a bílá v přírodních odstínech se zachováním textury, která vzniká hlazením fasády při aplikaci. Obkladové kameny, kamenné dlažby a pohledové betony jsou v různých přírodních odstínech šedých, béžových, lomených bílých a podobně. Jediná barva, která je na domě použitá, je barva žlutá, a to na roletách v oknech a na cementové stěrce na chodbách.

Provoz domu Vnitřní struktura prostorů je řešena jednoduše a přehledně. Vše navazuje na schodišťové jádro s výtahem, které je přirozeně osvětlené a větrané.

Ve všech patrech jsou na patře vždy dva byty, na které navazují sklepy orientované směrem do svahu. V posledním podlaží je pouze jeden byt přes celé patro.

Garáže jsou v podzemním podlaží přístupné z ulice Nad Vinohradem. Hlavní vstup do domu je přes venkovní schodiště o patro výše.

Veškeré doprovodné provozy, jako například kočárkárna, kotelna a další sklepy, jsou umístěny v nejnižších, přirozeně neosvětlených částech domu.

Konstrukční řešení Výrazné převýšení pozemku bylo náročné především z hlediska zakládání stavby, které vyžadovalo řadu alternativních řešení. Pozemek má nestálé podloží. Písky se střídají s velkými kameny, takže při zatížení základové spáry dochází k rozdílnému sedání. Bylo potřeba zpevnit základovou spáru mikropilotami a dále zajistit svahy pažením s dočasnými kotvami. Vznikla tak jáma s devatenáctimetrovým převýšením, do které se vsadil dům, který dnes jámu rozpírá.

Další netradiční řešení je použito na čelní fasádě domu.

Vjezd do garáže v 2. PP je o 3 metry uskočen tak, aby došlo k celkovému odlehčení domu. Z toho důvodu není v prostoru vjezdu žádná podpěra. Celá čelní fasáda je vlastně jakýsi obrovský železobetonový nosník. Samotné konstrukční řešení domu je běžné. Jedná se o skeletový betonový systém s vyzdívkami. Dům je zateplen minerální vatou, na které je točená, probarvená omítka.

BYTOVÝ DŮM NAD VINOHRADEM
NAD VINOHRADEM 14/1812, PRAHA 4 - BRANÍK
KLIENT ED Group a.s.
AUTOŘI Ing. arch. Štěpán Malý,
Ing. arch. Jan Adámek / adámekmalý architekti
VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. arch. Jan Adámek, Ing. arch. Štěpán Malý, Starý a partner s.r.o.
UŽITNÁ PLOCHA BYTŮ 920 m2
REALIZACE 05 / 2011

ŠTĚPÁN MALÝ, JAN ADÁMEK / ADÁMEKMALÝ ARCHITEKTI

zdroj: časopis ARCHITEKT­­


Líbil se vám článek?

ano: 254     ne: 272

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb