přeskočit na hlavní obsah

Absorbéry a zásobníky z masivního betonu

/up/images/featured/images/absorbery_0.png

Mluvčí některých elektrárenských a teplárenských společností v Evropě, tedy nejen u nás, připouští pod tlakem prokazatelného rozvoje solárních zařízení ve světě, jejich výhody, především ekologické. Neopomenou však jedním dechem připomenout, že jsou to zařízení drahá, vhodná tak pro bazény a přípravu teplé užitkové vody, omezená ve středoevropských podmínkách jen na sluneční záření v kratší polovině roku, přičemž podstatně větší množství energie je požadováno v období přechodném a zimním

Jednou zahájený vývoj však žádná zájmová seskupení nezastaví. Využití alternativních zdrojů energie nabývá - např. jen u našich nejbližších sousedů - ve spolkových zemích Rakouska a Německa, stále větší význam, jak u přímo zainteresovaných uživatelů, tak i u vlád jednotlivých spolkových zemí, které dobře připravené projekty rozumně podporují výraznými dotacemi. Bez praktického ověření a průkazných měření ve skutečných podmínkách a na konkrétních  vzorových stavbách, lze jen těžko nové technologie prosazovat. K tomu slouží odborníky i veřejností ostře sledované pilotní projekty. Příkladem může být pozornost věnovaná alternativním energiím ve spolkové zemi Badensko-Wurtenbergsko, kde je takových projektů promyšleně realizována celá řada. Jedním z nich je výstavba malého sídliště „SolarThermie   Wohnsiedlung" ve městě Oberhausen-Rheinhausen nedaleko známějšího Karlsruhe. Bylo dostavěno v roce 1995 a skládá se z 22 rodinných domů v řadové zástavbě po šesti bytech, jako dvojdomy, ale i jednotlivé domy (s poněkud těžšími podmínkami pro tepelné ztráty). Celá tato skupina domů je vytápěna výhradně teplem ze svého okolí, akumulovaného v průběhu roku do masivních betonových bloků a zásobníků. Tyto rodinné domy, stavěné podle požadavků na nízkoenergetické domy, včetně podlahového a stěnového vytápění, vystačí celoročně bez jakéhokoliv dodatečného zdroje tepla a to i za nízkých teplot v tvrdé zimě, jak ujišťuje technický vedoucí projektu, Dr. Ing. Primus (je pro nás otázkou, co je v těchto krajích považováno za „tvrdou zimu"). Podle jeho tvrzení vystačí řadové domy bez komínů (na obr. 1 dvakrát šest vchodů) s obytnou plochou v průměru 153 m2, s normovou spotřebou tepla, odpovídající i našim požadavkům na nízkoenergetické rodinné domy, takže jednotlivé rodiny vystačí s elektrickou energií toliko za 620 DM ročně (pro tepelné čerpadlo, osvětlení a domácí spotřebiče).

Celý tento způsob vytápění a přípravy TUV je založen mimo masivního betonu na tepelných čerpadlech, jak je zřejmé z náčrtu Ing. Foncka, jednoho z autorů (obr. 2). Mohli bychom parafrázovat: tepelné čerpadlo beton - voda. Velkorozměrové betonové panely se zabudovanými plastovými hady (jak by taková zakázka potěšila naše zkomírající pan-elárny?) netrčí v tomto úhledném sídlišti do okolí jen jako černé sběrače (či ponuré pomníky) ale plní stavební funkce jako fasádní panely, podezdívky, parapety, balkony, garáže, zahradní a opěrné zdi i protihluková hrazení. Beton má velmi dobrou jímavost a akumulaci tepla. Že tato, pro budoucnost perspektivní technika spolehlivě funguje, prokázal nejdříve badenský výrobce betonových dílců (silničních panelů apod.) na četných budovách s obytnou, resp. výrobní plochou 15 000 m2, vzorově i na vlastní administrativní budově v městě Wagháusel, kde prokazatelně ušetří okolní idylickou krajinu před exhalací 200 000 m3 kouřových plynů ročně, což odpovídá mimo jiné 120 kg čistého oxidu siřičitého.

Je samozřejmé, že si experimentální stavba badenského sídliště „Solar-Thermie Wohnsiedlung" vyžádala úměrně vyšší náklady, rozdíl však uhradila zemská vláda Badenska-Wurtenbergska, která považuje technologie, využívající alternativní energie, za prokazatelně perspektivní.

Přáli bychom si, aby se ktomuto příspěvku ze zahraničí vyjádřili kriticky naši odborníci i výrobci či prodejci tepelných čerpadel. Zdá se, že pro tepelné čerpadlo kuvedenému využití akumulace tepla, nebude třeba ani větších speciálních úprav ve srovnání s čerpadlem typu voda-voda.

Chceme naše čtenáře i nadále informovat o dalších významných projektech pro akumulaci letního tepla, jak o nich získáváme postupně podklady ze zahraničí. Je to skutečně klíčový problém pro další rozvoj solárních zařízení včetně tepelných čerpadel u nás. Není třeba kopírovat, ale ani znovu pracně a nákladně vyvíjet to, co již bylo alespoň v Evropě, kolem padesáté rovnoběžky, úspěšně nebo s otazníky ověřováno.

Zpracoval: Ján Struška

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r.1999

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 365     ne: 380

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb